Forsikring i Danmark

Generelt er Danmark et trygt land med få store forekomster av offentlige risikoer og usikkerheter. Imidlertid eksisterer det fortsatt individuelle private risikoer. De private risikoene kommer i form av bilulykker, brannrisiko, tap av eiendom og andre.

Du finner enkelt forsikring her:

Mange mennesker som bor i Danmark har en form for forsikring for å ta seg av eventuelle tap som kan oppstå som følge av en ekstraordinær situasjon. Det er tilrådelig at alle som planlegger å bo i Danmark over en lengre periode, sikrer sin interesse gjennom en forsikring.

Det fine med forsikring i Danmark er at forsikringsselskapene er veldig raske med å behandle og betale ut krav så snart de er mottatt. Du forventer ikke å bli frustrert når du registrerer deg for en forsikring og får betalt av et dansk forsikringsselskap forutsatt at premiene dine er oppdaterte.

Fordeler med privat forsikring i Danmark

Det siste noen ville ønske å oppleve er økonomiske trakasserier når noe ubehagelig skjer. Anta at du eller ditt familiehus blir ødelagt av brann, at tapet kan være så stort å betale med egen sparing.

Ja, det er hendelser der regjeringen kan gripe inn for å kausjonere enkeltpersoner for et tap, spesielt hvis omfanget av skaden er så omfattende og påvirket mange.

Hvis tapet bare påløper en privatperson, er det fortsatt eget ansvar å komme seg etter skaden. I et slikt tilfelle kommer forsikringsselskapet godt med hvis du har en forsikring med noen.

Du kan faktisk ta forsikringer med flere selskaper eller konsolidere dem med bare ett forsikringsselskap, noe som gjør det enkelt å foreta premiebetalinger og behandle krav.

Med en privat forsikring kan du være sikker på at assurandøren vil holde deg skadesløs mot vanlige tap, inkludert vannskader, tyveri eller innbrudd; det du forsikrer mot.

Obligatorisk forsikring i Danmark

Mens offentlig helseforsikring i Danmark ytes av regjeringen gjennom sitt sosiale system, kjøpes private forsikringer personlig av de forsikrede fra de forskjellige selskapene i landet.

Det er tre obligatoriske forsikringer som alle i Danmark må ha basert på hva de eier. De som eier motorvogn og/eller hund må ta et tredjepartsansvar. Som du vet trenger du også et førerkort for å manøvrere en bil.

Arbeidsgivere må tegne arbeidstakers erstatningsforsikring. Utenom disse obligatoriske forsikringene har en person frihet til å ta andre former for forsikring.

Andre private forsikringer i Danmark

Nedenfor finner du et utvalg forsikringer som er tilgjengelige.

Hjem forsikring

Boligforsikring i Danmark er en av de vanligste dekningstypene blant de danske innbyggerne. Boligforsikring de danske forsikringsselskapene dekker vanligvis mot tap av eiendeler i hjemmet, inkludert klær, møbler, elektronikk og alt annet du eier hjemme.

Derfor vil forsikringsbeløpet være knyttet til den vurderte verdien av eiendelene dine. Fordi boligforsikringen dekker alle som bor i hjemmet, blir det noen ganger lett omtalt som en familieforsikring (familieforsikring).

Ansvarsforsikring

Personlig ansvar er en annen forsikring som alltid er sammenslått med hjemmeforsikringen. Den dekker skaden som den forsikrede kan forårsake andre mennesker eller deres eiendom. Det er svært viktig at man tar en personlig ansvarsforsikring.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring er en veldig vanlig privat forsikring i Danmark. Som navnet antyder, dekker forsikringen eventuelle ulykker. Det er to hovedkategorier av ulykkesforsikringer som inkluderer grunnleggende og en utvidet ulykkesforsikring.

Grunnleggende ulykkesforsikring dekker skader eller funksjonshemming under en ulykke som skyldes eksterne hendelser eller forårsaket av andre. Det er mulig å utvide forsikringen til familien for å beskytte dem mot skader som ikke nødvendigvis er forårsaket av andre parter.

Obligatorisk ansvarsforsikring fra tredjepart

Alle biler i Danmark må være dekket av obligatorisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker i utgangspunktet eventuelle skader eller skader som følge av handlinger fra andre mennesker eller deres eiendom.

Bilforsikringen i Danmark faller inn i to hovedkategorier, inkludert tredjepartsforsikring ( ansvarsforsikring ) og totalforsikring ( kascoforsikring ).

Bilforsikringen kan ikke fungere hvis motorvognen er registrert i et annet land. Eventuelle kjøretøykjøp fra utenfor Danmark må importeres til landet og registreres innen 2 uker etter ankomst.

Hvordan kjøpe en bilforsikring i Danmark

Å forsikre en bil i Danmark er en ganske enkel og grei prosess forutsatt at du har alle nødvendige detaljer på plass. Det er også noen av de beste forsikringsselskapene som dyster for å forsikre deg.

Fordi forsikringsselskapene er avhengige av å skape langvarige kundeforhold for å få større risiko forsikret, prøver de alltid så mye som mulig å appellere til dem.

Bilforsikringen i Danmark varierer avhengig av om det er den første bilen man har kjøpt, bilens alder, kjørte distanse og andre hensyn som varierer fra ett forsikringsselskap til det neste.

Det faktum at det er mange forsikringsselskaper som tilbyr forskjellige produkter, kan en kunde enkelt velge det beste.

Det er imidlertid viktig å foreta en sammenligning av selskapene, slik at du kan ta et informert valg avhengig av aspekter ved forsikringen som appellerer spesielt til deg. Noen av nettstedene for sammenligning av forsikring i Danmark inkluderer;

Ulykker og krav om forsikring

Når noen er involvert i en bilulykke eller bilulykke av hvilken som helst art, er det et krav at alle forsikringsdetaljene til alle involverte blir samlet inn slik at alle detaljene som kreves under skade blir nyttige når det trengs. Informasjonen som bør fanges opp på ulykkesstedet inkluderer:

  • Navn og adresser til alle sjåfører som var involvert i ulykken
  • Førerkortnummer
  • Forsikringsdetaljer for hver sjåfør som er involvert
  • Nummerskilt på de involverte kjøretøyene
  • Detaljer om kjøretøyene som er involvert (merke, modell).
  • Bilder av scenen (hvis mulig)

Forsikringsselskaper i Danmark har et standardskjema for rapportkrav som skal fylles ut av fordringshaveren som skal brukes i behandlingen av kravet fra en ulykkesituasjon. I tilfelle en trafikkulykke, bør politiet ringes via 112.

Når kravrapporten er fylt ut, kan fordringshaveren sende den direkte til selskapets online plattform eller på telefon. Som standard må imidlertid alle forsikringskrav fra ulykker fremsettes innen 6 måneder etter at det skjedde.

Ved administrasjon av forsikringen har hvert selskap sin egen måte å håndtere krav på. Vanligvis, hvis en forsikret person ikke fremsetter krav om en ulykke over ett år, reduseres premiene. Derfor er det viktig å også sjekke hvordan hvert selskap håndterer ingen kravssaker før de bestemmer seg for å nøye seg med noen i markedet.

Avslutter bilforsikring

Å ta forsikring hos et selskap i Danmark betyr ikke at du må fortsette med det samme forsikringsselskapet for alltid. Som enhver annen kontraktsavtale kan forsikringer kanselleres.

Typisk forventes det at den forsikrede skriver en oppsigelsesvarsel til forsikringsselskapet og sender den per post. Avbestillinger utført på det tidspunktet når en policy utløper, medfører ingen kostnader.

Noen forsikringsselskaper kan imidlertid kreve at den forsikrede betaler en straff for å si opp en kontrakt andre ganger. Så som en forholdsregel, anbefales det at du sjekker vilkårene og betingelsene for forsikringsselskapet ditt angående oppsigelse av forsikring.

Ludvig avatar