Nekādu atrunu par nodokļu saistībām kā emigrantam Dānijā

Pirmo reizi pārceļaties uz Dāniju ar nolūku dzīvot ilgāku laiku un gūt ienākumus? Tad labāk uz brīdi apstājieties un pārtrauciet domāt tikai par to, cik dzīve būs interesanta. Dānija noteikti ir brīnišķīga valsts emigrantiem, taču tikai līdz brīdim, kad saskaraties ar Dānijas nodokļu aģentūru, kas pazīstama kā Skattestyrelsen.

Dānijas iestādes var blefēt par jebkuru citu lietu, bet ne par noziedzības, drošības, veselības un nodokļu jautājumiem. Kā jau, iespējams, zināt, Dānija ir sociāldemokrātiska valsts. Rezultātā neaizsargātie cilvēki saņem palīdzību no sociālā nodrošinājuma. Lai uzturētu šādu sistēmu, cilvēkiem, kuriem Dānijā ir ienākumi, ir jāmaksā sava daļa, lai sistēma varētu darboties. Neatkarīgi no tā, vai strādājat Dānijā vai esat reģistrējis uzņēmumu, jūsu nodokļu saistībām jābūt skaidrām jau no paša sākuma.

Parasti cilvēkiem, kuriem ir ienākumi no īres, darba, uzņēmējdarbības vai citiem ienākumiem, Dānijā ir pienākums maksāt nodokļus pilnā apmērā, ja vien nav skaidri noteikts citādi. Nodokļu saistību nepildīšana liks nodokļu aģentūrai sekot līdzi jūsu lietai, un tas nav amizanti. Viņi uzticas, ka cilvēki, sniedzot nodokļu deklarācijas, būs godīgi, taču ļoti labi apzinās, ka daži nerātnie cilvēki vienmēr spēlēs spēles. Šādi gadījumi ir apzināta izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. lai gan reti. ka nodokļu aģentūra soda, lai kalpotu par piemēru jebkurai personai ar šādām domām.

Daži drosminieki strādā melnu darbu (darbu, par kuru strādājošie nedeklarē nodokļus), bet tas ir liels pārkāpums. Darba devējs un darbinieks, kas Dānijā nodarbojas ar melno darbu, riskē, ka varas iestādes pret viņu vērsīsies ar stingru bardzību un stingriem sodiem. Īsāk sakot, nodokļu noziegumi Dānijā nav izdevīgi. Tā vai citādi, viņi jūs pieķers. Jo ātrāk noskaidrosiet savu nodokļu informāciju un sniegsiet pareizas deklarācijas, jo labāka būs jūsu dzīve Dānijā.

Pārceļoties uz Dāniju, esiet uzmanīgi un apdomīgi.

Pārcelšanās no savas valsts uz dzīvi pavisam citā valstī nav pastaiga parkā. Lielākā daļa cilvēku nevar zināt, cik sarežģīts tas var būt. Tāpēc pirms pārcelšanās jums ir jābūt skaidram pārcelšanās mērķim. Šādam iemeslam ir jābūt tādam, kas darbosies kā motivators, kad viss kļūs sarežģīts.

Lai pārceltos uz Dāniju, kas oficiāli irdesmitā konkurētspējīgākā pasaules ekonomika, ir nepieciešami daži padomi. Dānijas iedzīvotāji dzīvo lieliski, svinot savu augsto dzīves līmeni. Dānijas ekonomikai ir arī potenciāls nodrošināt plašus valsts sociālos pabalstus.

Būtībā Dānija ir kļuvusi par neto imigrācijas valsti, un lielākā daļa imigrantu ir no Eiropas. Tas nozīmē, ka Dānija bieži uzņem samērīgu skaitu emigrantu. Jums kā ārzemniekam ir nepieciešams nodokļu ceļvedis, kas jums palīdzēs orientēties nodokļu jomā.

Ceļvedis par emigrantu nodokļiem Dānijā

Ekonomiskās brīvības indeksā un Pasaules ekonomiskās brīvības indeks ā Dānija ierindojas starp visbrīvākajām valstīm. Pat tad, ja plānojat uzturēties uz laiku vai ilgāk par 6 mēnešiem, strādājot Dānijā, jums ir obligāti jāmaksā nodokļi. Tāpēc jums kā emigrantam Dānijā nav jāuztraucas.

Samariešu nodokļu ceļvedis sniegs vispārīgu pārskatu par Dānijas nodokļu vidi. Turklāt tajā ir sniegts izsmeļošs skaidrojums par to, kā Dānijas nodokļi ietekmēs jūsu kā emigranta nodokļu deklarāciju jūsu mītnes valstī.

Jūs apzināties, ka kā nodokļu maksātājam visi globālie ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem un par tiem ir jāatskaitās. Ikvienam emigrantam ir pienākums katru gadu iesniegt nodokļu deklarāciju. Līdzīgi tas attiecas arī uz Dāniju. Dānijā nodokļu režīms dažādām ienākumu klasēm ir ļoti atšķirīgs.

Ekspatriantiem ir dažas priekšrocības, kas ir atbrīvotas no nodokļiem. Tomēr jūsu valstī kā ārzemniekam šis ienākums tiek uzskatīts par bruto ienākumu. Tāpēc ir vairāki apsvērumi, kas saistīti ar emigrantu nodokļu saistībām Dānijā. Apskatīsim dažus no šiem apsvērumiem kopā.

Ārvalstnieku ienākuma nodokļi Dānijā

Līdzīgi kā Dānijas rezidentiem tiek uzlikti nodokļi, arī nerezidentiem tiek uzlikti nodokļi. Rezidentiem tiek piemērots viņu ienākuma nodoklis visā pasaulē, savukārt nerezidentiem tiek piemērots nodoklis no Dānijas ienākuma avota. Ja pastāvīgi dzīvojat vai uzturaties Dānijā ilgāk par 6 mēnešiem, jūs automātiski kļūstat par rezidentu.

Tomēr šim tematam ir nepieciešamas vispārējas priekšzināšanas. Ienākuma nodokļa nodaļa. Ienākumu nodoklis tiek iedalīts neto kapitāla ienākumos un iedzīvotāju ienākumos. Turklāt, lai to paskaidrotu sīkāk, personas ienākumus veido personas ienākumi, no kuriem atskaitīti neto kapitāla ienākumi un pieļaujamie atskaitījumi.

Tāpēc uz ārvalstniekiem, kurus nodarbina darba devējs, kas ir Dānijas rezidents, attiecas īpašs nodokļu režīms. Ienākumiem no algas piemēro vienotu nodokļa likmi 32,84% apmērā, un tajā ir iekļauts arī 8% darba tirgus nodoklis. Paredzams, ka tas ilgs 84 mēnešus. Pēc šī perioda beigām ekspatriantam ir jāmaksā parastais ienākuma nodoklis. Jebkuram citam ienākumam, kas nav īpašā režīmā nopelnītā alga, piemēro parasto progresīvā nodokļa likmi.

Nodokļu gads Dānijā

Nodokļu gads parasti ir kalendārais gads. Dānijā taksācijas gads ir arī kalendārais gads. Pirms katra kalendārā gada beigām par katru nodokļu maksātāju tiek iesniegta avansa ienākumu deklarācija. Katra taksācijas gada beigās jums ir jāiesniedz nodokļu deklarācijas līdz jūnija beigām.

Izpratne par nodokļu ieturējumiem no darbaspēka Dānijā

Ja esat ārzemju akcionārs, jums ir jāmaksā 27% likumā noteiktais ieturējuma nodoklis no ienākumiem no dividendēm. Daudzos gadījumos ikviena persona, kas ir tiesīga izmantot zemākas nodokļu likmes līgumu, iesniedz pieteikumu par likumā noteikto ieturējumu atmaksu. To var izdarīt ar Dānijas nodokļu iestāžu starpniecību.

Tomēr ir sākts ieviest nodokļu atvieglojumus, lai novērstu dubultu aplikšanu ar nodokļiem, kas tiek piemērota ārvalstniekiem. Dānija ir noslēgusi totalizācijas nolīgumu ar citām valstīm. Par nodokļu nolīgumiem, ko parasti dēvē par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas nolīgumiem . Šāds nolīgums aizsargā emigrantus Dānijā no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Ja jums ir tiesības uz ienākumu aplikšanu ar nodokļiem gan jūsu pilsonības valstī, gan Dānijā, šis līgums jūs aizsargās.

Lielākajai daļai emigrantu ir precīzi jāpārskata viņu Dānijas un pilsonības valsts ienākumu avots. Tas ir iespējams ar starptautisko nodokļu speciālistu palīdzību. Tas palīdzēs nodrošināt atbilstošu pieteikumu, lai saņemtu līgumā paredzētos pabalstus.

Prasības attiecībā uz emigrantu nodokļiem Dānijā

Ja strādājat ārzemēs, iespējams, ka jums ir jāizpilda nodokļu saistību izpildes prasības. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet saņemt vēlamo nodokļu režīmu. Atbrīvojumu no nodokļiem un ārvalstu nodokļu atlaidi saņem tikai tie ārvalstnieki, kuri ir precīzi aizpildījuši nodokļu deklarācijas.

Īpašās nodokļu shēmas Dānijā ļauj ārzemju pētniekiem un darbiniekiem iegūt īpašu un labvēlīgu nodokļu režīmu. Tas nozīmē, ka ikvienai valsts iestādei un uzņēmumam tagad ir iespēja piesaistīt un noturēt augsti kvalificētus ārzemju darbiniekus.