Forsikring i Sverige

Forsikring i Sverige er ikke noget, man skal tage let på. Alle, der har rejst eller boet i forskellige lande, forstår, at der er mange risici, der kan opstå. Når sådanne risici opstår, kan det dræne din økonomi, medmindre du har en forsikring i kraft.

Når man besøger Sverige, tror man måske, at alt er i orden, og at intet kan gå galt. Selvom det er sandt, at Sverige er sikkert, betyder risici ikke nødvendigvis politisk vold, krig eller terrorisme. Selv i det rolige og fredelige Sverige lurer der så mange risici, som det er nødvendigt at forsikre sig imod.

Livsforsikring beskytter efterladte mod økonomiske problemer, hvis forsikringstageren dør.

Du vil forstå, at ingen kan have kontrol over alt. Selv i Sverige, hvor myndighederne gør alt, hvad de kan, for at sikre befolkningens sikkerhed, er der grænser for, hvad de kan gøre. Nogle gange er andre uforudsigelige eller løber bare løbsk.

Nogle af de risici, som folk står over for i Sverige, kan være på en frost- eller snevinter, hvor bilen kan skride af vejen og blive beskadiget. En anden ting er, hvis en brandeksplosion skyller ind over dit hus. Sådanne hændelser er sjældne, men hvis de sker, medfører de store økonomiske tab.

En husforsikring garanterer dig beskyttelse mod at miste dit hus

Hvis du ikke har en måde at nulstille dig selv til den oprindelige tilstand før hændelsen, kan det tage ret lang tid at komme sig helt.

Ligesom alle andre steder er forsikringer den omsorgsfulde partner, der har din ryg, når tingene går galt.

Det er ikke sådan, at forsikringsselskaberne udnytter din ulykke til at holde sig kørende, men de sikrer faktisk, at du holder dig oven vande, selv om de mest uheldige ting, du har forsikret dig imod, skulle ske.

Risici, du kan forsikre i Sverige

I Sverige har forsikringsselskaberne gradvist inkluderet mange hændelser i deres portefølje af forsikringsbare risici.

Forsikringsselskaberne i Sverige er ikke kun proaktive i forhold til at opdatere og vurdere hændelser, som de inkluderer i listen, men giver også ordentlig baggrundsinformation om, hvad der kvalificerer en hændelse som forsikringsbar.

En motorkøretøjsforsikring beskytter dig mod besværet i tilfælde af en ulykke eller forsikringsskade.

En forsikringspolice i Sverige vil til enhver tid angive detaljerne om, hvad der udgør enhver form for forsikring. Den viser også, hvordan man anmelder en skade, og hvad der ellers kan være af interesse i forholdet mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren (den forsikrede).

Vores liste er måske ikke udtømmende nok til at vise alle de risici, der kan forsikres af forsikringsselskaber i Sverige, men nogle af de mest almindelige omfatter trafikulykker, brand, tyveri, langvarig sygdom, invaliditet, sundhed og mange flere.

Vigtigheden af at tegne en forsikring i Sverige

Det ligger i menneskets natur altid at være sikker på sin egen sikkerhed. Sikkerhed i denne forstand kan betyde økonomi, sundhed, liv eller indkomst. Ingen beskæftigelse eller indkomstniveau garanterer absolut sikkerhed mod usikkerhed. Nogle gange bryder helvede bare løs, og der sker så mange dårlige ting, som kan overraske en.

At have en sygeforsikring i Sverige er en vigtig sikkerhed

Hvis noget går galt, og du virkelig skal arbejde dig tilbage til den situation, du var i, før tabet skete, kan byrden være for overvældende. Som økonomer ville sige, sætter folk deres penge, hvor deres mund er. Derfor er du nødt til at sætte dine penge i en ordning, der garanterer dig et højt sikkerhedsniveau, når risici kommer din vej, ofte uinviteret.

En ting, der gør forsikringer meget nødvendige i Sverige, er, at forsikringsselskaberne har gjort det meget nemt og ligetil at gøre krav gældende.

Selvom dette måske ikke kun er unikt for Sverige, giver en perfekt politik, der beskytter mod ødelæggende risici, dig som person eller dine virksomheder mulighed for at operere i et økonomisk stabilt miljø.

Med sikkerhed for, at du ikke mister penge, hvis der opstår en risiko, vil du kunne forbedre din forretning, købe et beskedent hus eller købe en topmoderne bil.

Sådan fungerer forsikring i Sverige

Forsikring i Sverige fungerer efter den bedste praksis med at polere risici og holde den forsikrede skadesløs, hvis der opstår risici. Forsikringsselskabet udveksler løftet om erstatning med regelmæssige præmier, som den forsikrede betaler.

Så længe den forsikrede risiko indtræffer, og der er tilstrækkeligt bevis for det i henhold til forsikringspolicen, vil forsikringsselskabet straks udbetale en erstatning, når det har modtaget og verificeret kravet.

Der er forskellige måder, hvorpå forsikringsselskaber giver forsikring i Sverige. Kompensationen kan ske på forskellige måder;

 • En direkte overførsel af kontanter svarende til værdien af den beskadigede ejendom.
 • Udbetaling af små beløb til den forsikrede hver måned
 • En engangsudbetaling i fremtiden som en pension
 • Indkøb til den forsikrede enhed af en ejendom med samme specifikationer og ydeevne som den beskadigede.

Uanset hvilken forsikringspolice eller hvilke vilkår og betingelser for erstatning, der er tale om, er forsikring nøglen til at beskytte personlige interesser i forhold til ejendom, indkomst, helbred og formue. Det er en god måde at fjerne de omkostninger, der kan være forbundet med tab.

Med løftet om beskyttelse mod økonomiske tab, hvis der opstår en risiko, kan du nu fokusere på andre ting som at nyde glamouren og atmosfæren i det svenske miljø. Intet er så tilfredsstillende som at føle sig økonomisk sikker.

Privat sygeforsikring i Sverige

Det sociale system i Sverige giver alle dokumenterede personer adgang til offentlige sundhedsydelser. Det betyder, at du til enhver tid i Sverige har samme mulighed som alle andre for at få professionel lægehjælp på anviste lægeklinikker.

På grund af den brede adgang til offentlige sundhedsydelser uden ekstra omkostninger, kan folk ignorere behovet for en privat sygeforsikring i Sverige. Der er dog en vis fornuft i at have en privat sundhedsforsikring, da det giver adgang til en bred vifte af pleje samt garanterer hurtige lægeundersøgelser og indgreb, når det er nødvendigt.

Enhver, der har prøvet at bruge offentlige lægetjenester i et land, hvor sociale tjenester giver adgang til Medicare, vil fortælle dig om de mulige forsinkelser.

Faktum er, at kvaliteten af den pleje, der gives, er mere eller mindre den samme, men hastigheden og omfanget af tjenester varierer. I nogle tilfælde kan offentlige sundhedsfaciliteter f.eks. kun give indsprøjtninger, men skrive en liste over håndkøbsmedicin, som du kan købe.

Andre forsikringsselskaber giver dig måske ikke adgang til behandling af hud-, øjen- eller øreinfektioner. Kræft, som også er en af de dyreste sundhedsbyrder på verdensplan, er ikke altid dækket fuldt ud af det offentlige sundhedsvæsen i Sverige.

Fordele ved privat sygeforsikring i Sverige

Når du beslutter dig for at tegne en forsikring, er det vigtigt at overveje, hvor meget erstatning du får, hvis der opstår en risiko. I en privat sundhedsforsikring vil du sandsynligvis få et større engangsbeløb ved skade eller sygdom.

Du er muligvis også berettiget til en længere periode med kompensation, når du er ude af stand til at arbejde på grund af skade eller sygdom.

Før du vælger at tegne en privat forsikring i Sverige, er det dit ansvar først at diskutere alt det, du kan få ud af det, som den offentlige sygesikring ikke giver dig. Baseret på din egen vurdering vil det være en velovervejet mulighed at tegne en privat forsikring.

Forsikring af børn og unge i Sverige

Forsikringen af unge og børn i Sverige er struktureret på en sådan måde, at den supplerer det sociale sikringssystem.

Det sociale sikringssystem i Sverige dækker normalt børn og unge, som får alvorlige skader, der gør dem ude af stand til at leve normalt resten af deres liv. Men sikkerheden er ikke tilstrækkelig og har sine begrænsninger.

Den private forsikring af børn og unge i Sverige giver kompensation for medicinske behandlinger og økonomisk invaliditet. Denne mulighed hjælper dem, der er blevet fuldstændig handicappede, med at leve et tilfredsstillende liv på trods af deres situation.

Forsikring af kæledyr i Sverige

Hvis du kommer til Sverige fra andre dele af verden, vil det lyde mærkeligt, at folk faktiskforsikrer kæledyr. I Sverige, eller i hele Europa, betragtes kæledyr som medlemmer af husstanden og har samme status som mennesker.

Så snart du overvejer at anskaffe dig en hund eller kat, er det også en god idé at forsikre dem. Hvor mærkeligt det end er, er det sådan, man gør i Sverige, og når man er i Rom, er det den romerske måde, man skal følge.

I Sverige kan en kæledyrsforsikring dække hunde, katte, heste, fugle eller andre dyr, som nogen holder som kæledyr. Forsikringen er beregnet til at betale for udgifter til dyrlægebehandling eller andet, der kan påvirke kæledyret.

Arbejdsløshedsforsikring i Sverige

Jobsikkerheden er altid meget høj i Sverige. Det betyder, at arbejdsgiverne til enhver tid vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at holde på dig, især når du er en performer. Men det kommer til et punkt, hvor det enten giver mindre økonomisk mening for arbejdsgiveren at beholde dig, eller hvor dit arbejde bliver overflødigt.

Når du mister dit job, forsvinder din indkomst sandsynligvis også. At miste sit job og sin indkomst kan være så ødelæggende, især når der altid er regninger, der skal betales. Arbejdsløshedsforsikring, også kaldet A-kasse, vil altid være praktisk.

Når du tegner en arbejdsløshedsforsikring i Sverige, sikrer du dig mod tab af indkomst. Denne arbejdsløshedsforsikring vil garantere dig en månedlig indkomst i forhold til dine bidrag og betingelserne i policen.

Svenske forsikringsselskaber

Der er forskellige forsikringsselskaber i Sverige, som specialiserer sig i forskellige dækninger til deres kunder. Det er altid en god idé at tjekke de enkelte selskabers track record og forsikringspakker, så du kan træffe et informeret valg.

Som forventet er forsikringsselskaber i Sverige så etiske og ærlige, at de ikke vildleder dig om, hvad de kan gøre eller ikke kan gøre.

 • BNP Paribas
 • Cardif Nordic AB
 • Säkra Direkt AB
 • Norrfinans Livförsäkringar AB
 • Paydrive AB
 • Försäkringsservice Stockholm AB
 • JP Spar & Försäkringsservice AB
 • Stellar Capital AB
 • Commercium AB
 • Mats Lindberg Utbildning &
 • Utveckling AB
 • Trygghet i Norr AB
 • Säkra Söderslätt AB
 • Gröna Gumman AB

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.