Försäkringar i Danmark

Generellt sett är Danmark ett säkert land med få stora incidenter av offentliga risker och osäkerheter. Men individuella privata risker finns fortfarande. De privata riskerna kommer i form av bilolyckor, brandrisker, förlust av egendom och andra.

Du kan enkelt hitta försäkringar här:

Många människor som bor i Danmark har en form av försäkring för att ta hand om eventuella förluster som kan uppstå ur en extraordinär situation. Det är lämpligt att alla som planerar att bo i Danmark under en lång period säkrar sitt intresse genom en försäkring.

Det fina med försäkringar i Danmark är att försäkringsbolagen är mycket snabba med att behandla och betala ut skador så snart de tas emot. Du förväntar dig inte att bli frustrerad när du tecknar en försäkring och får betalt av någon dansk försäkringsgivare förutsatt att dina premier är uppdaterade.

Fördelar med privat försäkring i Danmark

Det sista någon skulle vilja uppleva är ekonomiska trakasserier när något obehagligt händer. Anta att du eller ditt familjehus blir härjade av eld, förlusten kan vara så enorm att betala med eget sparande.

Ja, det finns incidenter där regeringen kan ingripa för att rädda individer från en förlust, särskilt om skadans omfattning är så expansiv och drabbar många.

Om förlusten endast uppstår på en privatperson, är det eget ansvar att återhämta sig från skadan. I ett sådant fall kommer försäkringsbolaget till nytta om du har en försäkring med någon.

Du kan faktiskt ta försäkringar med flera företag eller konsolidera dem med bara en försäkringsgivare vilket gör det enkelt att göra premiebetalningar och behandla fordringar.

Med en privat försäkring kan du vara säker på att försäkringsgivaren gottgör dig mot vanliga förluster inklusive vattenskador, stöld eller inbrott; det du försäkrar mot.

Obligatorisk försäkring i Danmark

Medan den offentliga sjukförsäkringen i Danmark tillhandahålls av regeringen genom sitt sociala system, förvärvar privat försäkring personligen av de försäkrade från de olika företagen i landet.

Det finns tre obligatoriska försäkringar som alla i Danmark är skyldiga att ha baserat på vad de äger. De som äger ett motorfordon och eller en hund måste ta en tredje parts ansvar. Som du vet behöver du också ett körkort för att manövrera en bil.

Arbetsgivare måste teckna arbetstagarersättning. Utanför dessa obligatoriska försäkringar har en individ frihet att ta andra försäkringsformer.

Övriga privata försäkringar i Danmark

Nedan hittar du ett urval av tillgängliga försäkringar.

Hemförsäkring

Hemförsäkring i Danmark är en av de vanligaste typerna av försäkringar bland de danska invånarna. Hemförsäkring som erbjuds av de danska försäkringsgivarna täcker vanligtvis eventuella förluster av tillhörigheter i hemmet, inklusive kläder, möbler, elektronik och allt annat du äger hemma.

Därför kommer försäkringsbeloppet att kopplas till det uppskattade värdet av dina tillhörigheter. Eftersom hemförsäkringen täcker alla som bor inom hemmet, kallas det ibland lätt för en familjeförsäkring (familieforsikring).

Ansvarsforsikring

Personligt ansvar är en annan försäkring som alltid slås samman med hemförsäkringen. Den täcker de skador som den försäkrade kan orsaka andra människor eller deras egendom. Det är mycket viktigt att man tecknar en personlig ansvarsförsäkring.

Olycksförsäkring

Olycksfallsförsäkring är en mycket vanlig privat försäkring i Danmark. Som namnet antyder täcker försäkringen eventuella olyckor. Det finns två huvudkategorier av olycksfallsförsäkringar, inklusive grundläggande och en utökad olycksfallsförsäkring.

Grundläggande olycksfallsförsäkring täcker skador eller funktionshinder under en olycka som uppstår på grund av yttre händelser eller orsakas av andra. Det är möjligt att utvidga försäkringen till familjen för att skydda dem mot skador som inte nödvändigtvis orsakas av andra parter.

Obligatorisk ansvarsförsäkring från tredje part

Alla bilar i Danmark måste täckas av en obligatorisk ansvarsförsäkring. Försäkringen täcker i princip alla skador eller skador som uppstår på grund av handlingar från andra personer eller deras egendom.

Bilförsäkringar i Danmark kan delas in i två huvudkategorier, nämligenansvarsförsäkring (ansvarsforsikring) ochkaskoförsäkring (kascoforsikring).

Bilförsäkringen kan inte fungera om motorfordonet är registrerat i ett annat land. Alla fordonsköp från utanför Danmark måste importeras till landet och registreras inom 2 veckor efter ankomst.

Hur man köper en bilförsäkring i Danmark

Att försäkra en bil i Danmark är en ganska enkel och okomplicerad process förutsatt att du har alla detaljer som krävs. Det finns också några av de bästa försäkringsbolagen som försöker försäkra dig.

Eftersom försäkringsgivare förlitar sig på att skapa långvariga kundrelationer för att få fler risker försäkrade, försöker de alltid så mycket som möjligt att vädja till dem.

Bilförsäkringen i Danmark varierar beroende på om det är den första bilen man har köpt, bilens ålder, körd distans och andra överväganden som varierar från en försäkringsgivare till nästa.

Det faktum att det finns många försäkringsbolag som erbjuder olika produkter, en kund kan enkelt välja det bästa.

Det är dock viktigt att göra en jämförelse av företagen så att du gör ett välgrundat val beroende på aspekter av försäkringen som tilltalar dig specifikt. Några av webbplatserna för jämförelse av försäkringar i Danmark inkluderar;

Olyckor och att göra en försäkringskrav

När någon är inblandad i en bilolycka eller bilolycka av vilken art som helst, är det ett krav att alla inblandade försäkringsuppgifter samlas in så att alla detaljer som krävs under skadan blir praktiska när det behövs. Den information som bör fångas på olycksplatsen inkluderar:

  • Namn och adress till alla förare som var inblandade i olyckan
  • Nummer på körkortet
  • Försäkringsuppgifter för varje inblandad förare
  • Registreringsnummer på de inblandade fordonen
  • Uppgifter om de inblandade fordonen (märke, modell).
  • Foton från platsen (om möjligt)

Försäkringsbolag i Danmark har ett standardformulär för anmälningsanmälan som ska fyllas i av den sökande som ska användas vid behandling av skadan från en olyckssituation. Vid en trafikolycka ska polisen ringas via 112.

När skadeanmälan har fyllts i kan sökanden skicka den direkt till företagets onlineplattform eller per telefon. Som standard måste dock alla försäkringsanspråk från olyckor göras inom 6 månader efter inträffandet.

Vid förvaltningen av försäkringen har varje företag sitt eget sätt att hantera inga skador. Vanligtvis, om en försäkrad inte gör något krav på en olycka över ett år, sänks deras premier. Därför är det viktigt att också kontrollera hur varje företag hanterar inga skadeärenden innan man bestämmer sig för att nöja sig med något på marknaden.

Avsluta bilförsäkring

Att teckna försäkring hos något företag i Danmark betyder inte att du måste fortsätta med samma försäkringsgivare för alltid. Precis som alla andra avtalsavtal kan försäkringar hävas.

Normalt förväntas den försäkrade skriva ett uppsägningsmeddelande till försäkringsgivaren och skicka det per post. Avbokningar som görs vid den tidpunkt då en policy löper ut medför inga kostnader.

Vissa försäkringsgivare kan dock kräva att den försäkrade betalar ett straff för att säga upp ett avtal någon annan gång. Så som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att du kontrollerar villkoren för ditt försäkringsbolag angående försäkringsuppsägning.