Sådan kommer du til at bo i Danmark

At bo i Danmark er en god mulighed og oplevelse for alle, der er interesserede i at få en international følelse. I den bredere skandinaviske region skiller Danmark sig ud som et land med meget landbrug og mange jobmuligheder. Faktisk er der altid flere jobs i Danmark, end der er mennesker, der kan arbejde. Det er interessant, at alle disse job er godt betalt, og at arbejdsaftalerne i høj grad beskytter arbejdstagernes rettigheder. Kort sagt kan du aldrig gå galt i byen ved at bo i Danmark.

For alle derude med en længsel og drøm om nogensinde at bo i Danmark, kan du være sikker på, at det ville være det bedste valg for dig. Uanset om du vil arbejde, studere, forske eller deltage i kulturelle aktiviteter, vil Danmark altid tilbyde det bedste. For enhver ambitiøs og flittig person kan det at flytte til Danmark være lige det, der udløser ens fulde potentiale.

Selvom det ikke er så mange, der får chancen for at flytte til Danmark, bliver de, der gør det med bestemte mål for øje, altid meget succesfulde. Så det er vigtigt først at have lysten, moralen og motivationen til at udforske og bidrage til opbygningen af landet.

Hvad man ikke skal gøre i Danmark

Danmark er en fri verden, der tilbyder alle mennesker, også udlændinge, en mulighed for at realisere deres drømme om at blive den bedste version af sig selv. Men selv midt i disse store muligheder har hver person en rolle og pligter at udføre. Nogle af disse individuelle ansvarsområder og roller er sund fornuft, men andre er nedfældet i loven. Et af de ansvarsområder, alle i Danmark har, er at omfavne den elskelige danske arbejdskultur, hvor hver person bidrager med en rimelig andel i skat og service.

Eftersom Danmark har et socialt system, der garanterer de bedste forhold for alle, er det nu dit ansvar som indvandrer at give noget tilbage til samfundet. Desværre kan nogle indvandrere fejlagtigt få det indtryk, at staten har en masse penge, som de bare skal udnytte uden at bidrage med noget som helst som enkeltpersoner. Sandheden er, at Danmark som indvandrer har lige så meget brug for dig, som du har brug for at nyde godt af hende.

Job til søs i Danmark (Bornholm-Danmark)

Det er måske ikke en god idé for dig som udlænding bare at flytte til Danmark med det ene formål at spise dig fri af systemet. Ligesom ethvert andet land har Danmark sine nationale interesser og byder alle, der har potentiale, iver og motivation til at bidrage til landets opbygning, hjerteligt velkommen.

Danmark har et folkeregister, der indeholder oplysninger om hver enkelt person. Så alt, hvad du gør, og som er værd at notere sig, såsom kriminalitet, aggression eller eksemplarisk bidrag, afspejles i registret. Din profil bliver til enhver tid brugt til at afgøre, om du er kvalificeret til fortsat at opholde dig i landet.

I Danmark skal man undgå kriminalitet, overholde lovene, respektere myndighederne, være samvittighedsfuld, innovativ og flittig. Det er fornærmende at tænke på at flytte til Danmark bare for at gøre det.

Få permanent opholdstilladelse i Danmark

Med forbehold for andre hensyn kan en person, der har boet i Danmark uafbrudt på et midlertidigt ophold i otte år, få en permanent opholdstilladelse i Danmark. Sådanne ansøgninger om permanent ophold tager typisk op til 8 måneder og kræver, at ansøgeren betaler gebyrerne for behandling af en sådan permanent opholdstilladelse.

Smukt designede huse i danske byer

Men ifølge EU kan en person, der kan bevise, at vedkommende har opholdt sig lovligt i mindst fem år i et europæisk land, få permanent opholdstilladelse. Man skal blot følge de processer, der er beskrevet i New to Denmark, som beskriver hvert eneste trin, der er involveret i at sikre permanent ophold i Danmark, samt de særlige undtagelser.

At blive dansk statsborger

At blive en fuldgyldig dansk statsborger kan være drømmen for enhver udlænding, der har nydt godt af de gunstige forhold i landet. Men det er ikke gennem en simpel proces eller rent held, at man får en så eftertragtet status som udstationeret.

Retfærdig rettergang og relevante hensyn skal være opfyldt. En kritisk del af at få dansk statsborgerskab er, at det kræver lovlig nationalisering. Man kan blive dansk statsborger gennem naturalisation, erklæring eller fødsel.

Det er også tilladt at have dobbelt statsborgerskab i Danmark. Betingelserne for at få statsborgerskab i Danmark vil sandsynligvis altid være forskellige med det formål at opfylde landets indvandrings- og udenrigspolitik.

Etableringskort/opholdssted i Danmark

Etableringskort er en måde, hvorpå dimittender fra danske institutioner kan blive længere i Danmark efter endt uddannelse. Det er interessant, at en udenlandsk kandidat fra en dansk uddannelsesinstitution kan ansøge om etableringskort efter at have bestået hvert program.

For eksempel efter færdiggørelse af master- og ph.d.-studier. Et tidligere udstedt virksomhedskort og afslutning af et nyt studieniveau er en tilstrækkelig grund til at ansøge om et nyt virksomhedskort. De akademiske resultater, der fremlægges til støtte for en ansøgning, skal nøje opfylde de danske kriterier for kortberettigelse.

Et krav er, at man har en kandidat- eller ph.d.-grad fra et dansk universitet, og at kursets vægt ikke er mindre end 60 ECTS.

Forlængelse af opholdstilladelse i Danmark

Personer med midlertidigt ophold i Danmark kan altid søge om forlængelse af opholdet, hvis de kan fremlægge tungtvejende grunde til det. De forskellige kategorier af ophold i Danmark har særlige procedurer og krav for forlængelse.

Visum til kortvarigt ophold (90 dage) i Danmark kan også forlænges af humanitære årsager, kritiske forretningsmæssige eller personlige årsager og ekstraordinære omstændigheder uden fortilfælde som f.eks. flystrejker.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.