Försäkringar i Sverige

Försäkringar i Sverige är inget man tar lätt på. Alla som har rest eller bott i olika länder förstår att det finns många risker som kan uppstå. När sådana risker inträffar kan det påverka din ekonomi om du inte har ett gällande försäkringsskydd.

När man besöker Sverige kan man tro att allt är i sin ordning och att ingenting alls kan gå fel. Även om det är sant att Sverige är säkert, behöver risker inte nödvändigtvis betyda politiskt våld, krig eller terrorism. Även i det lugna och fridfulla Sverige lurar så många risker att en försäkring är nödvändig.

Livförsäkring skyddar efterlevande mot ekonomiska problem om försäkringstagaren avlider

Du kommer att förstå att ingen kan ha kontroll över allt. Även i Sverige, där de statliga myndigheterna försöker göra sitt yttersta för att garantera människors säkerhet, kan de bara göra så mycket de kan. Ibland är andra oförutsägbara eller bara går överstyr.

Några av de risker som människor möter i Sverige kan vara en frost- eller snöig vinter då bilen kan glida av vägen och skadas. En annan sak är om en brandexplosion gör att ditt hus dränks. Sådana incidenter är sällsynta, men om de inträffar medför de stora ekonomiska förluster.

Med en försäkring för hus/hem får du skydd mot förlust av hus

Om du inte har något sätt att återställa dig till det ursprungliga tillståndet före händelsen kan det ta ganska lång tid innan du är helt återställd.

Precis som på alla andra ställen är försäkringar den omtänksamma partner som håller dig om ryggen när saker och ting går fel.

Det är inte så att försäkringsgivarna utnyttjar din olycka för att fortsätta sin verksamhet, utan de ser faktiskt till att du håller dig flytande även om de mest olyckliga saker som du har försäkring mot inträffar.

Risker som du kan försäkra i Sverige

I Sverige har försäkringsbolagen successivt inkluderat många incidenter i sin portfölj av försäkringsbara risker.

Försäkringsbolagen i Sverige är inte bara proaktiva när det gäller att uppdatera och bedöma incidenter som de inkluderar i listan, utan ger också korrekt bakgrundsinformation om vad som kvalificerar en sådan händelse som försäkringsbar.

En motorfordonsförsäkring skyddar dig från krångel i händelse av en olycka eller en försäkrad skada

Ett försäkringsbrev i Sverige kommer alltid att ange detaljerna om vad som utgör varje form av försäkring. Den visar också hur man gör en skadeanmälan och allt som kan vara av intresse för att vägleda förhållandet mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren (den försäkrade).

Vår lista kanske inte är tillräckligt uttömmande för att visa alla risker som kan försäkras av försäkringsgivare i Sverige, men några av de vanligaste är trafikolycka, brand, stöld, långvarig sjukdom, invaliditet, hälsa och många fler.

Vikten av att teckna försäkring i Sverige

Det ligger i människans natur att alltid vara säker på sin egen säkerhet. Säkerhet i den här bemärkelsen kan betyda ekonomi, hälsa, liv eller inkomst. Ingen anställning eller inkomstnivå garanterar absolut säkerhet mot osäkerhet. Ibland bryter helvetet bara lös och så många hemska saker händer som kan ta en på sängen.

Att ha en sjukförsäkring i Sverige är ett viktigt skydd

I ett fall där något går snett och du verkligen måste arbeta dig tillbaka till samma situation som innan förlusten inträffade, kan bördan bli alltför överväldigande. Som ekonomer skulle säga, människor sätter sina pengar där deras mun är. Därför måste du placera dina pengar i ett system som garanterar dig en hög säkerhetsnivå när risker kommer i din väg, ofta oinbjudna.

En sak som gör försäkringar mycket nödvändiga i Sverige är att försäkringsgivarna har gjort det mycket enkelt och okomplicerat att göra anspråk.

Även om detta kanske inte är unikt bara för Sverige, kan en perfekt policy för att skydda mot förödande risker göra det möjligt för dig som person eller dina företag att verka i en ekonomiskt stabil miljö.

När du vet att du inte kommer att förlora några pengar om en risk skulle inträffa kan du förbättra ditt företag, köpa ett enklare hus eller en bil i toppklass.

Så fungerar försäkringar i Sverige

Försäkring i Sverige fungerar enligt de bästa metoderna för att polera risker och ersätta den försäkrade i händelse av att risker inträffar. Försäkringsgivaren byter ut löftet om ersättning mot regelbundna premier som de försäkrade betalar.

Så länge den försäkrade risken inträffar och det finns tillräckliga bevis för detta i enlighet med försäkringsbrevet, kommer försäkringsgivaren omedelbart att utfärda en ersättning efter att ha mottagit och verifierat anspråket.

Det finns olika sätt som försäkringsbolagen ger försäkring i Sverige. Kompensationen kan ske på olika sätt;

 • En direkt överföring av kontanter motsvarande värdet av skadad egendom
 • Utbetalning av mindre belopp till den försäkrade varje månad
 • Ett engångsbelopp i framtiden som pension
 • Inköp för den försäkrade enheten av egendom med samma specifikationer och prestanda som den skadade egendomen.

Oavsett vilket försäkringsavtal eller vilka ersättningsvillkor som gäller är försäkringar viktiga för att skydda personliga intressen som egendom, inkomst, hälsa och förmögenhet. Det är ett bra sätt att undvika de kostnader som kan uppstå i samband med förluster.

Med löftet om skydd mot ekonomisk förlust vid risk kan du nu fokusera på andra saker, som att njuta av glamouren och atmosfären i den svenska miljön. Inget är så tillfredsställande som att känna sig ekonomiskt trygg.

Privat sjukförsäkring i Sverige

Det sociala systemet i Sverige ger alla dokumenterade personer tillgång till offentlig sjukvård. Det innebär att du alltid i Sverige kommer att ha samma chans som alla andra att få professionell medicinsk vård på anvisade vårdinrättningar.

På grund av den breda tillgången till offentlig sjukvård utan extra kostnader kan människor ignorera behovet av privat sjukförsäkring i Sverige. Det finns dock en poäng med att ha en privat sjukvårdsförsäkring eftersom den ger tillgång till ett brett utbud av vård samt garanterar snabba medicinska undersökningar och insatser närhelst det behövs.

Alla som har försökt använda den offentliga sjukvården i något land där socialtjänsten ger tillgång till Medicare kommer att berätta om de eventuella förseningarna.

Faktum är att kvaliteten på den vård som ges är mer eller mindre densamma, men hastigheten och utbudet av tjänster varierar. I vissa fall får offentliga vårdinrättningar t.ex. bara ge injektioner, men skriv en lista över receptfria läkemedel som du kan köpa.

Andra försäkringsgivare kanske inte ger dig avgiftsfri tillgång till behandling av hud-, ögon- eller öroninfektioner. Cancer, som också är en av de mest kostsamma hälsoproblemen i världen, täcks inte alltid helt av den offentliga sjukvården i Sverige.

Fördelar med privat sjukförsäkring i Sverige

När du väljer ett försäkringsalternativ är en viktig sak att tänka på hur mycket ersättning du kommer att få om en risk inträffar. I en privat sjukförsäkring får du sannolikt ett större engångsbelopp vid skada eller sjukdom.

Du kan också ha rätt till en längre ersättningsperiod om du är oförmögen att arbeta på grund av skada eller sjukdom.

Innan du börjar teckna en privat försäkring i Sverige är det ditt ansvar att först diskutera allt som du kan dra nytta av och som inte annars ges av den allmänna sjukförsäkringen. Baserat på din egen bedömning är det ett väl övervägt alternativ att teckna en privat försäkring.

Försäkring av barn- och ungdomar i Sverige

Försäkringen för ungdomar och barn i Sverige är uppbyggd på ett sådant sätt att den kompletterar socialförsäkringssystemet.

Socialförsäkringssystemet i Sverige täcker normalt barn eller ungdomar som får allvarliga skador som gör att de inte kan leva normalt under resten av sitt liv. Säkerheten är dock inte tillräcklig och har begränsningar.

Den privata försäkringen för barn och ungdomar i Sverige ger ersättning för medicinsk behandling och ekonomisk invaliditet. Detta alternativ hjälper dem som har blivit helt funktionshindrade att leva ett tillfredsställande liv trots sin situation.

Försäkring av husdjur i Sverige

Om du kommer till Sverige från andra delar av världen kan det låta konstigt att man faktisktförsäkrar husdjur. I Sverige, eller i hela Europa, betraktas husdjur som medlemmar av hushållet och får samma status som människor.

Så fort du funderar på att skaffa en hund eller katt är det också bra att försäkra dem. Hur konstigt det än må vara så är det så man gör i Sverige och när man är i Rom så är det det romerska sättet som gäller.

I Sverige kan en djurförsäkring omfatta hundar, katter, hästar, fåglar eller något annat djur som någon håller som husdjur. Försäkringen är avsedd att betala kostnader för veterinärvård eller annat som kan påverka husdjuret.

Arbetslöshetsförsäkring i Sverige

Anställningstryggheten är alltid mycket hög i Sverige. Det innebär att arbetsgivarna alltid kommer att göra allt som står i deras makt för att behålla dig, särskilt när du är en artist. Det kommer dock till en punkt där det antingen blir mindre ekonomiskt lönsamt för arbetsgivaren att behålla dig eller där ditt arbete blir överflödigt.

Om du förlorar jobbet minskar sannolikt också din inkomst. Att förlora jobb och inkomst kan vara förödande, särskilt när det alltid finns räkningar att betala. Arbetslöshetsförsäkringen, även kallad A-kassan, kommer alltid väl till pass.

När du tecknar en arbetslöshetsförsäkring i Sverige skyddar du dig mot inkomstbortfall. Denna arbetslöshetsförsäkring garanterar dig en månatlig inkomst i förhållande till dina bidrag och försäkringsvillkoren.

Svenska försäkringsbolag

Det finns olika försäkringsbolag i Sverige som specialiserar sig på olika skydd för sina kunder. Det är alltid bra att du kollar igenom de meriter och försäkringspaket som varje företag har så att du kan göra ett välgrundat val.

Som förväntat är försäkringsbolagen i Sverige så etiska och uppriktiga att de inte vilseleder dig om vad de kan göra eller inte göra.

 • BNP Paribas
 • Cardif Nordic AB
 • Säkra Direkt AB
 • Norrfinans Livförsäkringar AB
 • Paydrive AB
 • Försäkringsservice Stockholm AB
 • JP Spar & Försäkringsservice AB
 • Stellar Capital AB
 • Commercium AB
 • Mats Lindberg Utbildning &
 • Utveckling AB
 • Trygghet i Norr AB
 • Säkra Söderslätt AB
 • Gröna Gumman AB