Ingen unnskyldninger for dine skatteforpliktelser som utvandrer i Danmark

This post is also available in: Engelsk Danish Finsk Swedish Estonian Latvisk Litauisk Arabisk Kinesisk (forenklet) Fransk Tysk Japansk Polsk Russisk Spansk Ungarsk Ukrainsk Nederlandsk Italiensk

Flytte til Danmark for første gang med en intensjon om å leve lenger og tjene penger? Da bør du ta en pause et minutt og slutte å tenke på hvordan livet vil være så interessant. Danmark er garantert et vakkert land for expats, ikke før du har et møte med det danske skattebyrået kjent som Skattestyrelsen .

Danske myndigheter kan bløffe om alle andre ting, men ikke kriminalitet, sikkerhet, helse og skattespørsmål. Som du kanskje allerede vet, er Danmark et sosialdemokrati. Det fører til at sårbare mennesker får hjelp gjennom trygd. For å støtte et slikt system må folk som har inntekt i Danmark betale opp sin rettferdige del for å holde systemet i gang. Enten du jobber i Danmark eller har en bedrift, må skatteforpliktelsene dine være klare fra første stund.

Vanligvis har personer som har inntekt fra utleie, arbeid, virksomhet eller annet full skatteplikt i Danmark med mindre annet er tydelig oppgitt. Hvis du ikke overholder skatteforpliktelsene dine, vil skatteetaten følge saken din, og det er ikke morsomt. De stoler på at folk er sannferdige med skatteerklæringene sine, men er veldig klar over at noen slemme alltid vil spille spill. Det er slike tilfeller av bevisst skatteunndragelse. selv om det er sjeldent. at skatteetaten straffer straff for å være et eksempel for enhver person med slike tanker.

Noen våghalser tar svarte jobber (jobber som arbeidere ikke oppgir skatt på), men dette er en stor forseelse. En arbeidsgiver og arbeidstaker som engasjerer seg i svarte jobber i Danmark risikerer høy handedness og streng straff fra myndighetene. Kort sagt, skattekriminalitet i Danmark lønner seg ikke. På den ene eller andre måten vil de ta igjen deg. Jo før du sletter skatteopplysningene dine og avgir de riktige deklarasjonene, desto bedre vil livet ditt være i Danmark.

Vær oppmerksom og bevisst når du flytter til Danmark

Å flytte fra landet ditt for å bo i et helt annet land er ikke en tur i parken. De fleste vet ikke hvor komplisert dette kan være. Derfor må du før flytting ha et klart formål med flytting. En slik grunn må være noe som vil fungere som en motivator når ting blir komplisert.

Når det gjelder å flytte inn i Danmark, som offisielt er den 10. konkurransedyktige verdensøkonomien, er noen tips nødvendig. Innbyggerne i Danmark trives med sin høye levestandard. Den danske økonomien har også et potensial for å gi omfattende statlige velferdsordninger .

I utgangspunktet har Danmark blitt en nasjon med nettoinnvandring og de fleste innvandrerne er fra Europa. Hva dette betyr er at Danmark ofte tar imot et rimelig antall expats. Som expat trenger du en skatteguide som vil gi deg veiledning gjennom skatteforpliktelsene dine.

En guide til utlandsskatt i Danmark

Danmark er blant de frieste i Index of Economic Freedom og the Economic Freedom of the World. Selv da, når du planlegger å bli en stund eller mer enn 6 måneder, når du jobber mens du er i Danmark, er du skattepliktig. Det er derfor ingen grunn til bekymring som expat i Danmark.

Den skattesamaritanske landguiden vil gi en generell gjennomgang av Danmarks skattemiljø. I tillegg gir den en utdypet forklaring på hvordan Danmarks skatt vil påvirke hjemlandets utlandsangivelse som utlending i Danmark.

Du er klar over at som skattebetaler er all den globale inntekten underlagt beskatning og ansvarlighet. For enhver utlending er du forpliktet til å levere selvangivelsen årlig. På samme måte gjelder dette for Danmark. I Danmark er skattebehandlingen for ulike inntektsklasser betydelig variert.

Det er noen fordeler for expats som er skattefrie. Men som en expat, fanger landet ditt dette opp som en bruttoinntekt. Av denne grunn er det derfor en rekke hensyn knyttet til utlandsskatteplikter i Danmark. La oss vurdere noen av disse hensynene sammen.

Utlendingsskatt i Danmark

På samme måte som innbyggere i Danmark er underlagt beskatning, er ikke-bosatte. Innbyggere er underlagt sin verdensomspennende inntektsskatt, mens ikke-bosatte er underlagt skatt på den danske inntektskilden. Vel, hvis du er permanent bosatt eller oppholder deg i Danmark i mer enn 6 måneder, blir du automatisk bosatt.

En generell bakgrunnskunnskap er imidlertid nødvendig for dette emnet. Inntektsskatteavdelingen. Inntektsskatt deles inn i en netto kapitalinntekt og personinntekt. I tillegg, for å forklare mer om dette, består personinntekt av personinntekt pluss eller mindre netto kapitalinntekt og tillatte fradrag.

Derfor er utlendinger ansatt av en dansk bosatt arbeidsgiver underlagt et spesielt skatteregime. Inntekt fra lønn er underlagt en flat skattesats på 32,84 % og dette inkluderer også 8 % arbeidsmarkedsskatt. Dette forventes på en eller annen måte å vare i en periode på 84 måneder. Etter denne perioden står den utvandrere overfor vanlige inntektsskatteplikter. Enhver annen inntekt enn lønn opptjent i særordningen, beskattes med normal progressiv skattesats.

Skatteår i Danmark

Et skatteår er normalt et kalenderår. For Danmark er skatteåret også kalenderåret. Før utgangen av hvert kalenderår utføres det en forhåndsinnlevering av inntektsvurdering for hver skattyter. Ved utgangen av hvert skatteår må du levere selvangivelse innen utgangen av juni

Forstå kildeskatt for utlendinger i Danmark

Hvis du er en expat-aksjonær, er du pålagt en 27% lovbestemt kildeskatt på utbytteinntekten din. I mange anledninger sender enhver person som er kvalifisert for en lavere skattesats avtale om tilbakebetaling av lovpålagt forskuddstrekk. Dette kan gjøres gjennom skattemyndighetene i Danmark.

Det har imidlertid vært et grep for å gi en skattelettelse for å forhindre at expats fra dobbeltbeskatning. Danmark har inngått en totaliseringsavtale med andre land. Snakk om skatteavtaler ofte referert til som avtaler om unngåelse av dobbeltbeskatning . En slik avtale beskytter expats i Danmark mot dobbeltbeskatning. Hvis du kvalifiserer for beskatning av inntekten din av både ditt statsborgerskap og Danmark, vil denne traktaten beskytte deg.

For de fleste expats må deres inntektskilde for Danmark og statsborgerskap gjennomgås artikulert. Det er mulig ved hjelp av internasjonale skattespesialister. Dette vil bidra til å tilby en passende applikasjon for alle traktatfordeler.

Utlendingsskattekravene i Danmark

Hvis du tilfeldigvis jobber i utlandet, er det mulig du må oppfylle fyllingskravene for å oppfylle skatteforpliktelsene dine. Ellers vil du ikke kunne få dine foretrukne skattebehandlinger. Skattefritak og utenlandsk skattefradrag går kun til expats med nøyaktig innlevert selvangivelse.

De særskilte skatteordningene i Danmark gir utlendingsforskere og ansatte mulighet til å få særskilt og gunstig skattebehandling . Dette betyr at alle offentlige institusjoner og selskaper nå har en mulighet til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifisert expat-personell.