Att leva och bo i Danmark

Att få bo i Danmark är en bra möjlighet och erfarenhet för alla som är intresserade av att få en internationell känsla. I den större skandinaviska regionen utmärker sig Danmark som ett utpräglat jordbruksland med många arbetstillfällen. Faktum är att det alltid finns fler jobb i Danmark än människor som kan arbeta. Intressant nog är alla dessa jobb välbetalda och arbetsavtalen skyddar arbetstagarnas rättigheter mycket starkt. I ett nötskal kan man säga att det aldrig kan bli fel att bo i Danmark.

För alla där ute med en längtan och dröm om att någonsin bo i Danmark, kan du vara säker på att det skulle vara en bästa insats för dig. Oavsett om du vill arbeta, studera, forska eller delta i kulturella aktiviteter kommer Danmark alltid att erbjuda det bästa. För alla ambitiösa och flitiga personer kan en flytt till Danmark vara precis det som frigör deras fulla potential.

Även om det inte är så många som får chansen att flytta till Danmark, blir de som gör det med siktet inställt på särskilda mål alltid mycket framgångsrika. Därför är det viktigt att först ha lust, moral och motivation att utforska och bidra till att bygga upp landet.

Vad du inte bör göra i Danmark

Danmark är en fri värld som erbjuder alla människor, inklusive utlänningar, en möjlighet att förverkliga sina drömmar om att bli den bästa versionen av sig själv. Men även bland dessa fantastiska möjligheter har varje person en roll och skyldigheter att utföra. En del av dessa individuella ansvarsområden och roller är sunt förnuft, medan andra är lagstadgade. Ett av de ansvarsområden som alla i Danmark har är att anamma den älskvärda danska arbetskulturen där varje person bidrar med en rättvis andel i skatter och service.

Eftersom Danmark har ett samhällssystem som garanterar de bästa förutsättningarna för alla, är det nu du som invandrare som har ansvaret för att ge tillbaka till samhället. Tyvärr kan en del felaktiga invandrare få för sig att staten har en massa pengar som de bara behöver utnyttja utan att bidra med någonting tillbaka som individer. Sanningen är att Danmark som invandrare behöver dig lika mycket som du behöver dra nytta av henne.

Havsjobb i Danmark (Bornholm-Danmark)

Det kanske inte är en bra idé för dig som utlänning att flytta till Danmark enbart för att äta fritt från systemet. Precis som alla andra länder har Danmark sina nationella intressen och välkomnar varmt alla som har potential, iver och motivation att bidra till dess uppbyggnad.

Danmark har ett folkbokföringsregister som innehåller uppgifter om varje person. Så allt som du gör och som är värt att notera, t.ex. brott, aggression eller föredömliga insatser, återspeglas i registret. Din profil används när som helst för att avgöra om du är kvalificerad att fortsätta vistas i landet.

I Danmark gäller det att undvika brott, följa lagarna, respektera myndigheterna, vara samvetsgrann, innovativ och flitig. Det är förolämpande att tänka på att flytta till Danmark bara för att göra det.

Få permanent uppehållstillstånd i Danmark

Med förbehåll för andra överväganden kan en person som har varit bosatt i Danmark kontinuerligt på ett tillfälligt uppehållstillstånd i åtta år beviljas ett permanent uppehållstillstånd i Danmark. Vanligtvis tar sådana ansökningar om permanent uppehållstillstånd upp till 8 månader och kräver att den sökande betalar avgifterna för att behandla sådan permeant uppehållstillstånd.

Vackert designade hus i städer i Danmark

Enligt Europeiska unionen kan dock en person som kan styrka en laglig vistelse på minst fem år i det europeiska landet beviljas permanent uppehållstillstånd. Man behöver bara följa de processer som anges i New to Denmark som beskriver varje steg som är involverat i att säkra permanent uppehållstillstånd i Danmark samt de särskilda undantagen.

Att bli dansk medborgare

Att bli en fullvärdig dansk medborgare kan vara drömmen för alla utlandsstationerade som har haft förmånliga villkor i landet. Det är dock inte genom en enkel process eller ren tur som man får en sådan eftertraktad status som utlandsstationerad.

Rättssäkerhetsgarantier och relevanta överväganden måste uppfyllas. En viktig del av att få danskt medborgarskap är att det kräver juridisk nationalisering. Man kan bli dansk medborgare genom naturalisering, deklaration eller födelse.

Det är också tillåtet att ha dubbelt medborgarskap i Danmark. Villkoren för att få medborgarskap i Danmark kommer alltid att variera i syfte att uppfylla landets invandrings- och utrikespolitik.

Etableringskort/ bosättning i Danmark

Etableringskort är ett sätt för akademiker från danska institutioner att stanna längre i Danmark efter avslutade studier. Intressant är att en utländsk examen från en dansk utbildningsinstitution kan ansöka om etableringskort efter konkurrens från varje program.

Till exempel efter avslutad masters- och doktorsexamen. Ett tidigare utfärdat etableringskort och slutförandet av en ny studienivå är ett tillräckligt skäl för att ansöka om ett nytt etableringskort. De akademiska meriter som anges som stöd för en ansökan bör strikt uppfylla de danska fastställda kriterierna för behörighet till kort.

Ett krav är att personen har en master- eller doktorsexamen från ett danskt universitet och att kursvikten inte är mindre än 60 ECTS.

Förlängning av uppehållstillstånd i Danmark

Personer som tillfälligt vistas i Danmark kan alltid ansöka om förlängning av vistelsen, förutsatt att de kan ange tvingande skäl för detta. De olika kategorierna av uppehållstillstånd i Danmark har särskilda förfaranden och krav för förlängning.

Visum för kortare vistelse (90 dagar) i Danmark kan också förlängas av humanitära skäl, kritiska affärsmässiga eller personliga skäl och extraordinära omständigheter utan motstycke, t.ex. flygstrejker.