Giấy phép cư trú Đan Mạch

This post is also available in: English Norwegian Bokmål Danish Finnish Swedish Estonian Latvian Lithuanian Hindi Arabic Chinese (Simplified) French German Japanese Polish Russian Spanish Hungarian Thai Ukrainian

Thường trú nhân, Quốc tịch Đan Mạch, Thẻ thành lập và Gia hạn giấy phép cư trú Đan Mạch.

Các quốc gia ở Scandinavia cung cấp một số cơ hội tốt nhất về giáo dục, làm việc, hỗ trợ xã hội, nghiên cứu và phát triển và hầu như mọi khía cạnh của phúc lợi con người. Những yếu tố này khiến các quốc gia vùng Scandinavia trở thành danh sách ưu tiên của mọi người để tìm kiếm thường trú nhân, quốc tịch hoặc gia hạn thời gian lưu trú. Do đó, một cá nhân người nước ngoài yêu cầu thông tin cơ bản về việc xử lý các tài liệu liên quan liên quan đến các yêu cầu cụ thể của họ cũng như các tiêu chí về tính đủ điều kiện.

Scandinavia.life cung cấp các hướng dẫn về điều kiện và cách xử lý đơn xin thường trú, quốc tịch, thành lập và gia hạn giấy phép cư trú. Tuy nhiên, có một tuyên bố từ chối trách nhiệm quan trọng rằng một số hướng dẫn có thể có các thay đổi tùy thuộc vào quốc tịch của người nộp đơn.

Nhận Thường trú tại Đan Mạch

Tùy thuộc vào các cân nhắc khác, một người đã cư trú tạm thời liên tục ở Đan Mạch trong tám năm có thể được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Đan Mạch . Thông thường, các đơn xin thường trú như vậy mất đến 8 tháng và yêu cầu người nộp đơn phải trả phí xử lý hồ sơ cư trú thường xuyên như vậy. Tuy nhiên, theo Liên minh Châu Âu , một cá nhân có thể chứng minh cư trú hợp pháp ít nhất 5 năm tại quốc gia Châu Âu có thể được cấp thường trú. Người ta chỉ cần làm theo các quy trình được tham gia Mới đến Đan Mạch trong đó nêu chi tiết từng giai đoạn liên quan đến việc đảm bảo thường trú tại Đan Mạch cũng như các trường hợp ngoại lệ cụ thể.

Trở thành một công dân Đan Mạch

Là một công dân Đan Mạch được công nhận đầy đủ có thể là niềm mơ ước của bất kỳ người nước ngoài nào được hưởng những điều kiện thuận lợi ở Quốc gia. Tuy nhiên, nó không thông qua một quá trình đơn giản hoặc may mắn tuyệt đối rằng một người có được trạng thái được thèm muốn cao như một người xa xứ. Phải đáp ứng đúng quy trình và các cân nhắc thích hợp. Một quan trọng một phần để có được quốc tịch Đan Mạch là nó yêu cầu hợp pháp quốc hữu hóa . Một người có thể trở thành Công dân Đan Mạch thông qua nhập tịch, khai báo hoặc khai sinh. Mọi người cũng được phép giữ hai quốc tịch trong Đan Mạch . Điều kiện theo đó một cá nhân có quốc tịch Đan Mạch luôn là có khả năng được thay đổi với mục đích đáp ứng nhu cầu nhập cư của đất nước và Chính sách đối ngoại.

Thành lập thẻ / cư trú ở Đan Mạch

Thẻ thành lập là một cách cho phép sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức Đan Mạch ở lại Đan Mạch lâu hơn sau khi hoàn thành nghiên cứu của họ. Thật thú vị, một người nước ngoài tốt nghiệp từ một nền giáo dục Đan Mạch tổ chức có thể xin thẻ thành lập sau khi cạnh tranh của mỗi chương trình,. Ví dụ, sau khi hoàn thành thạc sĩ và tiến sĩ. Một trước đây cấp thẻ thành lập và việc hoàn thành một cấp học mới là lý do thích hợp để nộp đơn cho một thẻ thành lập. Thành tích học tập được cung cấp để hỗ trợ một ứng dụng nên đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về tính đủ điều kiện của thẻ do Đan Mạch thiết lập . Một trong những yêu cầu đó là một cá nhân đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ từ một trường đại học Đan Mạch và trọng lượng khóa học không ít hơn 60 ECTS.

Gia hạn giấy phép cư trú ở Đan Mạch

Người có thời gian tạm trú tại Đan Mạch có thể luôn nộp đơn xin gia hạn cư trú nếu họ có thể cung cấp lý do thuyết phục cho nó. Các hạng mục cư trú khác nhau ở Đan Mạch có các thủ tục và yêu cầu cụ thể để gia hạn. Ngắn ngủi Thị thực lưu trú (90 ngày) tại Đan Mạch cũng có thể được gia hạn vì các lý do như cân nhắc nhân đạo, kinh doanh quan trọng hoặc lý do cá nhân, và những trường hợp bất thường chưa từng có như cuộc đình công của hãng hàng không.