Förvärva ett nytt medborgarskap som invandrare

Förvärva ett nytt medborgarskap som invandrare

Du har flyttat till ett nytt land, livet har bara blivit så mycket bättre och det finns ingen återvändo. Planerna framåt ser så bra ut, utsikterna att stanna kvar ännu längre är stora. Men ditt uppehållstillstånd går snart ut och du måste göra något för att inte bli utsparkad ur landet.

Ingen vill egentligen för ett ögonblick tänka på att det land där man har uppehållstillstånd som invandrare snart kommer att upphöra att gälla.

Verkligheten är att invandringshandlingarna inte kommer att vara giltiga efter en viss tid. Välsignad vare din själ, det finns en möjlighet för dig att ansöka om och få medborgarskap.

För att få medborgarskap, följ rätt process, gör allt korrekt från dag ett av inresa och där fick du det … medborgarskap kan bara vara ett alternativ för dig att förlänga vistelsen.

Ansök om medborgarskap som invandrare

Idag flyttar människor till andra länder, får jobb och börjar bokstavligen ett nytt liv där. Du hittar ett bra jobb, börjar klättra på karriärstegen, har kanske fått en lokal som make/maka och börjar skaffa barn. Vem vill att ett sådant liv ska störas av att man måste lämna sitt hemland? Jag antar att du inte är det.

Det bästa alternativet är därför att ansöka om medborgarskap i det landet. Medborgarskapet ger dig samma eller nästan samma status som de som är födda i landet. I praktiken kommer regeringen att börja behandla dig inte som en invandrare utan som en äkta medborgare, med alla de privilegier och förmåner som det innebär.

De flesta länder tillåter idag dubbelt medborgarskap. Ett dubbelt medborgarskap innebär att även om man har ett primärt medborgarskap i ett annat land på grund av födsel, kan man få ett andra genom registrering eller naturalisering.

Dubbla medborgarskap har utformats på ett sådant sätt att du inte behöver återkalla eller förlora ditt medborgarskap vid födseln för att få ett andra.

Vissa länder kan kräva att du accepterar att förlora ditt medborgarskap genom födseln för att anses berättigad till att beviljas deras medborgarskapsrättigheter. I vilket fall som helst är det möjligt att du erkänns som medborgare i ett land där du inte är född.

Förvärva ett nytt medborgarskap som invandrare
Världen tar idag emot fler och fler dokumenterade invandrare

Vad krävs för att få medborgarskap som invandrare?

Processen för att bli accepterad och beviljas medborgarskap som invandrare är lång och rigorös. Det är inte något man vaknar upp och får över en natt.

Som ett råd rekommenderas att du från första dagen du reser in i ett nytt land har i åtanke om du vid något tillfälle kommer att försöka ansöka om medborgarskap eller inte. För vad du än gör mellan tidpunkten för ankomsten och senare när du ansöker om medborgarskap kommer att räknas för att avgöra om du är kvalificerad eller inte.

Hur länder hanterar ansökningar om medborgarskap från invandrare av andra nationaliteter skiljer sig åt… Det finns dock några gemensamma saker som kommer att avgöra ditt öde som invandrare. Jag har valt att kalla dem för ”minimikraven för att beviljas medborgarskap som utlänning”.

1. Tidsaspekt

I de flesta länder dokumenterar immigrationsmyndigheterna hur länge du har varit lagligt bosatt där. Denna tidsperiod räknas för att veta om du är inom den fastställda tiden för att en person ska anses vara berättigad.

Vi rekommenderar att du känner till vilka aktiviteter som räknas in i tiden för ansökan om medborgarskap. En sak är att en sådan tidpunkt måste vara när du är lagligt bosatt, inte en papperslös invandrare.

2. Krav på språk

För att du ska anses vara lämplig att vistas i ett land som medborgare måste du kunna kommunicera på det lokala språket. Det är rimligt att man inte kan påstå att man gillar att vistas i ett land utan att behärska det språk som talas där.

I praktiken har varje land en fastställd nivå för språkkunskaper som de som vill beviljas medborgarskap måste uppfylla. Ta dig därför tid att lära dig det lokala språket. Språket kan spara dig precis så mycket.

Tanken är att du med en viss nivå av språkkunskaper kan få ett jobb, driva ett företag, göra affärer och i allmänhet passa in i samhället utan att för alltid behöva dra dig tillbaka till känslan av att vara en outsider.

3. Utbildningsnivå

Även om utbildning kanske inte är så mycket att ta hänsyn till, räknas det in i din ansökan om medborgarskap. Det skulle kunna finnas vissa undantag för särskilda grupper av människor, t.ex. asylsökande eller krigsoffer.

Tanken är att varje land har ett själviskt intresse av att ge medborgarskap till människor som kommer att bidra till landets ekonomi. Om du har en kompetens eller utbildning som är avancerad är chansen stor att din ansökan kommer att beviljas.

Som en förberedelse för att ta dig in påarbetsmarknaden är det därför nödvändigt att du finslipar vissa färdigheter, är bra på något eller åtminstone har en universitetsexamen.

Om du invandrade till landet som student kan den tid du studerade också räknas in i den kumulativa period som krävs för att kvalificera sig för medborgarskap.

4. Straffregister

Ibland struntar folk i de straffrättsliga övervägandena, men de kommer tillbaka och spökar som ett fult spöke i garderoben. Om du har haft problem med myndigheterna på grund av brott, narkotikahantering, stöld eller liknande, är chansen mycket liten att du får medborgarskap.

Som ni kanske förstår vill inget land öka sin andel av skurkar inom sitt territorium. De klarar sig bättre utan dig. Jag rekommenderar därför att ni är extra vaksamma så att ni slipper hamna i polisens nät. Håll dig bara borta från problem eftersom det kommer att spara din medborgarskapsansökan en hel del.

5. Arbetshistorik

Som medborgare förväntas du vara beredd att bidra till det ekonomiska välståndet i det land som beviljar dig medborgarskap. Därför måste du självklart visa att du har ett intresse för arbetsmarknaden.

Från den stund du får tillträde till det nya landet måste du engagera dig i den ekonomiska verksamheten. Skaffa dig ett avlönat arbete och betala din beskärda del av skatterna. Ingen kommer att vilja avslå en ansökan om medborgarskap som gjorts av en flitig utlänning.

Du kan också bli entreprenör och starta ett eget företag. Du måste dock se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de fastställda reglerna och bestämmelserna för att det ska räknas som en bekräftelse på att du är berättigad till medborgarskap.

4. Falska uppgifter eller falska dokument

När det gäller medborgarskapsansökningar är bakgrundskontroller och due diligence av stort intresse för myndigheterna. De kommer att ta reda på allt om din bakgrund. Om du tidigare har förfalskat dokument eller ljugit för att få saker gjorda är det i sig en tillräcklig anledning att vara orolig.

Om du planerar att få medborgarskap, se till att så mycket som möjligt, dina dokument och uttalanden är samtycke från dag ett. Allt du uppgett när du reste in i landet till tidpunkten för ansökan om medborgarskap kommer att kontrolleras.

Om det finns några allvarliga frågetecken kring dina kvalifikationer för medborgarskap kommer myndigheterna naturligtvis att be dig om ett förtydligande. Försök så mycket som möjligt att formulera din sak. Kom ihåg att om du inte är övertygad kommer myndigheterna inte att tveka att neka dig medborgarskap.

Som en försiktighetsåtgärd bör du notera att medborgarskap inte ges slumpmässigt. Mycket arbete läggs ner på hela processen och det utfärdande landet samarbetar med ditt första medborgarskapsland för att ta reda på vissa uppgifter om dig. Du kommer inte att klara integritetstestet om du är på flykt eller har ett tvivelaktigt förflutet.

Förvärva ett nytt medborgarskap som invandrare
Att vara invandrare gör dig till en del av ett mångfaldigt globalt samhälle

Jag har beviljats medborgarskap som invandrare

Hurra! Du har klarat alla kontroller och har nu ett nytt medborgarskap eller är dubbel medborgare. Så vad är nästa steg?

Att få ett medborgarskap innebär inte att man utan vidare kan ägna sig åt förbjudna aktiviteter och känna sig mer skyddad. Det är sant att medborgarskap är den högsta status som en invandrare har i ett land, men det kommer ändå med skyldigheter.

Länderna fastställer perioder inom vilka medborgarskapet återkallas om det visar sig att du har brutit mot villkoren, och beroende på brottets art kan du komma att utvisas.

Det är inte tillrådligt att du tappar garden bara för att du nu är medborgare. Med medborgarskap följer faktiskt fler skyldigheter gentemot det utfärdande landet

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.