Ingen undskyldninger for dine skatteforpligtelser som udstationeret i Danmark

Flytter du til Danmark for første gang med en intention om at bo her i længere tid og tjene penge? Så må du hellere stoppe op et øjeblik og holde op med kun at tænke på, hvordan livet bliver så interessant. Danmark er helt sikkert et smukt land for expats, men ikke før man er stødt ind i Skattestyrelsen.

De danske myndigheder kan bluffe om alt muligt andet, men ikke om kriminalitet, sikkerhed, sundhed og skat. Som du måske allerede ved, er Danmark et socialdemokrati. Det betyder, at sårbare mennesker får hjælp gennem social sikring. For at støtte et sådant system skal folk, der har en indkomst i Danmark, betale deres rimelige andel for at holde systemet kørende. Uanset om du arbejder i Danmark eller har en virksomhed, skal dine skatteforpligtelser være klare fra starten.

Generelt er folk, der har en indkomst fra udlejning, arbejde, virksomhed eller andet, fuldt skattepligtige i Danmark, medmindre andet er klart angivet. Hvis du ikke overholder dine skatteforpligtelser, vil skattevæsenet følge din sag, og det er ikke sjovt. De stoler på, at folk er ærlige med deres selvangivelser, men er meget bevidste om, at nogle uartige altid vil spille spil. Det er sådanne tilfælde af bevidst skatteunddragelse. selvom det er sjældent. at skattevæsenet straffer hårdt for at statuere et eksempel for enhver person med sådanne tanker.

Nogle vovehalse tager sorte jobs (jobs, som arbejderne ikke opgiver skat af), men det er en stor forseelse. Arbejdsgivere og ansatte, der udfører sort arbejde i Danmark, risikerer hårdhændede og strenge straffe fra myndighederne. Kort sagt, skattekriminalitet i Danmark betaler sig ikke. På den ene eller anden måde vil de indhente dig. Jo før du får styr på dine skatteoplysninger og får lavet de rigtige selvangivelser, jo bedre bliver dit liv i Danmark.

Vær opmærksom og velovervejet, når du flytter til Danmark

At flytte fra sit hjemland til et helt andet land er ikke en dans på roser. De fleste mennesker kan ikke forestille sig, hvor komplekst det kan være. Før du flytter, skal du derfor have et klart formål med at flytte. En sådan grund skal være noget, der fungerer som en motivator, når tingene bliver komplicerede.

Når man skal flytte til Danmark, som officielt er den 10. mest konkurrencedygtige økonomi i verden, er det nødvendigt med et par tips. Borgerne i Danmark trives i deres festlige høje levestandard. Den danske økonomi har også potentiale til at levere omfattende offentlige velfærdsydelser.

Grundlæggende er Danmark blevet en nation med nettoindvandring, og de fleste af indvandrerne er fra Europa. Det betyder, at Danmark ofte modtager et rimeligt antal udlændinge. Som udstationeret har du brug for en skatteguide, der kan vejlede dig om dine skatteforpligtelser.

En guide til udstationeringsskat i Danmark

Danmark rangerer blandt de frieste lande i Index of Economic Freedom og Economic Freedom of the World. Selv når du planlægger at blive i et stykke tid eller mere end 6 måneder, er du skattepligtig, når du arbejder, mens du er i Danmark. Der er derfor ingen grund til at bekymre sig som expat i Danmark.

Skattesamaritans landeguide vil give en generel gennemgang af Danmarks skattemiljø. Derudover giver den en uddybende forklaring på, hvordan den danske skat vil påvirke dit hjemlands selvangivelse som udstationeret i Danmark.

Du er klar over, at som skatteyder er al global indkomst underlagt beskatning og ansvarlighed. Som udstationeret er du forpligtet til at indsende din selvangivelse hvert år. På samme måde gælder det for Danmark. I Danmark er den skattemæssige behandling af forskellige indkomstklasser meget forskellig.

Der er nogle fordele for udstationerede, som er skattefrie. Men som udstationeret registrerer dit land dette som en bruttoindkomst. Derfor er der en række overvejelser, der vedrører skatteforpligtelser for udstationerede i Danmark. Lad os se på et par af disse overvejelser sammen.

Indkomstskat for udstationerede i Danmark

På samme måde som indbyggere i Danmark er underlagt beskatning, er ikke-indbyggere det. Indbyggere er underlagt deres globale indkomstskat, mens ikke-indbyggere er underlagt skat på den danske indkomstkilde. Ja, hvis du bor permanent eller opholder dig i Danmark i mere end 6 måneder, bliver du automatisk bosiddende.

En generel baggrundsviden er dog nødvendig for dette emne. Afdelingen for indkomstskat. Indkomstskatten er opdelt i en nettokapitalindkomst og en personlig indkomst. For at uddybe dette yderligere består personlig indkomst af personlig indkomst plus eller minus nettokapitalindkomst og tilladte fradrag.

Derfor er udstationerede, der er ansat af en dansk arbejdsgiver, underlagt en særlig skatteordning. Lønindkomst er underlagt en fast skattesats på 32,84%, og dette inkluderer også en arbejdsmarkedsskat på 8%. Det forventes på en eller anden måde at løbe over en periode på 84 måneder. Efter denne periode skal den udstationerede betale almindelig indkomstskat. Alle andre indtægter end løn, der optjenes i den særlige ordning, beskattes med en normal progressiv skattesats.

Skatteår i Danmark

Et skatteår er normalt et kalenderår. I Danmark er skatteåret også kalenderåret. Inden udgangen af hvert kalenderår indgives der en forskudsopgørelse for hver skatteyder. I slutningen af hvert skatteår skal du indgive selvangivelse inden udgangen af juni.

Forstå kildeskatten for udstationerede i Danmark

Hvis du er udenlandsk aktionær, skal du betale en lovpligtig kildeskat på 27% af din udbytteindtægt. I mange tilfælde anmoder en person, der er berettiget til en aftale om lavere skattesats, om tilbagebetaling af den lovpligtige kildeskat. Det kan lade sig gøre gennem skattemyndighederne i Danmark.

Der har dog været et forsøg på at give skattelettelser for at forhindre dobbeltbeskatning af udstationerede. Danmark har indgået en totaliseringsaftale med andre lande. Vi taler om skatteaftaler, der almindeligvis omtales som aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning. En sådan aftale beskytter udstationerede i Danmark mod dobbeltbeskatning. Hvis du kvalificerer dig til beskatning af din indkomst i både dit hjemland og Danmark, så vil denne traktat beskytte dig.

For de fleste expats skal deres indkomstkilde i Danmark og det land, de er statsborgere i, gennemgås grundigt. Det er muligt med hjælp fra internationale skattespecialister. Dette vil hjælpe med at give en passende ansøgning til eventuelle traktatfordele.

Skattekrav for udstationerede i Danmark

Hvis du tilfældigvis arbejder i udlandet, er det muligt, at du skal opfylde kravene til udfyldning for at opfylde dine skatteforpligtelser. Ellers vil du ikke være i stand til at opnå dine foretrukne skattebehandlinger. Skattefritagelse og udenlandsk skattefradrag gives kun til udstationerede med korrekt udfyldte selvangivelser.

De særlige skatteordninger i Danmark giver udstationerede forskere og medarbejdere mulighed for at opnå en særlig og favorabel skattebehandling. Det betyder, at alle offentlige institutioner og virksomheder nu har mulighed for at tiltrække og fastholde højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.