Förvärva ett danskt medborgarskap som expat i Danmark

Det finns många fantastiska länder i världen, men Danmark verkar vara ett blickfång för många expats. Att välja ett perfekt land att bosätta sig i som utlandsboende kan vara ganska komplicerat. Ändå finns det några mycket viktiga skäl till varför du som utlandsboende bör rikta in dig på Danmark.

För expats är Danmark deras drömland på grund av det jämlika samhället och närvaron av progressiva ideal. Dessutom ligger fokus på Danmarks design och estetik. När det gäller högkvalitativa utbildningsinstitutioner, industrier och sociala institutioner rankas Danmark högt. Livskvaliteten i Danmark är exceptionell och de flesta utlandsboende trivs bra här.

Att flytta till Danmark som utlandsboende handlar dock inte bara om att köpa en flygbiljett utan snarare om en process tills du kommer på plats. När du väl har kommit hit är det inte helt enkelt att få ett permanent uppehållstillstånd i Danmark om du kommer från ett land utanför EU. Det innebär att om du planerar att stanna längre måste du ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd innan du reser in.

Tillfälligt uppehållstillstånd som utlandsstationerad i Danmark

Tillfälligt uppehållstillstånd täcker dig i cirka 5 år. Men den goda nyheten är att det ger dig rätt att arbeta i Danmark utan problem. Dessutom ger ett tillfälligt uppehållstillstånd i Danmark dig tillgång till högkvalitativ sjukvård och utbildning.

De flesta expats ser dock fram emot att helt och hållet immigrera till Danmark och få permanent uppehållstillstånd och eventuellt medborgarskap. Men det finns några viktiga krav som du måste uppfylla om du vill bli medborgare i Danmark.

Förvärva ett permanent uppehållstillstånd som en expat i Danmark

1. Rättsliga krav

För att kunna invandra till Danmark och få permanent uppehållstillstånd måste du i regel ha bott i Danmark i 8 år. Du måste också ha arbetat på en viss inkomstnivå för att du ska kunna få ett permanent uppehållskort. Denna ligger oftast på 400.000 DKK.

Den danska regeringen har dock infört några system som har utformats för att göra det möjligt för expats att flytta till Danmark mycket enkelt. Till exempel genom Pay Limit Scheme som gör det möjligt för expats i Danmark att tjäna minst 400 000 DKK. Om du har en dansk partner, studerar eller är anställd i Danmark är dina chanser att få permanent uppehållstillstånd stora.

Det är också viktigt att notera att de rättsliga kraven kan skilja sig åt beroende på ditt ursprungsland. Expats från de nordiska länderna kan fritt bo och arbeta i Danmark. För expats från EU-länder är de rättsliga kraven liknande, men om du är utomnordisk måste du skaffa ett registreringsbevis. Det är ett krav att du måste göra denna ansökan inom 90 dagar efter ankomsten till Danmark.

2. Upprätta din ekonomi i Danmark

Danmark med alla sina kvaliteter som land är en knutpunkt för utlandsstationerade. Att öppna ett bankkonto som utlänning är därför ett självklart krav. Varje bank i Danmark har sina egna unika regler. Men för att få ett standardkonto som utlandsboende måste du visa upp ett ID-foto, ett anställningsbevis och ett adressbevis.

Förutom ovanstående krav för kontoöppning behöver du som utlandsboende ett CPR som utfärdas tillsammans med ditt uppehållstillstånd. Det är ett faktum att du inte kan öppna ett bankkonto i Danmark utan CPR. För utlandsstationerade som redan har ett internationellt bankkonto är det en fördel om det är tillgängligt i Danmark.

3. Att ha någonstans att bo i Danmark

När du anländer till Danmark som utlandsboende kan det vara ganska dyrt att hitta en bostad. Som nykomling rekommenderas dock att du kan hyra innan du har möjlighet att köpa en bostad. Inom de populära städerna kan du hitta ett hus. Detta är dock lättare om du har uppehållstillstånd.

De flesta byråer är snabba med att begära ett CPR-nummer från sina kunder. Det finns många myndigheter som finns på plats för att hjälpa dig som utvandrare. Med en permanent bostad är det en garanti för den danska regeringen att du är en stabil och ansvarsfull person. Att ge dig ett permanent uppehållstillstånd blir därför en mycket enkel process.

Upptas i en naturaliseringsakt i Danmark

För en utländsk medborgare är förvärvet av en dansk medborgare lagstadgat. Därför måste du vara upptagen i en naturalisationsansökan som godkänns av det danska parlamentet. Förfarandet kallas i allmänhet förvärv av danskt medborgarskap genom naturalisation.

För att fullt ut bli dansk medborgare genom naturalisation måste du dock uppfylla villkoren. Du måste t.ex. kunna visa att du är självförsörjande, bosatt i Danmark, behärskar det danska språket och har kunskaper om Danmark. Det finns några nordiska medborgare och tidigare danska medborgare som är undantagna från denna regel.

Som utlandsboende måste du underteckna en lojalitets- och trohetsförklaring till det danska samhället och Danmark i allmänhet

För att få danskt medborgarskap genom naturalisation måste du som utlandsboende förklara din trohet och lojalitet mot Danmark och det danska samhället. Ni måste helt klart förklara att ni kommer att följa den danska lagen och konstitutionen.

Om det inte är tillräckligt måste du förklara att du kommer att respektera de grundläggande danska värderingarna och alla rättsliga principer. En deklaration om din respekt för den danska demokratin är ett måste. Alla dessa deklarationer undertecknas av NemID eller MitID som utgör en del av de digitala applikationerna.

vara fri från skulder till offentliga myndigheter

För att du som utlandsboende ska kunna få danskt medborgarskap krävs att du inte har några förfallna skulder till någon offentlig myndighet. Skulder till offentliga myndigheter som kan återbetalas enligt lagarna om socialtjänst eller aktiv socialpolitik är bara ett exempel. Det finns fler sådana offentliga myndigheter som du inte heller bör ha förfallna skulder hos.

Om ingen betalningsanstånd beviljas eller om inget avbetalningsavtal utfärdas kan en skuld utesluta din möjlighet att bli medborgare. Detta är betydande med hänvisning till punkt 22 i riktlinjerna för offentliga myndigheters skuldsättning.

Får inte ha begått vissa typer av brott som utlandsstationerad

För att du som utlandsboende ska kunna få danskt medborgarskap krävs att du inte har begått vissa typer av brott. Om du dessutom har åtalats för ett visst brott kan du inte få danskt medborgarskap. Detta gäller så länge som laddningarna bibehålls.

Du måste vara anställd och ha språkkunskaper i danska

Det är viktigt att ha en heltidsanställning. I annat fall är egenföretagande under minst 3-4 år möjligt. Anslut till arbetsmarknaden vid den tidpunkt då ett lagförslag om anmälan av medborgarskap läggs fram. Om du dessutom skickar in bevis på att du har förvärvat danska språkkunskaper kan du få medborgarskap som expat.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.