Norse God of War

Den nordiska krigsguden är en del av den rika norrländska mytologin. De Nordisk mytologi har upp till tolv viktiga gudar vars plats i Norden myter är högt ansedd. Bortsett från krigsguden, Tyr, inkluderar några andra elva norrländska gudar Odin, Thor, Balder, Vidar, Vale, Brage, Heimdall, Njord, Froy, Ull, Forseti och Frigg.

Vad är de norrländska gudarna?

För att bättre förstå de nordiska gudarna är lite historia om hur de fick sitt utrymme i mytologin en bättre utgångspunkt. Gudarna kan spåras tillbaka till 9: an th århundradet e.Kr. från nordgermanska stammar.

Berättelserna om de nordiska gudarna fick sin popularitet genom generationerna i form av poesi tills de skrevs i text mellan de 11 th århundradet till 18 th århundrade. Norrisk mytologi involverar Skandinaviens människors myter och förkristendomen.

Nordisk mytologi

Det är Skandinaviens mytologiska ram, som upprätthölls under Vikingatiden . Norrisk mytologi involverar berättelser om olika hjältar, varelser och gudomar som kommer från olika källor före och efter hedendomens period. Dessutom innehåller den alla slags mytologiska varelser och varierade världar.

De nordiska gudarnas huvudkällor

För att få en tydlig och detaljerad bild av övertygelserna och myterna måste historiens lager avlägsnas. Således, när det gäller nordiska gudar, finns det bara lite information om dem eftersom informationen skrevs sent. Den norrländska mytologin bekräftas huvudsakligen i de fornnordiska dialekterna. Lär dig mycket mer om fornnordiska på oldnorse.org Det var ett klassiskt nordgermanskt språk, som användes från 1150 till 1350.

Den främsta nordiska krigsguden

De norrländska gudarna tillhörde främst två klaner Vanir och Æsir. Representanterna för Æsir är Tyr, Heimdall, hod, Balder, Odin, Thor och Loke, och de anses vara de ledande gudarna. När det gäller den andra klanen är de anmärkningsvärda medlemmarna Freyja, Freyr och Njord. Trots oenigheten kombinerade de två familjerna sina ideal och krafter i framgång.

Tyr; krigsguden

Tyr var den modigaste krigaren och en nordisk krigsgud. Dessutom var han medlem i Aesir -stammen, och han förespråkade rättvisa och ordning. Även om han representerade blodsutgjutelse och krig, var han känd för att ge ordning och rättvisa åt folket. Han hade en motsägelsefull karaktär, som uppstår på grund av att människor inte informeras om honom eller snarare saknar tydlig och fördjupad information om honom.

Tyr är känd för att brottas Fenrir, även känd som den monsterhunden, och genom den processen tappade han armen. A Germansk gudom Ursprunget är också kopplat till den norrländska mytologin i den vanliga eran tidiga århundraden. Hans betydelse minskade trots att han var en mäktig och berömd figur inom germansk religion. Dessutom kom hans berömdhet på grund av att han använde bokstaven ”T” och tisdagen som betydde Tyrs dag.

För de germanska individerna anses Tyr vara en av de äldsta gudarna och en gåtfull figur. Han är den gud som bekymrade sig om krig formaliteter, främst fördrag, och han var ansvarig för rättvisa. I sin karaktär som vårdare av edar och kontraktsgarant var den berömda myten om honom att lägga händerna mellan Fenrir, monströsa varghänder när han tänkte en fälla och låtsades som en sport för vargen.

Betydelse och ursprung för Tyr-den nordiska krigsguden

Tyrs namn betyder en ”gud”, och det härrör från det protoindiska europeiska ordet ”dyeus”. Ordet var huvudsakligen reserverat för de mäktigaste gudarna, och det betyder att Tyr kan ha haft en sådan position. Tyvärr minskade vikten av Tyr när den första norrsken spelades in.

Förutom att vara en modig krigare var Tyr en rättvisemästare och källa till visdom. Den detaljerade beskrivningen av Tyr är från Prosa Eddas bok under Gylfaginning . Prosa Edda beskrev honom som vågad, en person med ett starkt hjärta samt mycket auktoritet över vinst i en strid. Han överträffade också de andra männen, och han är den klokaste mannen, och han kallas också Tyr klok. Det mest kända attributet om honom är hans saknade hand.

Familjen Tyr

Tyrs far är okänd; han kan vara son till Hymir, en jätte, eller Odin, gudarnas konung. Även om mamman inte nämns beskrivs hans mormor som en kvinna med cirka nio hundra huvuden. Trots dessa hävdar de flesta forskare att Odin är Tyrs sanna far, vilket framgår av Snorri Sturlusons dialog i Skáldskaparmál .

Tyrs mytologiska påverkan på Norden

Tyr ger en lektion för Norden och moderna män om vikten av självuppoffring. Den handling som Tyr vidtagit ger mod. I de flesta fall har människor ursäkter för sina fel, som att få mod av att ta droger och skälla ut lärare. Följande är vad Norden kan lära av Tyr, krigsguden:

Skaffa mod

Hur är modiga människor? I den nordiska mytologin anses Tyr vara en symbol för mod, eftersom han är den enda guden som frivilligt matade jättevargen, Fenrir. Till en början, när gudarna tog beslutet att uppfostra Fenrir, stod de inför olika utmaningar, och de var rädda för att Fenrir skulle sluka dem. Således kunde ingen mata eller närma sig vargen, men Tyr var så modig att göra det.

Behåll dina ord

Från Tyrs handlingar kan Norden lära sig att vara människor i sina ord för att representera egenskaper av ära och rättvisa. Tyr var en man av hans ord för när gudarna försökte binda vargen med magiska kedjor, påstod vargen att gudarna skulle svära att inte lura vargen. Den enda gud som frivilligt lade sina händer i Fenris mun var Tyr.

Trots att Tyr hade chansen att dra tillbaka händerna tidigare från munnen, gjorde han det inte. Istället accepterade han förlusten av att förlora en av sina händer. Han offrade för att ändra saker, och det fungerade som en ed, som han uppfyllde. Därför kan nordiker lära sig vikten av att offra för att förbättra sig själva.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *