Verzekering in Denemarken

Denemarken is over het algemeen een veilig land met weinig grote risico’s en onzekerheden voor de bevolking. Individuele particuliere risico’s blijven echter bestaan. De particuliere risico’s komen in de vorm van auto-ongevallen, brandrisico’s, verlies van eigendommen, en andere.

Je kunt hier gemakkelijk een verzekering vinden:

Verzekering in Denemarken

Veel mensen die in Denemarken wonen, hebben een vorm van verzekering om eventuele verliezen als gevolg van een buitengewone situatie op te vangen. Het is raadzaam dat iedereen die van plan is voor langere tijd in Denemarken te gaan wonen, zijn belangen veilig stelt door middel van een verzekeringspolis.

Het mooie van verzekeringen in Denemarken is dat de verzekeringsmaatschappijen zeer snel zijn met het verwerken en uitbetalen van claims zodra deze zijn ontvangen. U hoeft niet te verwachten dat u gefrustreerd raakt bij het afsluiten van een verzekeringspolis en betaald wordt door een Deense verzekeraar, mits uw premies op tijd betaald zijn.

Voordelen van particuliere verzekeringen in Denemarken

Het laatste wat iemand zou willen meemaken zijn financiële pesterijen wanneer er iets onaangenaams gebeurt. Stel dat uw huis of dat van uw familie door brand wordt verwoest, dan kan het verlies zo immens zijn dat het met eigen spaargeld kan worden betaald.

Ja, er zijn incidenten waarbij de overheid kan ingrijpen om individuen uit een verlies te redden, vooral als de omvang van de schade zo groot is en velen heeft getroffen.

Indien de schade alleen door een particulier wordt geleden, blijft het de eigen verantwoordelijkheid om de schade te verhalen. In zo’n geval komt de verzekeringsmaatschappij van pas, als je een polis hebt met een.

U kunt verzekeringspolissen afsluiten bij meerdere maatschappijen of ze samenvoegen bij één verzekeraar, wat het gemakkelijk maakt om premies te betalen en claims te verwerken.

Met een particuliere verzekering kunt u er zeker van zijn dat de verzekeraar u schadeloos zal stellen voor veel voorkomende verliezen, waaronder waterschade, diefstal of inbraak; waartegen u zich ook verzekert.

Verplichte verzekering in Denemarken

Terwijl de openbare ziektekostenverzekering in Denemarken wordt verstrekt door de overheid via haar sociale stelsel, wordt de particuliere verzekering door de verzekerde persoonlijk afgesloten bij de verschillende maatschappijen in het land.

Er zijn drie verplichte verzekeringen die iedereen in Denemarken moet hebben op basis van wat hij bezit. Wie een motorvoertuig en/of hond bezit, moet een WA-verzekering afsluiten. Zoals je weet heb je ook een rijbewijs nodig om een auto te besturen.

Werkgevers moeten zich verzekeren tegen arbeidsongevallen. Buiten deze verplichte verzekering heeft een individu de vrijheid om andere vormen van verzekering te nemen.

Overige particuliere verzekeringen in Denemarken

Hieronder vindt u een selectie van verzekeringen die beschikbaar zijn.

Opstalverzekering

De opstalverzekering in Denemarken is een van de meest voorkomende dekkingen onder de Deense ingezetenen. De huisverzekeringspolis die door de Deense verzekeraars wordt aangeboden, dekt gewoonlijk alle verliezen van bezittingen in huis, met inbegrip van kleding, meubilair, elektronica en al het andere dat u in huis bezit.

Daarom zal het verzekerde bedrag worden vastgesteld op basis van de geschatte waarde van uw bezittingen. Omdat de opstalverzekering iedereen dekt die in de woning woont, wordt hij soms gemakkelijk een familiale verzekering (familieforsikring) genoemd.

Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (ansvarsforsikring)

Persoonlijke aansprakelijkheid is een andere verzekering die altijd wordt samengevoegd met de opstalverzekering. Zij dekt de schade die de verzekerde kan toebrengen aan andere personen of hun eigendom. Het is zeer belangrijk dat men een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering neemt.

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering is een zeer gebruikelijke particuliere verzekering in Denemarken. Zoals de naam al zegt, dekt de verzekering eventuele ongevallen. Er zijn twee grote categorieën ongevallenverzekeringen: een basisverzekering en een uitgebreide ongevallenverzekering.

De basisongevallenverzekering dekt letsel of invaliditeit ten gevolge van een ongeval dat van buitenaf komt of door anderen is veroorzaakt. Het is mogelijk de verzekering uit te breiden tot de familie om hen te beschermen tegen letsels die niet noodzakelijk door andere partijen zijn veroorzaakt.

Verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Alle auto’s in Denemarken moeten gedekt zijn door een verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering dekt in wezen alle letsels of schade die het gevolg is van handelingen van andere mensen of hun eigendom.

De autoverzekering in Denemarken valt uiteen in twee grote categorieën, waaronder de WA-verzekering(ansvarsforsikring) en de uitgebreide verzekering(kascoforsikring).

De autoverzekering kan niet werken als het motorvoertuig in een ander land is geregistreerd. Voertuigen die van buiten Denemarken worden gekocht, moeten binnen 2 weken na aankomst in het land worden ingevoerd en geregistreerd.

Hoe een autoverzekering in Denemarken te kopen

Het verzekeren van een auto in Denemarken is een vrij eenvoudig en ongecompliceerd proces, op voorwaarde dat u over alle vereiste gegevens beschikt. Er zijn ook een paar van de beste verzekeraars die staan te springen om je te verzekeren.

Omdat verzekeraars afhankelijk zijn van het opbouwen van langdurige klantenrelaties om meer risico’s verzekerd te krijgen, proberen zij altijd zo veel mogelijk hen aan te spreken.

De autoverzekering in Denemarken varieert naargelang het de eerste auto is die men koopt, de leeftijd van de auto, de gereden afstand en andere overwegingen die van verzekeraar tot verzekeraar verschillen.

Omdat er veel verzekeringsmaatschappijen zijn die verschillende producten aanbieden, kan een klant gemakkelijk de beste kiezen.

Een vergelijking van de maatschappijen is echter belangrijk, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken, afhankelijk van de aspecten van de verzekering die u specifiek aanspreken. Enkele van de sites voor het vergelijken van verzekeringen in Denemarken zijn;

Verzekering in Denemarken

Ongevallen en het indienen van een verzekeringsclaim

Wanneer iemand betrokken is bij een auto-ongeluk of auto-ongeluk van welke aard dan ook, is het een vereiste dat de volledige verzekering gegevens van alle betrokkenen wordt verzameld, zodat alle gegevens die nodig zijn tijdens de vordering wordt handig wanneer dat nodig is. De informatie die op de plaats van het ongeval moet worden verzameld, omvat:

  • Namen en adressen van alle bestuurders die betrokken waren bij het ongeval
  • Rijbewijsnummer
  • Verzekeringsgegevens van elke betrokken bestuurder
  • Nummerplaten van de betrokken voertuigen
  • Details van de betrokken voertuigen (merk, model).
  • Foto’s van de scène (indien mogelijk)

De verzekeringsmaatschappijen in Denemarken hebben een standaardformulier dat door de eiser moet worden ingevuld en dat moet worden gebruikt bij de behandeling van de vordering in verband met een ongeval. Bij een verkeersongeval moet de politie worden gebeld via 112.

Zodra het schaderapport is ingevuld, kan de eiser dit rechtstreeks indienen bij het online platform van de maatschappij of per telefoon. Het is echter gebruikelijk dat alle verzekeringsclaims voor ongevallen binnen 6 maanden na het voorval worden ingediend.

Bij het beheer van de verzekering heeft elke maatschappij haar eigen manier om met no-claims om te gaan. Gewoonlijk worden de premies verlaagd wanneer een verzekerde gedurende een jaar geen schadeclaims voor een ongeval indient. Daarom is het belangrijk om ook te controleren hoe elk bedrijf geen claims gevallen behandelt alvorens te beslissen om genoegen te nemen met een op de markt.

Beëindigen Autoverzekering

Een verzekering afsluiten bij een willekeurige maatschappij in Denemarken betekent niet dat u voor altijd bij dezelfde verzekeraar moet blijven. Net als elke andere contractuele overeenkomst kunnen verzekeringen worden opgezegd.

Gewoonlijk wordt van de verzekerde verwacht dat hij een opzegging aan de verzekeraar schrijft en per post verstuurt. Aan opzeggingen op het moment dat een polis afloopt, zijn geen kosten verbonden.

Sommige verzekeraars kunnen de verzekerde echter verplichten een boete te betalen voor het opzeggen van een contract op een ander tijdstip. Uit voorzorg is het dus raadzaam om de voorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij betreffende de beëindiging van de verzekering na te gaan.

Ludvig avatar