ใบอนุญาตผู้พำนัก เดนมาร์ก

This post is also available in: อังกฤษ นอร์วิเจียนบอกมาล เดนมาร์ก ฟินนิช สวีเดน เอสโตเนียน ลัตเวีย ลิธัวเนีย ฮินดิ อารบิก จีนประยุกต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น โปแลนด์ รัสเซีย สเปน ฮังการี ยูเครน เวียดนาม

ถิ่นที่อยู่ถาวร สัญชาติเดนมาร์ก บัตรสถานประกอบการ และต่ออายุใบอนุญาตผู้พำนักของเดนมาร์ก

ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียมอบโอกาสที่ดีที่สุดบางส่วนในด้านการศึกษา การทำงาน การสนับสนุนทางสังคม การวิจัยและพัฒนา และแทบทุกด้านของสวัสดิการมนุษย์ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเป็นรายการลำดับความสำคัญสำหรับผู้คนในการแสวงหาถิ่นที่อยู่ถาวร สัญชาติ หรือการขยายเวลาการอยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ บุคคลต่างด้าวแต่ละคนจึงต้องการข้อมูลพื้นฐานในการประมวลผลเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเฉพาะของพวกเขาตลอดจนเกณฑ์คุณสมบัติ

Scandinavia.life เสนอแนวทางเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีดำเนินการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวร สัญชาติ สถานประกอบการ และการขยายเวลาใบอนุญาตผู้พำนัก อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดความรับผิดชอบที่สำคัญว่าแนวทางปฏิบัติบางข้ออาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัคร

ได้รับ ถิ่นที่อยู่ถาวรในเดนมาร์ก

ภายใต้ข้อพิจารณาอื่น ๆ บุคคลที่พำนักอยู่ในเดนมาร์กอย่างต่อเนื่องในถิ่นที่อยู่ชั่วคราวเป็นเวลาแปดปีสามารถได้รับ ใบอนุญาตผู้พำนักถาวรในเดนมาร์ก . โดยปกติ การยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรดังกล่าวอาจใช้เวลานานถึง 8 เดือน และกำหนดให้ผู้สมัครต้อง เสียค่าธรรมเนียม ในการดำเนินการที่อยู่อาศัยถาวรดังกล่าว ตามที่ สหภาพยุโรป ระบุไว้ บุคคลที่สามารถพิสูจน์การพำนักตามกฎหมายอย่างน้อยห้าปีในประเทศยุโรปสามารถได้รับถิ่นที่อยู่ถาวร หนึ่งเพียงต้องปฏิบัติตามกระบวนการเกณฑ์ใน ใหม่ไปยังเดนมาร์ก ซึ่งมีรายละเอียดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรในเดนมาร์กตลอดจนข้อยกเว้นเฉพาะ

กลายเป็น พลเมืองเดนมาร์ก

การเป็นพลเมืองเดนมาร์กที่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่สามารถ เป็นความฝันของชาวต่างชาติที่มีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยใน ประเทศ. อย่างไรก็ตาม มันไม่ผ่าน a กระบวนการง่าย ๆ หรือโชคดีที่ได้รับสถานะโลภอย่างสูงเช่น an ชาวต่างชาติ ต้องเป็นไปตามกระบวนการและการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ ส่วนหนึ่งของการได้สัญชาติเดนมาร์กคือต้อง ถูกกฎหมาย ความ เป็นชาติ หนึ่งสามารถเป็น พลเมืองเดนมาร์กโดยการแปลงสัญชาติ การประกาศ หรือการเกิด คนก็เช่นกัน ได้รับอนุญาตให้ถือ สองสัญชาติใน เดนมาร์ก . เงื่อนไข โดยที่บุคคลได้รับ สัญชาติใน เดนมาร์ก อยู่เสมอ มีแนวโน้มที่จะหลากหลายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการอพยพของประเทศและ นโยบายต่างประเทศ

สถานประกอบการ บัตร/ถิ่นที่อยู่ในเดนมาร์ก

บัตรสถานประกอบการเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ บัณฑิตจากสถาบันของเดนมาร์กจะอยู่ต่อในเดนมาร์กได้นานขึ้นหลังเรียนจบ ของการศึกษาของพวกเขา ที่น่าสนใจคือบัณฑิตต่างชาติจากการศึกษาของเดนมาร์ก สถาบันสามารถสมัครบัตรจัดตั้งหลังการแข่งขันของแต่ละคนได้ โปรแกรม,. เช่น หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนหน้านี้ ออก บัตรสถานประกอบการ และการสำเร็จการศึกษาระดับใหม่ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะสมัครเรียนอีกรายหนึ่ง บัตรสถานประกอบการ ผลการเรียนที่จัดให้เพื่อสนับสนุนการสมัคร ควรเป็นไป ตามเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรที่เดนมาร์กกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ข้อกำหนดอย่างหนึ่งคือบุคคลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยในเดนมาร์กและน้ำหนักของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 ECTS

การต่ออายุใบอนุญาตผู้พำนักในเดนมาร์ก

ผู้พำนักชั่วคราวในเดนมาร์กสามารถ ยื่นขอต่ออายุที่อยู่อาศัยดังกล่าวเสมอเนื่องจากสามารถจัดหาได้ เหตุผลที่น่าสนใจสำหรับมัน ที่ อยู่อาศัยประเภท ต่างๆ ในเดนมาร์ก มีขั้นตอนและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการขยายเวลา สั้น วีซ่าพำนัก (90 วัน) ในเดนมาร์กสามารถขยายออกไปได้ด้วยเหตุผลเช่น การพิจารณาด้านมนุษยธรรม เหตุผลทางธุรกิจที่สำคัญหรือส่วนตัว และ สถานการณ์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นการนัดหยุดงานของสายการบิน