Työmahdollisuuksia Tanskassa ulkomaille suuntautuville ammattilaisille tai ammattitaitoisille työntekijöille Positive List -palvelun avulla.

Aiempina vuosina ulkomaalaiset, jotka etsivät vihreämpiä laitumia ulkomailta, saattoivat helposti jättää Tanskan huomiotta. Tiedät varmaan, että ihmiset tungeksivat monien maiden suurlähetystöissä ja yrittävät muuttaa joko Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai muihin maihin, mutta Tanska ei ole niin yleinen kohde. Uutinen on, että asiat ovat muuttuneet niin nopeasti viime aikoina. Nykyään yli 10 prosenttia Tanskan työvoim asta koostuu eri puolilta maailmaa tulevista maahanmuuttajista

Monista saattaa tuntua niin vaikealta muuttaa Tanskaan työntekijänä. Todellisuudessa korkeasti koulutettujen ja ammattitaitoisten ihmisten tarve on kuitenkin kasvanut maassa. Tanskan ja koko Euroopan paikallinen kapasiteetti tarjota riittävästi tarvittavaa työvoimaa on ylikireä. Älkää siis yllättykö siitä, että Tanska ottaa strategisia kumppaneitaan mukaan työvoiman maahantuonnin helpottamiseksi. Tietyt alat, kuten insinööritieteet ja tietotekniikka, tarjoavat kansainvälisille asiantuntijoille monia mahdollisuuksia. 

Kaikille, jotka haluavat muuttaa Tanskaan työntekijäksi, hyvä työympäristö on tae. Mietitkö tapoja saada vastaavia ja hyvin palkattuja Tanskassa? Tutustu vain positiiviseen luetteloon, jossa julkaistaan säännöllisesti Tanskassa työvoimapulaa aiheuttavat ammatit, joissa tarvitaan lisää työntekijöitä. 

Lyhyt katsaus Tanskaan ja sen loistaviin työmahdollisuuksiin 

Useimmat ihmiset, jotka saapuvat Demarkiin, tulevat opiskelemaan sen hienoihin akateemisiin oppilaitoksiin. Koulutusasioissa Tanska on 100-prosenttisesti valmis. Itse asiassa Tanska on maailman parhaan koulutusjärjestelmän maiden kärkijoukossa. Tanskassa opiskelevien maahanmuuttajaopiskelijoiden, jotka haluavat jäädä takaisin opiskelujen jälkeen, lähtökohtana olisi oltava opinto-ohjelmien järkevä valinta. Kannattaa valita tanskalaisten maailmanluokan yliopistojen hyvin markkinoitavien kurssien joukosta.

Tanskassa työskentelyä haluavana ulkomaalaisena voit keskittyä opiskeluun Tanskassa ja huippukursseihin. Näin sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä töihin Tanskaan pian opintojen jälkeen. Siksi on viisasta, että kurssia valitessasi mietit myös uraa. Tutustu kursseihin, joiden avulla pääset todennäköisesti Tanskan työpaikan hakulistalle.

Se, että monet kansainväliset työnhakijat pitävät Tanskaa houkuttelevana ja pitävät sitä kiinnostavana, ei johdu ainoastaan sen suotuisista työelämän normeista. Pikemminkin sitä voitaisiin tarkastella vahvojen ammattiliittojen, työympäristön ja korkeapalkkaisten työntekijöiden näkökulmasta. On tärkeää, että kun haet työpaikkaa Tanskasta, kurssisi ja urasi on oltava tässä positiivisessa luettelossa.

Mitä tarkoittaa positiivinen luettelo?

Tässä luettelossa kuvataan ammatteja, joissa on pulaa pätevistä asiantuntijoista Tanskassa. Jos sinulle on tarjottu työpaikkaa positiivisen listan sisältämässä työpaikassa, voit hakea Tanskan oleskelulupaa ja työlupaa. Tämän on kuitenkin perustuttava ainoastaan positiivisen luettelon järjestelmään.

Tärkeintä on, että jotta voisit saada työpaikan, koulutuksesi on oltava pätevä. Tämä on Tanskan työlainsäädännön kriteerien mukaista. Sen mukaan kaikki ulkomaalaiset, joilla on oleskelu- ja työlupa, voivat hakea työtä mihin tahansa tehtävään edellyttäen, että he ovat päteviä.

Sinun on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että tiettyjen ammattien mainitseminen ei tarkoita, että ne olisivat erityisiä tai että niitä arvostettaisiin suuresti. Jokaiseen työhön suhtaudutaan Tanskassa kunnioittavasti ja korkeimmalla tasolla. Positiivisen luettelon avulla ilmoitetaan kansainvälisille työntekijöille vain niistä ammateista, joissa on avoimia työpaikkoja.

Tanskassa tämä luettelo päivitetään kahdesti vuodessa, tammikuun ja heinäkuun1. päivänä. Positiivisten luetteloiden järjestelmään liittyy myönteisenä asiana se, että myös turvapaikanhakija voi hakea työtä. Jos olet turvapaikanhakija ja olet löytänyt työpaikan luettelosta, voit hakea sitä järjestelmän kautta.

Positiivinen luettelo ammateista, joista on pulaa Tanskassa 

EU:n ulkopuolelta ja Euroopan talousalueelta tulevat kansainväliset työntekijät ovat kaikki oikeutettuja työhön. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän oleskelulupansa ovat positiivisen luettelon järjestelmän mukaisesti myös oikeutettuja oleskelulupaan, jos he saavat työtarjouksen jossakin näistä ammateista.

Lisäksi jotkut hakijat, jotka on lueteltu Tanskan vihreän kortin järjestelmässä, ovat myös luettelossa bonuspisteiden saamiseksi. Näiden pisteiden perusteella testataan, onko heillä todellakin kokemusta jostakin positiivisessa luettelossa mainitusta ammatista. Joissakin ammateissa edellytetään kuitenkin erityisesti Tanskan kansalaisuutta, kansainvälisiä alakohtaisia sopimuksia ja Tanskassa määriteltyä pätevyyttä.

Positiivinen luettelo kattaa useimmat tekniset, lääketieteelliset, tietotekniikka- ja verkkoalan, koulutusalan ja monet muut ammatit. Jos sinulla on perheenjäsen, jonka haluat ottaa mukaasi, ota yhteyttä Tanskan kansainvälisen rekrytoinnin ja kotouttamisen virastoon (SIRI). Jos puoliso, avopuoliso, vanhempi tai muu perheenjäsen haluaa asua kanssasi Tanskassa, tarvitaan oleskelulupahakemus. 

Nykyinen positiivinen luettelo kansainvälisen työvoiman puutteesta Tanskassa 

Tanskan hallitus julkaisi hiljattain uuden positiivisen luettelon korkeasti koulutetuille ja toisen ammattitaitoisille työntekijöille. Tämä on välttämätöntä Tanskassa työskentelyä haluaville kansainvälisille työntekijöille, mutta se auttaa heitä myös määrittämään, täyttävätkö he pätevyysvaatimukset. Tanska aikoo hillitä maassa vallitsevaa työvoimapulaa antamalla kansainvälisille työntekijöille yhtäläisen kilpailukyvyn.

SIRI:n mukaan tämä uusi positiivinen luettelo oli voimassa1. heinäkuuta-31. joulukuuta. SIRI laati tämän luettelon perustuen työmarkkinaviraston työmarkkinataseeseen ja rekrytointiin liittyviin oletuksiin. Yleisesti ottaen tämä elin teki tällaisen toimenpiteen auttaakseen Tanskaa torjumaan ammattitaitoisten ammattilaisten puutetta.

SIRI sisällytti tähän luetteloon korkeakoulutetut henkilöt, joilla on yhteensä 45 ammattinimikettä, ja ammattitaitoiset työntekijät, joilla on 46 ammattinimikettä. SIRI:n julkaisemien tietojen mukaan Tanskassa etsitään tällä hetkellä työntekijöitä eri aloille, joita ovat muun muassa;

  • Sosiaalinen ala
  • Terveydenhuolto
  • Luonnontieteet ja tekniikka
  • Koulutus ja opetus
  • Taloustiede
  • Tieto- ja viestintätekniikka
  • Laki
  • Myynti ja hallinto
  • Yhteiskuntatieteet ja kulttuuri

Kaikista mainituista aloista eniten puutetta on kuitenkin kasvatuksen ja opetuksen, luonnontieteiden ja tekniikan alalla. Jos tarkastelet niitä, huomaat, että kullakin alalla on noin 10 ammattinimikettä. Tämän täytyy olla mehukas uutinen kunnianhimoiselle ammattitaitoiselle henkilölle, joka on ulkomailla ja joka harkitsee muuttoa Tanskaan.

Tekniikan ja luonnontieteiden alalla Tanska etsii tuotanto-, rakennus-, kone- ja rakennusinsinööriä. Lisäksi Tanska tarvitsee muun muassa arkkitehtuuri-, ympäristö- ja energia-alan insinööriä.

Mitä sinun pitäisi tehdä

Haluatko liittyä tanskalaisten työntekijöiden joukkoon? Positiivinen luettelo on hyvä lähtökohta. Tanskassa on aina tilaa kunnianhimoiselle, iloiselle ja omistautuneelle työvoimalle. Tanskan työpaikkapäivityksiä koskevan positiivisen listan jatkuva tarkistaminen tekee toiveista Tanskassa työskentelystä totta. Tämä osoittautuu lopulta parhaaksi päätökseksi urakehityksesi kannalta. 

Lisäksi Tanska aikoo muuttaa pysyvän oleskeluluvan työllistämiskriteerejä. Tanska helpottaa pian menettelyä ja kriteerejä, joiden perusteella Tanskan kansalaiseksi voi tulla pysyvästi. Tanskan maahanmuutto- ja kotouttamisministeri on ilmoittanut aikovansa helpottaa menettelyjä.