Verovelvollisuuksille ei ole tekosyitä Tanskassa asuvana ulkomaanmiehenä

Muutatko Tanskaan ensimmäistä kertaa tarkoituksenasi asua pidempään ja ansaita tuloja? Silloin sinun on parasta pysähtyä hetkeksi ja lakata ajattelemasta, miten elämästä tulee niin mielenkiintoista. Tanska on varmasti kaunis maa ulkosuomalaisille, mutta vasta sitten, kun olet joutunut tekemisiin Tanskan veroviraston eli Skattestyrelsenin kanssa.

Tanskan viranomaiset voivat huijata mitä tahansa muuta, mutta eivät rikollisuutta, turvallisuutta, terveyttä ja verotusta koskevia asioita. Kuten ehkä jo tiedätte, Tanska on sosiaalidemokratia. Tämän seurauksena haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset saavat apua sosiaaliturvan kautta. Tällaisen järjestelmän ylläpitämiseksi Tanskassa tulonsa saavien ihmisten on maksettava oma osuutensa järjestelmän ylläpitämiseksi. Verovelvollisuutesi on oltava selvillä heti alusta alkaen, työskenteletpä sitten Tanskassa tai harjoitat yritystoimintaa.

Yleisesti ottaen henkilöillä, joilla on tuloja vuokrauksesta, työstä, liiketoiminnasta tai muusta, on Tanskassa täysi verovelvollisuus, ellei toisin ole selvästi mainittu. Verovelvoitteiden laiminlyönti saa veroviraston seuraamaan tapaustasi, eikä se ole hauskaa. He luottavat siihen, että ihmiset ovat totuudenmukaisia veroilmoituksissaan, mutta ovat hyvin tietoisia siitä, että jotkut tuhmat ihmiset pelaavat aina pelejä. Kyse on tällaisista tahallisista veronkiertotapauksista. vaikkakin harvoin. että verovirasto rankaisee rangaistavasti toimiakseen esimerkkinä kaikille henkilöille, joilla on tällaisia ajatuksia.

Jotkut uhkarohkeat ottavat vastaan pimeitä töitä (töitä, joista työntekijät eivät ilmoita veroja), mutta tämä on suuri rikkomus. Työnantaja ja työntekijä, joka harjoittaa pimeää työtä Tanskassa, on vaarassa joutua viranomaisten käsiin ja saada tiukkoja rangaistuksia. Lyhyesti sanottuna verorikollisuus ei Tanskassa kannata. Tavalla tai toisella he saavat sinut kiinni. Mitä nopeammin selvität verotietosi ja teet oikeat ilmoitukset, sitä parempi elämäsi on Tanskassa.

Tanskaan muuttaessasi kannattaa olla harkitseva ja harkitseva.

Muutto omasta maasta täysin toiseen maahan ei ole mikään helppo nakki. Useimmat ihmiset eivät voi tietää, miten monimutkaista tämä voi olla. Ennen muuttoa sinulla on siis oltava selkeä muuton tarkoitus. Tällaisen syyn on oltava sellainen, joka toimii motivaattorina, kun asiat mutkistuvat.

Kun on kyse muutosta Tanskaan, joka on virallisesti maailman10. kilpailukykyisin talous, muutama vinkki on tarpeen. Tanskan kansalaiset viihtyvät juhlavan korkeassa elintasossaan. Tanskan taloudessa on myös mahdollisuuksia tarjota laajoja julkisia sosiaaliturvajärjestelmiä.

Tanskasta on periaatteessa tullut nettomaahanmuuttajamaa, ja suurin osa maahanmuuttajista on Euroopasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Tanskassa asuu usein kohtuullinen määrä ulkomaalaisia. Ulkomaille muuttaneena tarvitset vero-oppaan, joka opastaa sinua verovelvollisuuksissasi.

Opas Tanskan ulkosuomalaisverotukseen

Tanska on yksi vapaimmista maista taloudellisen vapauden indeksissä ja maailman taloudellisen vapauden indeks issä. Jopa siinä tapauksessa, että jos aiot oleskella jonkin aikaa tai yli 6kk, kun työskentelet Tanskassa, olet verovelvollinen. Tanskassa asuvan ulkomaanmiehen ei siis tarvitse olla huolissaan.

Verosamaritanin maaopas tarjoaa yleiskatsauksen Tanskan verotusympäristöön. Lisäksi siinä selitetään perusteellisesti, miten Tanskan verotus vaikuttaa kotimaasi ulkomaanveroilmoitukseen Tanskassa asuvana.

Tiedät, että veronmaksajana kaikki maailmanlaajuiset tulot ovat verotuksen ja vastuuvelvollisuuden alaisia. Ulkomaille muuttaneiden on annettava veroilmoitus vuosittain. Sama pätee myös Tanskaan. Tanskassa eri tuloluokkien verokohtelu vaihtelee huomattavasti.

Ulkomaille on tarjolla joitakin verovapaita etuja. Ulkomaalaisena maasi kuitenkin kirjaa tämän bruttotuloksi. Tästä syystä Tanskassa on useita näkökohtia, jotka liittyvät ulkomailla asuvien verovelvollisuuksiin. Tarkastellaan yhdessä muutamia näistä seikoista.

Tuloverot Tanskassa

Samoin kuin Tanskassa asuvia verotetaan, verotetaan myös ulkomailla asuvia. Kotimaassa asuviin sovelletaan heidän maailmanlaajuista tuloveroaan, kun taas ulkomailla asuviin sovelletaan Tanskan tulolähteestä kannettavaa veroa. Jos asut pysyvästi Tanskassa tai oleskelet siellä yli 6 kuukautta, sinusta tulee automaattisesti maassa asuva henkilö.

Yleinen taustatieto on kuitenkin tarpeen tätä aihetta varten. Tuloverojaosto. Tulovero jaetaan nettopääomatuloihin ja henkilökohtaisiin tuloihin. Tämän lisäksi henkilökohtaiset tulot koostuvat henkilökohtaisista tuloista, joista on vähennetty pääomatulot ja sallitut vähennykset.

Sen vuoksi Tanskassa asuvan työnantajan palveluksessa oleviin ulkomaalaisiin sovelletaan erityistä verojärjestelmää. Palkkatuloihin sovelletaan 32,84 prosentin kiinteää verokantaa, johon sisältyy myös 8 prosentin työmarkkinavero. Tämän odotetaan jotenkin kestävän 84 kuukauden ajan. Tämän ajanjakson jälkeen ulkomaille muuttaneen henkilön on maksettava tavanomaista tuloveroa. Kaikkia muita tuloja kuin erityisjärjestelmässä ansaittua palkkaa verotetaan normaalin progressiivisen verokannan mukaan.

Verovuosi Tanskassa

Verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Tanskassa verovuosi on myös kalenterivuosi. Ennen kunkin kalenterivuoden loppua jokaiselle verovelvolliselle tehdään ennakkotuloveroilmoitus. Verovuoden lopussa sinun on annettava veroilmoitus kesäkuun loppuun mennessä.

Expat-veron ennakonpidätyksen ymmärtäminen Tanskassa

Jos olet ulkomailla asuva osakkeenomistaja, sinun on maksettava osinkotuloistasi 27 prosentin lakisääteinen lähdevero. Monissa tapauksissa henkilö, joka on oikeutettu alemman verokannan sopimukseen, hakee lakisääteisen ennakonpidätyksen palauttamista. Tämä on mahdollista Tanskan veroviranomaisten kautta.

On kuitenkin ryhdytty tarjoamaan verohelpotuksia, jotta ulkomailla asuvat eivät joutuisi kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi. Tanska on tehnyt totalisaatiosopimuksen muiden maiden kanssa. Puhutaan verosopimuksista, joita kutsutaan yleisesti kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeviksi sopimuksiksi . Tällainen sopimus suojaa Tanskassa asuvia ulkomaalaisia kaksinkertaiselta verotukselta. Jos olet oikeutettu verottamaan tulojasi sekä kansalaisuusmaassasi että Tanskassa, tämä sopimus suojaa sinua.

Useimmilla ulkomaille muuttaneilla on tarkistettava tarkkaan Tanskan ja sen maan, jonka kansalainen he ovat, tulolähteet. Se on mahdollista kansainvälisten veroasiantuntijoiden avulla. Tämä auttaa tarjoamaan asianmukaisen hakemuksen mahdollisia sopimusetuuksia varten.

Expat-verovaatimukset Tanskassa

Jos työskentelet sattumalta ulkomailla, on mahdollista, että sinun on täytettävä verovelvollisuutesi täyttämistä koskevat vaatimukset. Muussa tapauksessa et voi saada haluamaasi verokohtelua. Verovapautus ja ulkomaisen veron hyvitys myönnetään vain niille ulkomaalaisille, jotka ovat jättäneet veroilmoituksen asianmukaisesti.

Tanskan erityisten verojärjestelmien ansiosta ulkomailla työskentelevillä tutkijoilla ja työntekijöillä on mahdollisuus saada erityinen ja suotuisa verokohtelu. Tämä tarkoittaa, että kaikilla julkisilla laitoksilla ja yrityksillä on nyt mahdollisuus houkutella ja pitää palveluksessaan korkeasti koulutettua ulkomaista henkilöstöä.