Noorse oorlogsgod

De Noorse god van de oorlog maakt deel uit van de rijke Noorse mythologie. De Noorse mythologie kent wel twaalf belangrijke goden waarvan de plaats in de Noordse mythen hoog staat aangeschreven. Naast de god van de oorlog, Tyr, zijn er nog elf andere Noorse goden: Odin, Thor, Balder, Vidar, Vale, Brage, Heimdall, Njord, Froy, Ull, Forseti en Frigg.  

Wat zijn de Noorse Goden?

Om de Noorse goden beter te begrijpen, is een beetje geschiedenis over hoe zij hun plaats in de mythologie hebben gekregen een beter uitgangspunt. De Goden zijn terug te voeren tot de9e eeuw na Christus van Noord-Germaanse stammen.

De verhalen over de Noorse goden wonnen hun populariteit over de generaties heen in de vorm van poëzie tot ze tussen de11e eeuw ende 18e eeuw in tekst werden omgezet. De Noorse mythologie omvat de mythen van het Scandinavische volk en het voorchristelijke geloof.

Noorse Mythologie

Het is het mythologische kader van Scandinavië, dat tijdens de Vikingtijd in stand werd gehouden. De Noorse mythologie omvat de verhalen over verschillende helden, wezens en godheden uit verschillende bronnen van voor en na de periode van het heidendom. Bovendien bevat het allerlei mythologische wezens en gevarieerde werelden.

Belangrijkste bronnen van de Noorse Goden

Om een duidelijk en gedetailleerd beeld te krijgen van de overtuigingen en mythen, moeten lagen van de geschiedenis worden afgepeld. Er is dus maar weinig informatie over de Noorse goden, omdat die informatie pas laat op schrift is gesteld. De Noorse mythologie komt voornamelijk voor in de Oud-Noorse dialecten. Leer veel meer over het Oud Noors op oldnorse.org Het was een klassieke Noord-Germaanse taal, die werd gebruikt van 1150 tot 1350.

De belangrijkste Noorse oorlogsgod

De Noorse goden behoorden voornamelijk tot de twee clans Vanir en Æsir. De vertegenwoordigers van Æsir zijn Tyr, Heimdall, hod, Balder, Odin, Thor en Loki, en zij worden beschouwd als de leidende goden. De opvallende leden van de tweede clan zijn Freyja, Freyr en Njord. Ondanks de onenigheid bundelden de twee families hun idealen en krachten in voorspoed.

Tyr; de god van de oorlog

Tyr was de dapperste krijger en een Noorse oorlogsgod. Bovendien was hij lid van de Aesir-stam, en pleitte hij voor rechtvaardigheid en orde. Hoewel hij bloedvergieten en oorlog vertegenwoordigde, stond hij erom bekend orde en gerechtigheid te brengen aan het volk. Hij had een tegenstrijdig karakter, wat komt omdat de mensen niet over hem geïnformeerd zijn of liever gezegd omdat ze geen duidelijke en diepgaande informatie over hem hebben.

Tyr staat bekend om zijn worsteling met Fenrir, ook bekend als de monsterlijke hond, en daarbij verloor hij zijn arm. Een Germaanse godheid is ook verbonden met de Noorse mythologie in de vroege eeuwen van de Common Era. Zijn belang was tanende ondanks dat hij een machtig en beroemd figuur was in de Germaanse religie. Bovendien werd hij beroemd door het gebruik van de letter “T” en dinsdag betekende dat Tyr’s dag.

Voor de Germanen wordt Tyr beschouwd als een van de oudste goden en tevens als een raadselachtige figuur. Hij is de god die zich bezighield met oorlogsformaliteiten, voornamelijk verdragen, en hij was belast met rechtspraak. In zijn karakter als bewaker van eden en borg voor contracten, was de beroemde mythe over hem het plaatsen van zijn handen tussen Fenrir, monsterlijke wolvenhanden als hij een val beoogde en een sport voor de wolf voorwendde.

Betekenis en oorsprong van Tyr, de Noorse god van de oorlog.

De naam Tyr betekent “god”, en is afgeleid van het Proto Indiase Europese woord “dyeus”. Het woord was voornamelijk gereserveerd voor de machtigste godheden, en dit betekent dat Tyr misschien zo’n positie bekleedde. Helaas nam het belang van Tyr af toen het oorspronkelijke Norse werd opgetekend.

Tyr was niet alleen een dappere krijger, maar ook een voorvechter van rechtvaardigheid en een bron van wijsheid. De gedetailleerde beschrijving van Tyr komt uit het boek van de Prose Edda onder Gylfaginning. De Prose Edda beschreef hem als gedurfd, iemand met een stevig hart en veel gezag om te winnen in een gevecht. Hij overtrof ook de andere mannen, en hij is de wijste man, en hij wordt ook Tyr prudent genoemd. Het meest bekende kenmerk van hem is zijn ontbrekende hand.

Familie van Tyr

De vader van Tyr is onbekend; hij zou de zoon kunnen zijn van Hymir, een reus, of van Odin, de koning der goden. Hoewel de moeder niet wordt genoemd, wordt zijn grootmoeder beschreven als een vrouw met ongeveer negenhonderd hoofden. Desondanks stellen de meeste geleerden dat Odin de ware vader van Tyr is, zoals blijkt uit Snorri Sturlusons dialoog in Skáldskaparmál.

De invloed van Tyr’s mythologie op de Scandinaviërs

Tyr geeft een les voor de Nordiërs en moderne mannen over het belang van zelfopoffering. De actie van Tyr getuigt van moed. In de meeste gevallen hebben mensen excuses voor hun wandaden, zoals moed verzamelen door drugs te gebruiken en leraren uit te schelden. Dit zijn de dingen die Noordelingen kunnen leren van Tyr, de god van de oorlog:

Moed verzamelen

Hoe zijn moedige mensen? In de Noorse mythologie wordt Tyr beschouwd als een symbool van moed, omdat hij de enige god is die vrijwillig de reuzenwolf Fenrir voedt. Toen de goden aanvankelijk het besluit namen om Fenrir op te voeden, stonden ze voor verschillende uitdagingen, en ze waren bang dat Fenrir hen zou verslinden. Zo kon niemand de wolf voeden of benaderen, maar Tyr was zo moedig om dat te doen.

Hou je woorden

Uit de daden van Tyr kunnen de Nordics leren om mensen van hun woorden te zijn die kwaliteiten van eer en rechtvaardigheid vertegenwoordigen. Tyr was een man van zijn woorden, want toen de goden probeerden de wolf met magische kettingen te binden, eiste de wolf dat de goden zouden zweren de wolf niet te bedriegen. De enige god die vrijwillig zijn handen in de mond van Fenrir wilde leggen was Tyr.

Hoewel Tyr de kans had om zijn handen eerder van zijn mond te halen, deed hij dat niet. In plaats daarvan accepteerde hij het verlies van een van zijn handen. Hij bracht een offer om dingen te veranderen, en het werkte als een eed, die hij vervulde. Daarom kunnen Nordics leren hoe belangrijk het is om offers te brengen om zichzelf te verbeteren.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *