Tanskan kansalaisuuden hankkiminen Tanskassa asuvana ulkomaanmatkalaisena Tanskassa

This post is also available in: Englanti Kirjanorja Tanska Ruotsi Eesti Latvia Liettua Arabia Kiina Ranska Saksa Japani Puola Venäjä Espanja Unkari Ukraina Hollanti Italia

Maailmassa on lukuisia uskomattomia maita, mutta Tanska tuntuu olevan monien ulkosuomalaisten silmäterä. Täydellisen maan valitseminen ulkomaille asettautumiseen voi olla melko monimutkaista. Siitä huolimatta on joitakin erittäin tärkeitä syitä, joiden vuoksi ulkosuomalaisena matkakohteesi tulisi olla Tanska.

Ulkomaille Tanska on unelmamaa tasa-arvoisen yhteiskuntansa ja edistyksellisten ihanteidensa vuoksi. Lisäksi pääpaino on Tanskan muotoilussa ja estetiikassa. Laadukkaiden oppilaitosten, teollisuuden ja sosiaalisten laitosten osalta Tanska on korkealla sijalla. Elämänlaatu Tanskassa on poikkeuksellinen, ja useimmat ulkomaalaiset viihtyvät täällä.

Tanskaan muuttaminen ei kuitenkaan ole vain lentolippujen ostamista, vaan prosessi, jonka aikana asettuu aloilleen. Kun olet saapunut tänne, pysyvän oleskeluviisumin saaminen Tanskaan ei ole helppoa, jos olet kotoisin EU:n ulkopuolisesta maasta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos aiot viipyä maassa pidempään, sinun on haettava väliaikaista oleskelulupaa ennen maahantuloa.

Väliaikainen oleskeluviisumi Tanskan ulkomaanmatkalaiselle

Tilapäinen oleskeluviisumi kattaa noin 5 vuoden ajan. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että se antaa sinulle oikeuden työskennellä Tanskassa helposti. Lisäksi Tanskan tilapäinen oleskeluviisumi antaa sinulle mahdollisuuden saada korkealaatuista terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Useimmat ulkosuomalaiset odottavat kuitenkin innolla, että he voivat muuttaa kokonaan Tanskaan ja saada pysyvän oleskeluluvan ja lopulta kansalaisuuden. On kuitenkin joitakin keskeisiä vaatimuksia, joita tarvitset Tanskan kansalaiseksi pyrkivänä ulkomaanmatkalaisena.

Pysyvän oleskeluluvan hankkiminen Tanskan ulkosuomalaisena

1. Lakisääteiset vaatimukset

Yleisesti ottaen Tanskaan muuttaminen ja pysyvän oleskeluluvan saaminen edellyttää, että olet asunut Tanskassa 8 vuotta. Lisäksi sinun on työskenneltävä tietyllä tulotasolla, jotta voit saada pysyvän oleskeluluvan. Tämä on useimmiten tasoitettu 400 000 Tanskan kruunuun.

Tanskan hallitus on kuitenkin ottanut käyttöön joitakin järjestelmiä, jotka on suunniteltu siten, että ulkomaalaiset voivat muuttaa Tanskaan hyvin helposti. Esimerkiksi palkkarajajärjestelmän avulla, jonka mukaan Tanskassa asuvien ulkomaisten työntekijöiden on ansaittava vähintään 400 000 Tanskan kruunua. Jos sinulla on tanskalainen kumppani, opiskelija tai työntekijä Tanskassa, sinulla on hyvät mahdollisuudet saada pysyvä oleskelulupa.

On myös tärkeää huomata, että oikeudelliset vaatimukset voivat vaihdella alkuperämaasta riippuen. Pohjoismaissa asuvat ulkomaalaiset voivat vapaasti asua ja työskennellä Tanskassa. EU:n jäsenvaltioista kotoisin oleville ulkomaalaisille asetetaan samanlaiset oikeudelliset vaatimukset, mutta jos et ole pohjoismaalainen, sinun on hankittava rekisteröintitodistus. Hakemus on tehtävä 90 päivän kuluessa Tanskaan saapumisesta.

2. Rahoituksen järjestäminen Tanskassa

Tanska on kaikkine ominaisuuksineen ulkosuomalaisten keskus. Siksi pankkitilin avaaminen ulkomaalaisena on itsestään selvä vaatimus. Jokaisella tanskalaisella pankilla on omat ainutlaatuiset käytäntönsä. Jos haluat ulkomailla asuvana saada tavallisen tilin, sinun on esitettävä kuvallinen henkilötodistus, todiste työpaikasta ja osoitetodistus.

Ulkomaalaisena tarvitset edellä mainittujen tilin avaamista koskevien vaatimusten lisäksi CPR-asiakirjan, joka myönnetään oleskelulupasi ohella. On totta, että ilman CPR:ää et voi avata pankkitiliä Tanskassa. Ulkomaille, joilla on jo kansainvälinen pankkitili, on eduksi, jos se toimii Tanskassa.

3. Asuinpaikka Tanskassa

Kun saavut Tanskaan ulkosuomalaisena, asunnon löytäminen voi osoittautua melko kalliiksi. Uutena tulokkaana on kuitenkin suositeltavaa, että voit vuokrata asunnon ennen kuin voit ostaa sen. Suosituissa kaupungeissa voit löytää talon. Tämä on kuitenkin helpompaa, jos sinulla on oleskelulupa.

Useimmat virastot pyytävät asiakkailtaan nopeasti CPR-numeron. Ulkomaille muuttaneen henkilön auttamiseksi on olemassa lukuisia virastoja. Kun sinulla on vakituinen asuinpaikka, Tanskan hallitus saa varmuuden siitä, että olet vakaa ja vastuuntuntoinen henkilö. Pysyvän oleskeluluvan myöntäminen on näin ollen erittäin helppo prosessi.

Luettelo Tanskan kansalaistamislakiesityksessä Tanskassa

Ulkomaan kansalainen saa Tanskan kansalaisen aseman lakisääteisesti. Tästä syystä sinun on oltava mukana Tanskan parlamentin hyväksymässä kansalaistamislakiesityksessä. Menettelystä käytetään yleisesti nimitystä Tanskan kansalaisuuden saaminen kansalaistamalla.

Jotta sinusta tulisi Tanskan kansalainen kansalaistamisen kautta, sinun on kuitenkin täytettävä tietyt ehdot. Sinun on esimerkiksi osoitettava, että olet omavarainen, asut Tanskassa, hallitset tanskan kielen ja tunnet Tanskan. Eräät Pohjoismaiden kansalaiset ja Tanskan entiset kansalaiset ovat vapautettuja tästä säännöstä.

As an Expat, you must Sign a Declaration of Loyalty and Allegiance to the Danish Society and Denmark in General

Saadaksesi Tanskan kansalaisuuden kansalaistamisen kautta sinun on ulkomaalaisena vakuutettava uskollisuutesi ja lojaalisuutesi Tanskaa ja Tanskan yhteiskuntaa kohtaan. Teidän on suoraan vakuutettava, että noudatatte tehokkaasti Tanskan lakia ja perustuslakia.

Jos tämä ei riitä, teidän on ilmoitettava, että kunnioitatte Tanskan perusarvoja ja kaikkia oikeusperiaatteita. Tanskan demokratian kunnioittamisen julistaminen on välttämätöntä. Kaikki nämä ilmoitukset allekirjoitetaan NemID- tai MitID-tunnuksella, joka on osa digitaalisia sovelluksia.

Vapaudu veloista julkisille viranomaisille.

Edellytyksenä Tanskan kansalaisuuden saamiselle on, että sinulla ei ole erääntyneitä velkoja viranomaisille. Velat julkisille viranomaisille, kuten sosiaalipalvelu- tai aktiivista sosiaalipolitiikkaa koskevien lakien nojalla takaisin maksettavat velat, ovat vain yksi esimerkki. Tällaisia viranomaisia, joille sinun ei myöskään pitäisi olla erääntyneitä velkoja, on enemmänkin.

Jos maksuaikaa ei ole pidennetty tai osamaksusopimusta ei ole tehty, velka voi sulkea pois mahdollisuutesi päästä kansalaiseksi. Tämä on huomattavaa, kun viitataan viranomaisten velkaantumista koskevien suuntaviivojen 22 kohtaan.

Ei saa olla syyllistynyt tietyntyyppisiin rikoksiin ulkomaanmatkustajana.

Ulkomaalaisena Tanskan kansalaisuuden saaminen edellyttää, että et ole syyllistynyt tietynlaisiin rikoksiin. Jos sinua on lisäksi syytetty jostakin rikoksesta, et voi saada Tanskan kansalaisuutta. Tämä pätee niin kauan kuin maksuja pidetään yllä.

Sinun on oltava töissä ja sinulla on oltava tanskan kielen taito.

Kokopäivätyössä oleminen on avainasemassa. Muussa tapauksessa itsenäinen ammatinharjoittaminen on mahdollista vähintään 3-4 vuoden ajan. Yhteys työmarkkinoille silloin, kun kansalaisuuden ilmoittamista koskeva lakiesitys jätetään. Lisäksi todistuksen esittäminen siitä, että olet hankkinut tanskan kielen taidon, auttaa sinua saamaan kansalaisuuden ulkomailla asuvana.