Arbetsmöjligheter i Danmark för utlandsstationerade yrkesverksamma eller kvalificerade arbetstagare med tillstånd från Positivlistan

Under tidigare år kunde Danmark lätt ignoreras av utlänningar som sökte grönare betesmarker utomlands. Du känner säkert till att människor trängs på ambassaderna i många länder för att försöka flytta till USA, Kanada, Storbritannien etc., men Danmark är inte en lika vanlig destination. Nyheten är att saker och ting har förändrats så snabbt under den senaste tiden. Idag består mer än 10% av den danska arbetskraften av invandrare från olika delar av världen.

För många kan det verka svårt att flytta till Danmark som arbetare. Men i verkligheten har behovet av högkvalificerade och professionella människor ökat i landet. Den lokala kapaciteten i Danmark och i huvudsak i Europa att tillhandahålla tillräckligt med arbetskraft är överbelastad. Så bli inte förvånade över att Danmark kommer att engagera sina strategiska partner för att hjälpa till att importera arbetskraft. Vissa områden som teknik och datateknik är ledande när det gäller att erbjuda så många möjligheter för internationella experter.

För den som vill invandra till Danmark som arbetstagare är en god arbetsmiljö en garanti. Funderar du på hur du kan få matchning och bra betalt i Danmark? Se bara positivlistan som regelbundet publicerar bristyrken i Danmark som kräver fler arbetare.

En kort översikt över Danmark och dess fantastiska jobbmöjligheter

De flesta som kommer till Demark gör det för att studera vid de stora akademiska institutionerna. När det gäller utbildningsfrågor levererar Danmark 100 %. Faktum är att Danmark rankas högst bland de länder som har det bästa utbildningssystemet i världen. För de invandrarstudenter i Danmark som vill stanna kvar efter studierna bör utgångspunkten vara ett smart val av studieprogram. Det lönar sig att välja bland de mycket gångbara kurserna på danska universitet i världsklass.

Som utländsk medborgare som vill arbeta i Danmark kan du fokusera på att studera i Danmark och läsa de bästa kurserna. Detta ger dig mycket goda chanser att få arbeta i Danmark direkt efter avslutade studier. Det är därför klokt att du tänker på din karriär när du väljer kurs. Titta på kurser som förmodligen kommer att placera dig på positivlistan för ett jobb i Danmark.

Att Danmark är attraktivt och lockar många internationella arbetssökande beror inte bara på de gynnsamma arbetsnormerna. Utan kan snarare ses ur perspektivet av de starka fackföreningarna, arbetsmiljön och de högavlönade arbetstagarna. Det är viktigt att din utbildning och karriär finns med på den positiva listan när du hoppas på att få ett jobb i Danmark.

Vad är innebörden av en positivlista?

Detta är en lista som använder och beskriver de yrken som upplever brist på kvalificerade experter i Danmark. Om du har blivit erbjuden ett jobb på positivlistan kan du ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark. Detta får dock endast ske på grundval av positivlistsystemet.

Den viktigaste aspekten är att din utbildningsbakgrund ska vara kompetent för att du ska kunna kvalificera dig för en arbetsplats. Detta är i enlighet med kriterierna i den danska arbetslagstiftningen. Där anges att alla utlänningar med uppehålls- och arbetstillstånd får söka anställning i vilken befattning som helst under förutsättning att de är kvalificerade.

Du måste dock vara medveten om att en lista över vissa yrken inte innebär att de är speciella eller behandlas med stor uppskattning. Varje jobb i Danmark behandlas med respekt och högsta uppskattning. Att ha en positivlista innebär endast att de internationella medarbetarna informeras om de yrken där det finns lediga platser.

I Danmark uppdateras denna lista två gånger per år, den1 januari och den1 juli. En positiv sak med systemet med positivlista är att även en asylsökande kan ansöka om ett jobb. Om du är asylsökande och har hittat ett jobb i listan kan du ansöka genom systemet.

Positivlista över bristyrken i Danmark

Internationella arbetstagare från länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är alla berättigade till arbete. Detta innebär att deras uppehållstillstånd enligt systemet med positivlista också är berättigade om de får ett jobberbjudande inom ett av dessa yrken.

Dessutom finns det vissa sökande som är listade under det danska Green Card Scheme som också är listade för bonuspoäng. På grundval av dessa poäng testas de om de verkligen har någon erfarenhet av något av yrkena på positivlistan. För vissa yrken krävs dock specifikt danskt medborgarskap, internationella branschavtal och specificerade danska kvalifikationer.

Positivlistan omfattar de flesta yrken inom teknik, medicin, IT och nätverk, utbildning och många andra. Om du har en familjemedlem som du vill ska följa med dig ska du kontakta den danska myndigheten för internationell rekrytering och integration (SIRI). För att en make/maka, sambo, förälder eller annan familjemedlem ska kunna bo med dig i Danmark krävs en ansökan om uppehållstillstånd.

Aktuell positivlista över brist på arbetskraft för internationella företag i Danmark

Den danska regeringen publicerade nyligen en ny positivlista för högutbildade och en annan för kvalificerade arbetstagare. Detta är nödvändigt för de utlänningar som vill arbeta i Danmark, men det hjälper dem också att avgöra om de uppfyller kraven. Danmark har för avsikt att minska den arbetskraftsbrist som landet upplever genom att ge lika konkurrenskraft till internationella medarbetare.

Enligt SIRI gällde den nya positivlistan från den1 juli till den 31 december. SIRI utvecklade denna lista genom att basera sina antaganden på arbetsmarknadsbalansen från byrån för arbetsmarknad och rekrytering. I allmänhet har detta organ gjort en sådan åtgärd för att hjälpa Danmark att bekämpa problemet med brist på kvalificerade yrkesutövare.

I denna lista inkluderade SIRI personer med högre utbildning med totalt 45 jobbtitlar och personer med kvalificerad utbildning med 46 jobbtitlar. Som publicerats av SIRI visar uppgifterna att Danmark för närvarande letar efter personer som ska anställas inom olika områden som inkluderar;

  • Socialt område
  • Sjukvård
  • Naturvetenskap och teknik
  • Utbildning och undervisning
  • Ekonomi
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Lag
  • Försäljning och administration
  • Samhällsvetenskap och kultur

Men av alla de nämnda områdena är det inom utbildning och undervisning, naturvetenskap och teknik som det råder störst brist. Om du tittar närmare på dem kommer du att inse att vart och ett av dessa områden har ungefär 10 yrkestitlar. Det här måste vara goda nyheter för en ambitiös kvalificerad person utomlands som funderar på att flytta till Danmark.

Inom området teknik och naturvetenskap söker Danmark en produktions-, bygg-, maskin- och anläggningsingenjör. Dessutom behöver Danmark också en ingenjör inom bland annat arkitektur, miljö och energi.

Vad du bör göra

Vill du bli en del av den breda danska arbetskraften? Då är positivlistan en bra utgångspunkt. Det finns alltid plats för ambitiösa, glada och engagerade medarbetare i Danmark. En ständig kontroll av den positiva listan över jobbuppdateringar i Danmark gör önskningar om att arbeta i Danmark till verklighet. Detta kommer i slutändan att visa sig vara det bästa beslutet någonsin för din karriärutveckling.

Dessutom ser Danmark fram emot att ändra sina anställningskriterier för permanent uppehållstillstånd. Danmark kommer snart att göra förfarandet och kriterierna för att bli permanent dansk medborgare enklare. Den danska ministern för invandring och integration har uttryckt sin avsikt att underlätta förfarandena.