Erhvervelse af dansk statsborgerskab som udstationeret i Danmark

Erhvervelse af dansk statsborgerskab som udstationeret i Danmark

Der er mange fantastiske lande i verden, men Danmark ser ud til at være et blikfang for mange expats. At vælge det perfekte land at slå sig ned i som udstationeret kan være ret kompliceret. Ikke desto mindre er der nogle meget vigtige grunde til, at man som udstationeret bør vælge Danmark som destination.

For expats er Danmark deres drømmeland på grund af det egalitære samfund og tilstedeværelsen af progressive idealer. Desuden er der stort fokus på Danmarks design og æstetik. Når det gælder uddannelsesinstitutioner, industrier og sociale institutioner af høj kvalitet, ligger Danmark højt. Livskvaliteten i Danmark er enestående, og de fleste udstationerede nyder at være her.

At flytte til Danmark som expat handler dog ikke bare om at købe en flybillet, men snarere om en proces, indtil man er faldet til. Når du kommer hertil, er det ikke nemt at få et permanent opholdstilladelse i Danmark, hvis du er fra et land uden for EU. Det betyder, at hvis du har planer om at blive længere, skal du ansøge om en midlertidig opholdstilladelse, før du kommer ind.

Midlertidigt opholdsvisum som udstationeret i Danmark

Midlertidigt opholdsvisum dækker dig i ca. 5 år. Men den gode nyhed er, at det giver dig ret til at arbejde i Danmark uden problemer. Derudover giver et midlertidigt opholdsvisum i Danmark dig adgang til sundhedsydelser og uddannelse af høj kvalitet.

De fleste expats ser dog frem til at immigrere helt til Danmark og få en permanent opholdstilladelse og eventuelt statsborgerskab. Men der er nogle vigtige krav, som du skal opfylde som udstationeret, der ønsker at blive dansk statsborger.

Få en permanent opholdstilladelse som udstationeret i Danmark

1. Juridiske krav

Generelt skal man have boet i Danmark i 8 år for at kunne immigrere fuldt ud til Danmark og få permanent opholdstilladelse. Du skal også have arbejdet på et vist indkomstniveau, før du kan få permanent opholdstilladelse. Den ligger for det meste på 400.000 DKK.

Den danske regering har dog indført nogle ordninger, der er designet til at gøre det meget nemt for udlændinge at flytte til Danmark. For eksempel gennem løngrænseordningen, der tillader udstationerede i Danmark at tjene mindst 400.000 DKK. Hvis du har en dansk partner, en studerende eller en ansat i Danmark, er dine chancer for at få permanent opholdstilladelse store.

Det er også vigtigt at bemærke, at de juridiske krav kan variere afhængigt af dit oprindelsesland. Udstationerede fra de nordiske lande kan frit bo og arbejde i Danmark. For udstationerede fra EU-lande er de juridiske krav de samme, men hvis du ikke er nordmand, skal du have et registreringsbevis. Det er et krav, at du indgiver denne ansøgning inden for 90 dage efter din ankomst til Danmark.

2. Få styr på din økonomi i Danmark

Danmark er med alle sine kvaliteter som land et knudepunkt for udstationerede. Derfor er det et indlysende krav, at man åbner en bankkonto som udlænding. Hver bank i Danmark har sine egne unikke politikker. Men for at få en standardkonto som udstationeret skal du fremvise et ID-foto, et ansættelsesbevis og et adressebevis.

Ud over de ovennævnte krav til åbning af en konto skal du som udstationeret have et CPR, som udstedes sammen med din opholdstilladelse. Det er et faktum, at uden CPR kan du ikke åbne en bankkonto i Danmark. For de expats, der allerede har en international bankkonto, vil det være en fordel, hvis den er operationel i Danmark.

3. At have et sted at bo i Danmark

Når du ankommer til Danmark som expat, kan det være ret dyrt at finde en bolig. Som nyankommen anbefales det dog, at du kan leje, før du er i stand til at købe en bolig. I de populære byer er det muligt at finde et hus. Det er dog lettere, hvis du har en opholdstilladelse.

De fleste bureauer er hurtige til at bede om et CPR-nummer fra deres kunder. Der er mange agenturer, der hjælper dig som udstationeret. Med et permanent sted at bo er det en sikkerhed for regeringen i Danmark, at du er en stabil og ansvarlig person. At give dig en permanent opholdstilladelse bliver derfor en meget nem proces.

Vær opført på et lovforslag om indfødsret i Danmark

For en udenlandsk statsborger sker erhvervelse af dansk statsborgerskab ved lov. Derfor skal du optages på et lovforslag om naturalisation, som vedtages af det danske folketing. Proceduren kaldes generelt erhvervelse af dansk statsborgerskab ved naturalisation.

Men for fuldt ud at blive dansk statsborger gennem naturalisation skal du opfylde betingelserne. For eksempel skal man kunne bevise, at man er selvforsørgende, at man bor i Danmark, at man behersker det danske sprog, og at man har kendskab til Danmark. Der er nogle nordiske statsborgere og tidligere danske statsborgere, der er undtaget fra denne regel.

Som udstationeret skal du underskrive en erklæring om loyalitet og troskab over for det danske samfund og Danmark generelt.

For at opnå dansk statsborgerskab gennem naturalisation skal du som udstationeret erklære din troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Du skal direkte erklære, at du effektivt vil overholde den danske lov og grundloven.

Hvis det ikke er nok, må du erklære, at du vil respektere de grundlæggende danske værdier og alle de juridiske principper. En erklæring om din respekt for det danske demokrati er et must. Alle disse erklæringer er underskrevet af det NemID eller MitID, der indgår i de digitale ansøgninger.

Være fri for gæld til offentlige myndigheder

Det er en betingelse for, at du som udstationeret kan få dansk statsborgerskab, at du ikke har forfalden gæld til nogen offentlige myndigheder. Gæld til offentlige myndigheder, som skal tilbagebetales i henhold til lovene om social service eller aktiv socialpolitik, er blot et eksempel. Der er flere af den slags offentlige myndigheder, som du heller ikke bør have forfalden gæld hos.

Hvis der ikke er givet henstand med betalingen, eller hvis der ikke er indgået en afdragsaftale, kan en gæld udelukke din mulighed for at blive statsborger. Dette er betydeligt, når man henviser til punkt 22 i retningslinjerne for offentlige myndigheders gæld.

Må ikke have begået visse former for kriminalitet som udstationeret

For at du som expat kan få dansk statsborgerskab, er det en betingelse, at du ikke har begået visse former for kriminalitet. Hvis du også er blevet sigtet for en bestemt lovovertrædelse, kan du ikke få dansk statsborgerskab. Det gælder, så længe afgifterne opretholdes.

Du skal være i arbejde og have danskkundskaber

Det er vigtigt at have et fuldtidsjob. Ellers er det muligt at arbejde som selvstændig i mindst 3-4 år. Få kontakt med arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor et lovforslag om meddelelse af statsborgerskab fremsættes. Derudover kan du få statsborgerskab som expat ved at indsende dokumentation for, at du har tilegnet dig danske sprogkundskaber.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.