Dumma böter att undvika i Danmark

I Danmark finns det ett par skräckinjagande böter som folk får betala bara för att de inte har varit så uppmärksamma på vad de borde ha gjort. Myndigheterna i Danmark är alltid på jakt efter människor som inte lever upp till den väletablerade samhällsordningen i landet. Regeringen i Danmark som är en riktig storebror kommer faktiskt alltid att försöka rätta dig när du gör ett misstag, så att du alltid är uppmärksam.

Av en handfull människor som har bott i Danmark kan man inte missa en eller två personer som har tvingats betala en räkning som de skulle ha undvikit om de bara hade varit mer vaksamma. Det blir irriterande när räkningen inte stämmer överens med det misstag som du har begått. Lagen finns dock och det är upp till dig att respektera den, annars straffar den dig.

En sak som alla som reser för att bo i Danmark måste veta är att det inte är lätt att komma undan med ett brott med de vaksamma ögonen runt omkring. Även medborgarna i Danmark utövar alltid ett aktivt polisarbete. Du kommer inte ens att veta vem som har informerat myndigheterna om ditt misstag. Polisen kommer till din bostad och ställer frågor till dig som om de själva bevittnade det hela.

Böter i kollektivtrafiken i Danmark

Du vet säkert att det i Danmark inte alltid finns en kontrollant ombord på kollektivtrafiken som kontrollerar om passagerarna har köpt en biljett. Det finns en viss tillit till att man inte bara kan hoppa på en buss eller ett tåg utan att antingen ha dragit sitt resekort eller köpt en biljett hos försäljarna runt omkring.

Om du reser utan giltig biljett eller resekort på bussar, tåg eller tunnelbana i Danmark kan du få böter på upp till 750 DKK. Detta gäller även för utländska resenärer. Du bör alltid köpa din biljett i förväg eller använda ett danskt resekort som du kan ladda med pengar.

Transportföretagen i Danmark behöver inte kontrollera hela tiden för att se till att du blir en bra passagerare. Det görs dock alltid stickprovskontroller på tågen och bussarna för att se att alla verkligen har betalat för sin resa.

Om du försöker vara smart och åker runt i en bil, kommer du att få betala höga böter. Det spelar ingen roll om du stiger av vid nästa station eller om resan du försökte åka utan att betala bara tar 5 minuter. En böter på upp till kr. 750 euro kommer att utfärdas på plats.

Trafikböter i Danmark

Som fotgängare, bilist, cyklist eller ryttare måste du följa de trafikregler som finns i Danmark. I den osannolika händelsen att du ignorerar trafikreglerna och beter dig på ett sätt som kan orsaka olyckor eller olägenheter för andra trafikanter kommer trafikmyndigheterna snart att komma ikapp dig.

Några av de trafikförseelser i Danmark som utan tvekan leder till böter är;

  • Att inte respektera vägskyltar och pilar
  • Att inte lyda trafikljusen
  • Cykling på övergångsställen för fotgängare
  • Att inte använda nödljuset på motorvägen
  • Felaktig belysning efter mörkrets inbrott

Denna lista är bara ett kort omnämnande av de trafikförseelser i Danmark som kostar dig pengar och som det kan vara bra att undvika. Att undvika sådana fall som kostar dig pengar är inte bara på grund av kostnaden utan också för din egen säkerhet. Du vill inte försätta dig i en situation som riskerar att äventyra din säkerhet. Se här för en fullständig lista över trafikförseelser i Danmark som kan kosta dig en slant.

Du måste följa de trafikregler som gäller i Danmark, annars kan du få böter för olika förseelser. Några vanliga exempel är att inte respektera vägmärken och pilar, inte lyda trafikljus, cykla på övergångsställen, inte använda nödljuset på motorvägen eller ha felaktig belysning efter mörkrets inbrott. Böterna varierar beroende på hur allvarligt brottet är men kan uppgå till flera tusen kronor.

Det är viktigt att du märker att de olika böter som du kan få för att ha brutit mot trafikreglerna ständigt förändras. Myndigheterna reviderar böterna för att göra det dyrare för människor som inte respekterar de givna reglerna. Det är inte roligt att åka fast när man bryter mot trafikreglerna. I ett land som Danmark, där man försöker att inte vara trotsig mot myndigheterna, är det faktiskt skamligt att slarvigt bryta mot lagen.

Parkeringsböter i Danmark

Parkeringsböter är en sak som ständigt plågar människor i Danmark. Du kan lätt glömma att ställa in tiden när du parkerar eller hamna på fel plats. Du kan göra misstaget oskyldigt, men myndigheterna förväntar sig att du är uppmärksam hela tiden.

Böter i miljözoner: Från och med den 1 oktober 2023 måste alla dieseldrivna personbilar som kör in i miljözoner i Danmarks fem största städer ha ett partikelfilter eller vara minst Euro klass 5. I annat fall riskerar du böter på upp till 1 500 danska kronor. Miljözonerna är markerade med skyltar och styrs automatiskt av registreringsskyltar. Du kan kontrollera om ditt fordon uppfyller kraven på miljoezoner.dk.

En parkeringsbot i Danmark kan bero på att du har parkerat på fel plats eller parkerat längre än den tid som är tillåten i rutan. I samtliga fall kommer böter att utdömas. Du behöver inte betala böterna omedelbart, men de är dyra. Ibland kan det vara upp till kr. 750 eller mer. Varför betala så mycket för att bara stanna 5 minuter längre på parkeringen? Det är i alla fall vad som står på parkeringsskylten. Det sparar mycket pengar om du alltid behärskar vägskyltar och parkeringsskyltar när du kör bil i Danmark.

Avgifter för betalningspåminnelse

När en betalning förfaller till betalning får du en betalningsanmärkning i form av ett betalkort eller en faktura. Oavsett vad som händer fastställs i betalningsbegäran det sista datum då betalningen ska göras. Du ska se till att betalningen kommer fram till borgenären eller tjänsteleverantören i tid.

Avgifterna för betalningspåminnelser kommer från privata företag eller tjänsteleverantörer som mobiltelefonbolag, försäkringsbolag, värmeleverantörer, sophämtare och många fler. Även böter har påminnelser eftersom det inte förväntas att du har pengar att betala med vid samma tillfälle som böterna utfärdas.

Om du inte har fullgjort din betalning när den förfaller till betalning skickas alltid en påminnelse till dig med ett nytt betalningsdatum men med en straffavgift. Detta är bara ett tecken på välvilja att du fortfarande kan ta lite tid på dig att få pengarna och betala. Men en påminnelseavgift på ca kr. 100 är inte småpengar. Betala bara i tid för att undvika avgifter.

Påminnelsen kan utfärdas tre gånger med två till tre veckors mellanrum. Om du fortfarande inte betalar skickas ärendet vidare till inkassobolag som ytterligare kommer att ta ut extra inkassoavgifter av dig. Det är en böter efter en annan och därför är det bästa att betala alla räkningar i tid.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.