Bắc cực quang Hakoya, Tromso (Tromsø)

Tromsø

Tromsø City Walk Mọi người định cư ở Tromsø, Na Uy khoảng 9000 năm trước, … Read more