Skatter i Danmark (skat Danmark)

This post is also available in: Engelsk Danish Finsk Swedish Estonian Latvisk Litauisk Arabisk Kinesisk (forenklet) Fransk Tysk Japansk Polsk Russisk Spansk Ungarsk Ukrainsk Nederlandsk Italiensk

Når du står der ute og ser på hvordan systemer er godt organisert og folk mottar nødvendige sosiale tjenester effektivt, ikke bli lurt på å tro at finansiering kommer lett. Danmark har flere lag med skatter som omfordeler ressurser for alle. Regjeringen i Danmark oppfører seg som den virkelige storebroren som sitter der oppe og sørger for at hver flittig arbeider i landet får et anstendig levebrød.

Som en bosatt i Danmark , vil du sannsynligvis være usikker på hvilke skatter som blir pålagt deg når du tjener eller kjøper noe. Det kan ta lang tid eller ikke engang greie å virkelig internalisere skatteforpliktelsene dine i Danmark. Hvis du er en som egoistisk vil ha en god lønnsslippebalanse etter en lang arbeidsmåned, så er ikke Danmark et sted for deg. Med mindre du verdsetter det sterke sosiale systemet i Danmark, kan du få denne følelsen av at regjeringen tar for mye fra deg i skatt for å støtte systemet.

Bedriftsskatter i Danmark

Hvis du har tenkt å etablere et selskap i Danmark, vil selskapsskatt på 22% gjelde. Likevel avhenger selskapsskatten av om selskapet er hjemmehørende i Danmark eller andre steder. Et hjemmehørende selskap i Danmark betaler full skatt siden all inntekt anses å være generert fra landet. Selskaper som er registrert andre steder, men som har virksomhet i Danmark, er underlagt begrenset selskapsskatt.

Inntektsskatt i Danmark

Alle som har meldt seg på og er jobber i Danmark må betale skatt til regjeringen gjennom skatteetaten Skattestyrelsen. Danske arbeidsgivere er veldig sannferdige og ærlige overfor myndighetene, noe som betyr at de ikke vil engasjere seg i apevirksomheten med å engasjere deg i «svarte jobber» – et begrep som brukes for å referere til å jobbe uten godkjenning av bosted og skatt.

Du og arbeidsgiveren har en plikt overfor regjeringen til å til enhver tid sikre at inntekten din blir nøyaktig fanget opp av skattemyndigheten. Skattejuks er sterkt forbudt i Danmark og vil tiltrekke fengselsstraff, bot eller begge deler, avhengig av det kumulative beløpet for unndratt skatt.

Det er ingen spesifikke inntektsskattesatser, men det avhenger av foreskrevne parenteser. Kort sagt, folk betaler ikke skatt til de samme prisene. Danske Skat bruker progressive skatteklasser der personer med høyere inntekt betaler mer, middels inntekter betaler mindre og svært lavtlønnede er fritatt for å betale skatt.

Å vite hvilken skattebetalingskategori du til enhver tid faller i er bra fordi det hindrer deg i å bli holdt for skattejuks.

Skattemeldinger i Danmark

Alle som har bodd i og betalt skatt i Danmark, vil være enige om at skattene er høye, spesielt for folk som ønsker å samle rask kapital. Imidlertid gjør åpenheten der skatter administreres det attraktivt. Skattemeldingssystemet i Danmark er et system som alle skattytere setter pris på. Skattemyndigheten senest 1. juli i slutten av et skatteår (31. desember) krever at individuelle skattebetalere sender selvangivelse . Den danske skattemyndigheten vil gi skattebetalere skattekort basert på deres vurderte inntekter for foregående inntektsår. Det er viktig å ha et skattekort fordi skattemyndigheten uten noen holder tilbake opptil 55% av inntekten din i individuell inntektsskatt. Etter slutten av et skatteår og vurdering av skattebidraget ditt (skatteoppgave), bestemmer skattemyndigheten din skatteklassen og bruker de relevante satsene. Eventuell for mye betalt skatt refunderes deretter pluss en ikke-avgiftspliktig 0% rente påløpt fra den.

Dansk skattekort

Alle som jobber og får betalt i Danmark må betale skatt. Skatteetaten forplikter arbeidsgivere og ansatte til å gi sann informasjon om hva noen tjener hvert år for å beregne skattepliktig inntekt og vite i hvilken skattegruppe de skal plasseres. Hvis du flytter til Danmark for å tjene raske penger og jukse systemet, er motgiften at det ikke vil være mulig.

Noen mennesker kan feilaktig tro at et dansk skattekort er noe som et kreditt- eller debetkort som noen sveiper på en maskin for å gjøre skattefradrag. Dette er ikke tilfelle ettersom et skattekort er akkurat som en profil eller informasjon som beskriver dine skatteregistre. Det er et digitalt dokument som viser skattesatsene og fradragene som gjelder for deg.

Fordeler med å ha skattekort i Danmark

Alle med inntekt eller eiendom i Danmark har et personlig ansvar for å rapportere det til skattemyndigheten. Å deklarere inntekten betyr ikke nødvendigvis at en skatt helt vil bli trukket fra deg. Den faktiske skatten du pålegger deg vil avhenge av spesifikk tilstand s som om du har en aktiv banklånsrente å betale, eierskap til eiendommen, inntektsnivået og mange flere. Et skattekort beskytter deg mot bøter, straffbare prosedyrer og økonomiske tap i tilfeller der regjeringen innser at du ikke gir slik informasjon.

Hvor får man et dansk skattekort

Så snart du blir registrert med en HLR i Danmark og har til hensikt å jobbe eller tjene, må du ha en prioritet for beskatning. Du må betale inntektsskatt og avgi nøyaktige erklæringer. Uansett vil enhver arbeidsgiver i Danmark først be deg om å ha et skattekort som må gis til dem. Skattekortet er knyttet til din HLR, noe som betyr at hver arbeidsgiver vil se det. Alle som har lovlig opphold i Danmark er påkrevd og har rett til å få et dansk skattekort for å behandle inntektsbidragene til regjeringen. Det er faktisk en moralsk forpliktelse å betale skatt i Danmark fordi du vil dra nytte av det på flere måter, inkludert gode veier, fungerende helsevesen, dagpenger, barnebidrag og mange flere. Skattekortet utstedes til alle lovlige innbyggere i Danmark av det danske skattemyndigheten SKAT ved ankomst til Danmark.

For noen som ennå ikke har skattekort, er det viktig å ringe skat direkte og fortelle dem hvilken inntekt du forventer å få per måned og forventet ansettelsestid. Fra det vil de registrere deg i skattesystemet. Selv om du når som helst kan registrere deg for skattekort, er det lurt å gjøre det innen to måneder før du starter arbeidet. For å redusere etterslep og skatteforvaltningens røde kassetter, liker den danske skattemyndigheten å behandle søknader om skattekort som sendes inn ikke tidligere enn 60 dager før en begynner å jobbe i Danmark.

Krav for å skaffe dansk skattekort

Vanligvis er prosessen med å søke om og få et dansk skattekort enkel og grei. Skattebetjentene vil alltid støtte deg som en nykommer i Danmark om alt du trenger å vite. En samtale, e -post eller avtale med skattemyndigheten vil gi deg en flott mulighet til å få all nødvendig informasjon.

For å få skattekortet ditt behandlet uten feil eller noen som helst forsinkelser, fungerer det bedre at du har alle nødvendige dokumenter på plass. Dokumentene inkluderer i utgangspunktet:

  • En kopi av din signerte arbeidskontrakt med alle detaljer om arbeidsgiver, vilkår og betingelser for ansettelse.
  • En kopi av passet eller nasjonalt ID -kort (både forsiden og baksiden av disse må sendes inn selv om det ikke er skriftlig informasjon på baksiden).
  • Et bevis på opphold i Danmark (dansk oppholds- og arbeidstillatelse) vil fungere i denne saken.
  • En gift person med familie i Danmark må fremvise ekteskapsattest.

Hvor Skattestyrelsen får inntektsinformasjonen din

Det er høy grad av åpenhet om inntektserklæringer i Danmark. Det er ikke mulig for deg å slippe unna med skattejuks i Danmark fordi det er fastsatte måter for skattemyndigheten å få informasjon. Det faktum at det er forbudt å betale lønn i Danmark i Danmark, gjør det for eksempel obligatorisk at arbeidsgiver må sende betalingen din til en bankkonto . Faktisk er betalingsdatoen nesten den samme for alle ansatte i Danmark. Bare for å nevne, vil du gå inn i et supermarked og se alle med fulle handlekurver på lønningsdagen fordi alle lønninger blir behandlet og betalt nesten samme dag over hele linja.

Skatteetaten i Danmark vil få inntektsinformasjonen din fra forskjellige kilder, inkludert men ikke begrenset til:

Arbeidsgivere -de vil til enhver tid gi en sannferdig erklæring om inntektsinformasjonen din når de betaler deg. Store bøter eller til og med avmelding kan gjøres for arbeidsgivere som hjelper til med skattesvik.

Banker- Alle betalingene dine i Danmark må gå gjennom banksystemet. Du må åpne en bankkonto der arbeidsgiveren betaler. Fra banktransaksjonene dine vil det være tydelig hvor mye du tjener i lønn.

Arbeidsledighetskasser og fagforeninger – de vil alltid oppdatere skattemyndigheten for medlemsbetalinger.

Dette brede nettverket av informasjonskilder for skattemyndigheten gjør det enkelt for deg å oppfylle dine forpliktelser og fraråder folk å spise urettferdig fra systemet.

Husk at det er disse skattene regjeringen stoler på for å gi barnepenger, utvikling, helse og mange flere offentlige tjenester. Noen som har bodd i Danmark og hatt fordeler av det sosiale systemet, vil være veldig motvillige til å drive med skattesvindel, selv om noen fortsatt vil gjøre det.

Primær skattekort i Danmark

Jeg vedder på at det vil være forvirrende når arbeidsgiveren din spør deg om du skal bruke et primært eller sekundært skattekort. Måten disse kortene fungerer på kan være forvirrende for noen som får dette for første gang. Et hovedskattekort i Danmark er kortet som brukes av arbeidsgivere eller statlig utdanningsstøtte for studenter som kalles SU. Hovedskattekortet kan bare brukes av én arbeidsgiver. Det er derfor tilrådelig at hovedskattekortet brukes av arbeidsgiveren der du får det høyeste beløpet i lønn.

Skattekortet har forskjellige detaljer, inkludert skattetrekk, skattefrie fradrag og godtgjørelser. Hvis du blir fristet til å la mer enn to arbeidsgivere bruke hovedkortet ditt, fører dette til at du betaler lite skatt, noe som gir utestående skatt for neste år.

Sekundært skattekort i Danmark

Det sekundære kortet er det du skal bruke med flere inntektskilder. Hvis du har en arbeidsgiver, mottar et statlig utdanningsstipend (SU) eller begge deler, her vil du bruke det sekundære skattekortet. Sekundærskattekortet har begrenset informasjon. Den angir bare tilbakeholdelsesgraden din. Derfor, når som helst betaler arbeidsgiverne deg på et sekundært skattekort, holdes en skatt tilbake på hele beløpet. Den beholdte skatten betyr ikke at den vil gå tapt. På skattetidspunktet vil den overskytende skatten faktisk bli returnert til deg med påløpte interesser.