Vaarwel Scandinavië

“Vaarwel Scandinavië” is misschien wel het laatste wat een expat wenst te zeggen. Als je eenmaal een paar maanden tot jaren in Scandinavië hebt gewoond, dringt het systeem snel tot je door. Het betekent dat de emotionele last die gepaard gaat met vertrek bijna overweldigend is.

Als onderdeel van het lange integratieproces in Scandinavië leren mensen de taal van het gastland, de cultuur, het voedsel en nog veel meer. Wanneer dit alles is gebeurd, begin je automatisch de warmte te voelen van thuis, ver weg van je geboorteland. Scandinavië verlaten is dus misschien niet zo eenvoudig als inpakken, je afmelden en iedereen vaarwel zeggen.

Hoe het ook zij, wanneer de tijd komt om Scandinavië te verlaten voor een andere nieuwe bestemming of eigen land, moet je als expat daaraan voldoen. Enkele van de redenen die u kunnen doen besluiten om te vertrekken zijn: het aanvaarden van nieuwe opdrachten elders, een volbrachte tournee of gewoon een puur verlangen om weer thuis te zijn.

Wat te doen bij het verlaten van Scandinavië

Eén ding over de Scandinavische landen Denemarken, Zweden en Noorwegen is hun strikte en georganiseerde manier van doen. De organisatiegraad in de landen is gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke efficiëntie. Het maakt deel uit van het Scandinavische DNA om in alles voorop te lopen, zoals blijkt uit hun sociale stelsel, dagelijkse activiteiten, het verwelkomen van buitenlanders, enzovoort. Dit betekent alleen dat als je weggaat, je het systematisch moet doen.

Vandaag de dag weten zo veel mensen die in Scandinavië hebben gewoond nog steeds niet welke procedures zij moeten volgen in het onwaarschijnlijke geval dat zij moeten vertrekken. Onwaarschijnlijk omdat slechts een paar mensen toch zullen willen vertrekken. Een van de redenen voor deze onwetendheid is dat niet veel mensen de tijd nemen om de regels te begrijpen in het land waar zij wonen of dat de wetten ook steeds veranderen.

Expat Vertrek uit Scandinavië

Het sterke sociale systeem in Scandinavië staat niemand toe, zelfs expats niet, om van de ene dag op de andere wakker te worden, in te pakken en te vertrekken. Plat gezegd, Scandinavië draait op systemen en die systemen zijn geprogrammeerd. Als je wilt vertrekken, moet iemand die de leiding heeft het systeem vertellen dat, “hey ons superieure systeem, zo en zo vertrekt”…aha! Ik bedoel dat een vertegenwoordiger van de overheid of gemeente het proces moet starten om je af te melden. Pas nadat het systeem is ingelicht, komt alles in beweging om uw vertrek te verwerken.

Als je bijvoorbeeld als student komt, duurt de verblijfsvergunning tot de laatste dag van de studie. Dit betekent echter niet dat u niet kunt vertrekken voordat de gedocumenteerde datum bereikt is. Het enige wat je in zo’n geval moet doen is de autoriteiten laten weten dat je er niet meer zult zijn. Vanaf dat bericht zullen zij het systeem instellen om uw vertrek te verwerken.  

Stel de burgerlijke stand op de hoogte van uw vertrek

Elk land in Scandinavië heeft zijn eigen tijdlijnen of gevallen waarin u de burgerlijke stand moet melden dat u vertrekt. In Denemarken bijvoorbeeld moet elke situatie waardoor u zes maanden of langer buiten het land verblijft, worden gemeld.

De eisen die aan u worden gesteld hangen ook af van de status die u in het land heeft. Het loont de moeite om uw verplichtingen inzake uitschrijving uit het nationale register na te gaan wanneer u Scandinavië verlaat. Uw status kan permanent ingezetene, burger, tijdelijk ingezetene of een andere zijn.

Breng uw pensioen op orde

Als je in Scandinavië hebt gewerkt, vereist het land waar je woont dat je gedurende de hele periode opgebouwde pensioen voor je wordt verwerkt. Hoewel zoveel mensen dit altijd missen en alles gewoon onopgeëist laten. Hoezeer het systeem het pensioen ook moet verwerken, het doet dat niet zonder uw tussenkomst.

Pensioen betekent niet noodzakelijk dat het alleen wordt uitbetaald wanneer u met pensioen gaat en de oude dag bereikt. Feit is dat iedereen die in Scandinavië pensioen heeft opgebouwd, in aanmerking komt voor uitbetaling daarvan wanneer hij of zij het land definitief verlaat. Deze betaling moet worden gedaan ongeacht of u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt of niet. Het enige voorbehoud is dat het systeem zo is opgezet dat het aanvragen van een pensioen vóór de pensionering gepaard gaat met een forse belastingheffing. In Denemarken bijvoorbeeld wordt op elke pensioenaanvraag vóór de pensionering 60% belasting geheven.

Bekijk uw voordelen

Het controleren van uw uitkeringen en het aanvragen van alles wat u toekomt voordat u Scandinavië verlaat, is iets wat de meeste mensen fout doen. In de meeste gevallen zijn mensen die vanuit het buitenland in Scandinavië gaan werken niet ijverig genoeg om de wettelijke eisen, rechten en plichten te kennen.

Uit onwetendheid laten mensen uiteindelijk hun hard verdiende uitkeringen zomaar terugvloeien in de staatskas. Stel je voor dat je jarenlang in Scandinavië hebt gewerkt; vijf, tien, vijftien of meer jaren, maar dat je niet vraagt om betaald te krijgen wat je toekomt. Hoe vervelend het ook is, het systeem werkt zo dat na een bepaalde periode alle niet-opgeëiste uitkeringen van werknemers automatisch terugvloeien naar de staat  .

Voor alle kwesties betreffende uitkeringen, belastingverplichtingen en alles wat op u als werknemer betrekking heeft, is het een goed idee om contact op te nemen met de belastingdienst. In de meeste gevallen worden alle voor u gespaarde inhoudingen gedaan door de belastingdienst, die ze vervolgens doorstuurt naar de andere instanties, zoals pensioenregelingen.

Ga na of je gespaard vakantiegeld hebt, betalingen van arbeidsorganisaties, terugbetalingen die je ergens hebt gedaan en dergelijke. Niemand zal de moeite nemen u eraan te herinneren de verschuldigde uitkeringen aan te vragen. In ieder geval gaan ze ervan uit dat je levenslang in Scandinavië bent. Neem ook contact op met al uw huidige en voormalige werkgevers om hen op de hoogte te brengen van uw geplande vertrek.

Zeg uw verhuurder op

Het woonplan in Scandinavië is zodanig dat u als huurder verplicht bent uw verhuurder een vakantieverklaring te geven. Net als bij elk ander systeem wordt ervan uitgegaan dat u lang genoeg leeft om voortzetting van de huur te garanderen. Dus, wanneer u moet vertrekken, is het belangrijk om de huisbaas tijdig te informeren. Omdat u een borg betaalt om een huis te huren, kan deze alleen worden terugbetaald als u de toegestane opzegtermijn respecteert.

Het is ook mogelijk dat u een huurwoning op korte termijn verlaat. Het enige gevolg van zo’n korte termijn is dat u uiteindelijk uw aanbetaling mist. Hopelijk houdt niemand ervan om zomaar de huurwaarborg te verliezen. Bekijk zorgvuldig de voorwaarden van de huurovereenkomst om te weten wanneer het gepast is om een vakantie op te zeggen.

Alle activa in Scandinavië afstoten

Het is bijna zeker dat niemand Scandinavië verlaat zoals hij er binnenkwam. Als je er jaren hebt gewoond, heb je vermogen op je naam staan. Ik heb Scandinavië gedoopt als een land van grenzeloze mogelijkheden, wat betekent dat het bezit van een of twee activa een grote mogelijkheid is. Eén ding is dat je in Scandinavië altijd een baan zult vinden.

Tegen de tijd dat u besluit om in een ander land te gaan wonen, bezit u waarschijnlijk een auto, een huis, een bedrijf of meer van dergelijke zaken. Deze activa zijn misschien niet gemakkelijk verplaatsbaar naar het land waarnaar u verhuist. Het is dus noodzakelijk te plannen hoe de activa worden beheerd wanneer u weg bent of ze wegdoet.

Twee dingen; één is dat u kunt besluiten eigenaar te blijven van de activa wanneer u bent verhuisd. Buitenlanders mogen in Scandinavië vaste activa blijven bezitten zolang deze volgens de wet worden beheerd. Dat vermogen betekent echter dat u belasting blijft betalen over het inkomen dat u genereert.

U kunt ook gewoon over de activa beschikken en uw geld krijgen. Liquide middelen zijn gemakkelijker over te brengen naar een nieuw land dan vaste activa of beheersactiva uit het buitenland. De keuze is aan u. Vraag als remedie financieel en beleggingsadvies aan professionele deskundigen op het gebied van vermogensbeheer.

De goede reputatie van Scandinavië behouden en hoog houden.

Als je Scandinavië verlaat, zal het natuurlijk enkele van de beste eigenschappen op je afschuiven, waaronder eerlijkheid, respect voor de wet, schone zaken en respect voor diversiteit. Nogmaals, mensen die naar je kijken als voormalig inwoner van Scandinavië hebben zeer hoge verwachtingen van hoe je je gedraagt.

Uit beleefdheid moet je laten zien dat scandia nog in je leeft, zelfs als je vertrokken bent. Tyr om positieve verandering te creëren en mensen de dingen op de juiste manier te laten doen. Doe geen activiteiten die oneerbiedig zijn voor Scandinavië en probeer op geen enkele manier een regio te saboteren die u zo lang heeft ontvangen.

Scandinavië is altijd bereid je terug te verwelkomen, zolang je een goede staat van dienst hebt en daar een goede ambassadeur bent geweest. Als je een twijfelachtig karakter hebt of activiteiten onderneemt die je in diskrediet brengen, zal het voor Scandinavië erg moeilijk zijn om je terug te verwelkomen.