Social trygghet i Sverige förklarade

Som utlänning i Sverige är du mycket känslig för hur systemet fungerar, dina plikter, ansvar och rättigheter inom detta nya samhälle. Det som gör Sverige attraktivt och levande för de flesta invandrare är dess väl utvecklade och funktionella socialförsäkringssystem. Det sociala systemet i Sverige säkerställer att varje person som bor i landet kan tillgodose sina grundläggande mänskliga behov inklusive boende, sjukvård , mat och kläder.

För personer som bor i Danmark och arbetar i Sverige görs särskilda överväganden för att avgöra var exakt du är berättigad till social trygghet. Det är viktigt att alltid vara medveten om dina sociala förmåner som gränsöverskridande arbetstagare mellan Sverige och Danmark.

Social trygghet för gränsarbetare mellan Sverige och Danmark

Sverige och Danmark ligger i närheten av att vissa människor bor på ena sidan medan de arbetar på den andra. För att ta hand om den speciella situationen för sådana pendlare gäller en uppsättning social trygghet.

Om dina sociala förmåner ges av Sverige måste du alltid se upp för Försäkringskassan som är den offentliga enheten som har till uppgift att administrera social trygghet. Å andra sidan hanteras sociala förmåner i Danmark av den specifika kommun där din adress har sitt hemvist. Förälder

Socialförsäkring i Sverige

Socialförsäkring är en garanti för trygghet för alla som arbetar i Svensk arbetsmarknad . Den består av olika delar som täcker situationer inklusive sjukdom, barn eller pension. Rättigheterna enligt socialförsäkringen i Sverige gäller uteslutande arbetstagare, vilket innebär att personer som har en annan status i Sverige som studenter inte kan göra anspråk på sådana rättigheter.

Även om socialförsäkringen i Sverige ger ett skyddsnät för alla arbetstagare i landet, har fackföreningar också kollektivavtal som ger sina medlemmar tillgång till ytterligare förmåner och därmed större säkerhet. Naturvetarna är den mest kända arbetsorganisationen som ger arbetstagare i Sverige ytterligare social trygghet. Det är viktigt att alltid veta vilka arbetsorganisationer som finns tillgängliga och sätt att gå med som arbetare.

Sociala förmåner i Sverige kan delas in i två huvudklasser, inklusive de baserade på bostad och arbete. Om du vistas i Sverige som student, är dina rättigheter till sociala förmåner endast begränsade till bosättning. Även i de fall någon inte är försäkrad i Sverige ska de få akut vård.

Föräldrapenning i Sverige

föräldravården sverige

Som förälder i Sverige har du rätt till mammaledighet eller pappaledighet oavsett vilken typ av jobb du utför. Föräldrar i Sverige får föräldrapenning från Socialförsäkringskassan . För ett par som bor tillsammans i Sverige får de tillsammans upp till 480 dagars föräldrapenning. Det är viktigt att kolla in hela utbudet av förmåner som tillkommer dig som studentförälder eller arbetande förälder i Sverige.

En doktorand i Sverige som är förälder som täcks av statens föräldraförsäkring får 250 kronor per dag som sjukpenninggenererande inkomst. Det finns andra förmåner som du alltid kan göra anspråk på beroende på din specifika föräldrastatus i Sverige.

Föräldrar får också tillfälliga föräldrapenningar för vård av sjuka barn. Detta är en fördel som ges till föräldrar som måste stanna hemma och ta hand om sina sjuka barn. För att få de tillfälliga förmånerna måste barnet ha återhämtat sig och du har effektivt återupptagit arbetet. Det betyder att du inte kommer att få sådana förmåner när du fortfarande tar hand om det sjuka barnet.

Barnbidrag i Sverige

Det kan tyckas ofattbart att ditt barn får betalt för att vara barn. I Sverige är barnen mycket uppskattade, varför regeringen lägger resurser på att se till att de lever ett bekvämt och tillfredsställande liv. Ett barn som trivs kan bli mer innovativt och påverkande i samhället.

Som någon med barn och som bor hos dem i Sverige får du ekonomiskt bistånd. Varje barn du har får kontantutbetalning genom dig som förälder. För att göra anspråk på eller vara registrerad för att få barn är det ditt ansvar att kontakta Försäkringskassan och meddela dem det.

Skydd vid sjukdom i Sverige

Att bli sjuk kan vara utmanande men Sverige ser till att varje arbetande person skyddas från ekonomisk förlust på grund av sjukdom. Du får ekonomiskt stöd enligt kollektivavtalet. Räkningen av utbetalning från sjukdom börjar den första dagen du blir sjuk och inte kan rapportera till arbete som kallas kvalifikationsdag. Arbetsgivaren betalar dig 80% av din lön under din sjukperiod upp till 14 dagar. Alla dagar efter de 14 dagarna betalar Försäkringskassan sjukpenning som varierar beroende på gällande försäkringar.

Arbetslöshetsersättning i Sverige

Arbetssäkerheten i Sverige är hög men det betyder inte att människor inte förlorar sina jobb. Orsakerna till att du förlorar ett jobb nu är avgörande, du måste vända dig till socialförsäkringen. A -kassan kommer att hålla dig flytande.

För att alla ska kunna dra nytta av arbetslöshetsförsäkringen måste de aktivt bidra varje månad till fonden fram till och med den sista arbetsdagen. Medlemskap i a -kassor är inte obligatoriskt men rekommenderas. För att få förmåner från försäkringskassor krävs att du måste ha varit medlem i en a -kassa i minst 12 månader innan du förlorar din.

Social trygghet för doktorsexamen och postdoc i Sverige

De sociala förmånerna i Sverige kan delas in i två kategorier, inklusive de som baseras på bostad och arbete. Som doktorand eller jobbar som postdoc beror din socialförsäkring på om du har ett stipendium eller är anställd. Studenter med stipendium betraktas vanligtvis som försäkringsskydd.

Pensionsförmåner i Sverige

Varje medarbetare är alltid bekymrad över hur livet skulle vara efter deras långa år av arbete. Det är mänsklig natur att vilja att livet ska fortsätta på samma sätt även efter pensioneringen. I Sverige är pensionärens välfärd s som ägnade sina år åt osjälviskt arbete skyddas av social trygghet.

Pensionsarrangemanget i Sverige har två delar. För det första är pensionspaketet inkomstförsäkring som betalas till dig varje månad efter pensionen. Den andra biten är premiepensionen som du bestämmer dig för att investera i olika fynd. Du kan alltid lita på att Pensionsmyndigheten försiktigt hanterar din pension i Sverige.