Få dansk statsborgerskap som utflyttet i Danmark

Det finnes mange fantastiske land i verden, men Danmark ser ut til å være et blikkfang for mange utflyttere. Å velge det perfekte landet å bosette seg i som utflytter kan være ganske komplisert. Likevel er det noen viktige grunner til at du som utflytter bør velge Danmark som reisemål.

For expats er Danmark drømmelandet på grunn av det egalitære samfunnet og tilstedeværelsen av progressive idealer. Dessuten ligger hovedfokuset på Danmarks design og estetikk. Når det gjelder utdanningsinstitusjoner, industrier og sosiale institusjoner av høy kvalitet, ligger Danmark høyt oppe på listen. Livskvaliteten i Danmark er eksepsjonell, og de fleste utflyttere trives godt her.

Å flytte til Danmark som expat handler imidlertid ikke bare om å kjøpe en flybillett, men snarere om en prosess frem til du finner deg til rette. Det er ikke enkelt å få permanent oppholdstillatelse i Danmark hvis du kommer fra et land utenfor EU. Det betyr at hvis du planlegger å bli lenger, må du søke om midlertidig oppholdstillatelse før du kommer hit.

Midlertidig oppholdstillatelse som utlending i Danmark

Midlertidig oppholdstillatelse gjelder i ca. 5 år. Men den gode nyheten er at det gir deg rett til å jobbe i Danmark uten problemer. I tillegg gir et midlertidig oppholdsvisum i Danmark deg tilgang til helsetjenester og utdanning av høy kvalitet.

De fleste utflyttere ser imidlertid frem til å immigrere helt til Danmark og få permanent oppholdstillatelse og eventuelt statsborgerskap. Men det er noen viktige krav som stilles til deg som ønsker å bli dansk statsborger.

Skaff deg permanent oppholdstillatelse som utflytter i Danmark

1. Juridiske krav

For å kunne innvandre til Danmark og få permanent oppholdstillatelse må du som hovedregel ha bodd i Danmark i 8 år. Du må også ha jobbet på et visst inntektsnivå for å få permanent oppholdskort. Denne er for det meste på 400 000 DKK.

Den danske regjeringen har imidlertid innført noen ordninger som skal gjøre det enkelt for utlendinger å flytte til Danmark. For eksempel gjennom lønnsbegrensningsordningen som gjør det mulig for utlendinger i Danmark å tjene minst 400 000 DKK. Hvis du har en dansk partner, er student eller arbeidstaker i Danmark, er sjansene dine for å få permanent opphold høye.

Det er også viktig å merke seg at de juridiske kravene kan variere avhengig av hvilket land du kommer fra. Utlendinger fra de nordiske landene kan fritt bo og arbeide i Danmark. For utflyttere fra EU-land er de juridiske kravene de samme, men hvis du ikke er fra Norden, må du skaffe deg et registreringsbevis. Det er et krav at du må sende inn denne søknaden innen 90 dager etter ankomst til Danmark.

2. Hvordan du ordner økonomien din i Danmark

Danmark, med alle sine kvaliteter som land, er et knutepunkt for utlendinger. Derfor er det en selvfølge å åpne en bankkonto som utlending. Hver bank i Danmark har sine egne unike retningslinjer. Men for å få en standardkonto som utlending må du fremlegge ID-bilde, arbeidsbevis og adressebevis.

I tillegg til de ovennevnte kravene for kontoåpning, trenger du som utlending et CPR-bevis som utstedes sammen med oppholdstillatelsen din. Det er et faktum at du ikke kan åpne en bankkonto i Danmark uten CPR. For expats som allerede har en internasjonal bankkonto, vil det være en fordel om den er operativ i Danmark.

3. Å ha et sted å bo i Danmark

Når du kommer til Danmark som utflytter, kan det være ganske dyrt å finne bolig. Som nykommer anbefales det imidlertid at du kan leie før du er i stand til å kjøpe en bolig. I de populære byene kan du finne et hus. Dette er imidlertid enklere hvis du har oppholdstillatelse.

De fleste byråer er raske med å be om et CPR-nummer fra kundene sine. Det finnes en rekke instanser som kan hjelpe deg som utflytter. Med et fast sted å bo er det en garanti for myndighetene i Danmark at du er en stabil og ansvarlig person. Å gi deg permanent oppholdstillatelse blir derfor en svært enkel prosess.

Bli oppført i et lovforslag om naturalisering i Danmark

For en utenlandsk statsborger skjer erverv av dansk statsborgerskap ved lov. Derfor må du være oppført i en lov om naturalisering som er vedtatt av Folketinget. Prosedyren omtales vanligvis som erverv av dansk statsborgerskap ved naturalisering.

For å bli dansk statsborger gjennom naturalisering må du imidlertid oppfylle vilkårene. Du må for eksempel dokumentere at du er selvforsørget, er bosatt i Danmark, behersker det danske språket og har kjennskap til Danmark. Enkelte nordiske statsborgere og tidligere danske statsborgere er unntatt fra denne regelen.

Som expat må du signere en lojalitets- og troskapserklæring til det danske samfunnet og Danmark generelt.

For å få dansk statsborgerskap gjennom naturalisering må du som utlending erklære din troskap og lojalitet til Danmark og det danske samfunnet. Du må rett ut erklære at du effektivt vil overholde dansk lov og grunnlov.

Hvis det ikke er nok, må du erklære at du vil respektere de grunnleggende danske verdiene og alle rettsprinsipper. Det er et must at du erklærer din respekt for det danske demokratiet. Alle disse erklæringene er signert av NemID eller MitID som inngår i de digitale søknadene.

Være fri for gjeld til offentlige myndigheter.

Det er en forutsetning for å få dansk statsborgerskap at du som utflytter ikke har forfalt gjeld til offentlige myndigheter. Gjeld til offentlige myndigheter, for eksempel gjeld som skal tilbakebetales i henhold til lov om sosiale tjenester eller lov om aktiv sosialpolitikk, er bare ett eksempel. Det finnes flere slike offentlige myndigheter som du heller ikke bør ha forfalt gjeld til.

Hvis det ikke innvilges betalingsutsettelse eller til og med ikke inngås noen avdragsavtale, kan en gjeld utelukke muligheten for å bli statsborger. Dette er betydelig med henvisning til punkt 22 i retningslinjene for offentlige myndigheters gjeld.

Du må ikke ha begått visse typer kriminalitet som expat

For at du som utlending skal få dansk statsborgerskap, er det en forutsetning at du ikke har begått visse typer kriminalitet. Hvis du i tillegg er siktet for et bestemt lovbrudd, kan du ikke få dansk statsborgerskap. Dette gjelder så lenge ladningene opprettholdes.

Du må være i arbeid og ha danskkunnskaper

Det er viktig å være i fulltidsarbeid. Ellers er det mulig å være selvstendig næringsdrivende i minst 3-4 år. Kontakt med arbeidsmarkedet på det tidspunktet et lovforslag om melding om statsborgerskap sendes inn. Hvis du i tillegg sender inn bevis på at du har tilegnet deg danske språkkunnskaper, kan du få statsborgerskap som utlending.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.