Denemarken

Als student, geschoolde werknemer met een werkvergunning of meereizende echtgenoot naar Denemarken verhuizen, kan soms lastig zijn. Aan een verhuizing naar Denemarken zijn heel wat toelatingscriteria en documentatievereisten verbonden.

Deze eisen vallen uiteen in drie hoofdcategorieën;

  • Eisen en procedures vóór de reis.
  • Vereist reizen.
  • Na de reis (aankomst en verblijf).

Duidelijke informatie over de drie fasen helpt om onnodige problemen, die zich altijd voordoen bij internationaal reizen en verblijven, te beperken.

Verhuizen als student

Internationale studenten kunnen een aanvraag indienen om in Denemarken een undergraduate of postgraduate opleiding naar keuze te volgen. De termijnen voor het indienen van bewijsstukken verschillen echter per Deense universiteit.

In het algemeen komen internationale studenten die geen Deens toelatingsexamen hebben afgelegd, in aanmerking voor toelating, mits uit een beoordeling van de kwalificaties blijkt dat deze vergelijkbaar zijn met de Deense toelatingskwalificaties.

De richtsnoeren en vereisten om een aanvraag in te dienen, variëren naar gelang van de nationaliteit van de aanvragers. Studenten uit de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) moeten net als andere internationale studenten aan de toelatingscriteria voldoen. De criteria in de twee gevallen verschillen echter.

Een kandidaat voor een Deense universiteit moet op optagelse.dk een profiel aanmaken en alle documenten bijvoegen die door de universiteit waar de aanvraag wordt ingediend, moeten worden beoordeeld.

Een kennisgeving over de beslissing van een aanvrager wordt verstuurd naar de account die hij heeft aangemaakt en een waarschuwing op de e-mail.

Komt u uit de EU/EER of uit andere delen van de wereld?

Een positief besluit over de studieaanvraag, wat gewoon neerkomt op een toelating, impliceert dat de toegelaten student een fase ingaat waarin hij regelingen treft voor de betaling van het collegegeld, de reis en het verblijf. Studenten van buiten de EU en de EER moeten collegegeld betalen, dat varieert naargelang van de opleiding waartoe men wordt toegelaten, en van de universiteit zelf.

Om de studie te financieren kan een student een aanvraag indienen voor een beurs van de Deense regering of een beurs van een andere instelling die op dat moment beschikbaar is. Het is belangrijk op te merken dat de universiteit haar deel van de reisverwerking pas naar de ambassade stuurt zodra de student aan de eisen voor collegegeld voldoet, anders vervalt de toelating na het verstrijken van de toegestane periode.

Diverse verblijfsvergunningen

Als geschoolde expatriate die in Denemarken wil werken, moet vooraf een aanvraag voor een werkvergunning worden ingediend, waarvoor gedetailleerde informatie nodig is over de aard van de baan die men van plan is te aanvaarden, het verwachte inkomen en de aangetoonde vaardigheden.

New to Denmark is een belangrijke website voor informatie over de procedure voor een werkvergunning. Er zijn verschillende categorieën werkvergunningen in Denemarken beschikbaar en het staat een individu vrij om er een aan te vragen die zijn of haar status bevordert en een grote kans heeft om die te krijgen.

Iemand die naar Denemarken verhuist als reiziger of voor een kort verblijf heeft niet veel papierwerk nodig, maar toch zijn er enkele gegevens nodig om een visum te krijgen. In 2017 heeft Denemarken een recordaantal visa voor kort verblijf en toeristenvisa afgegeven, wat aangeeft dat het land de onderling verbonden wereldgemeenschap aanvaardt.

Vereisten inzake visa voor kort verblijf

De vereisten voor een visum voor kort verblijf in Denemarken variëren naar gelang van de aard van het bezoek, maar gewoonlijk bedraagt de duur van het verblijf niet meer dan 12 maanden.

Naast identificatiedocumenten en andere vereisten moet een persoon met een visum voor kort verblijf zijn financiële draagkracht bewijzen. Dit financiële bewijs bestaat vaak uit het laatste bankafschrift waarop het saldo van de rekening duidelijk is aangegeven.

In wezen moet een persoon, om met een beperkt verblijf naar Denemarken te verhuizen, aantonen dat hij in staat is de daarmee gepaard gaande kosten te dragen.

Verhuizen naar Denemarken met echtgenoot/echtgenote

Naar Denemarken komen als begeleidende echtgenoot is een van de meest voorkomende aanvragen bij de Deense immigratiedienst, ook bekend als Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Als begeleidend familielid moeten onder meer de financiële draagkracht van de begeleide persoon en zijn relatie met de begeleide persoon worden aangetoond. Er moet een bewezen verwantschap bestaan tussen de persoon die de primaire verblijfsvergunning heeft en het begeleidende familielid.

Hoe nauwer de familiebanden, hoe groter de kans dat de status van meereizend gezinslid wordt toegekend. Degenen die meegaan moeten schriftelijk aantonen dat zij bereid zijn na afloop van de toegestane periode vrijwillig terug te keren.

Familie reünie

Na een periode van legaal verblijf in Denemarken kan een persoon gezinshereniging aanvragen. Dit is zowel een juridische als een procedurele procedure die in overeenstemming moet zijn met de informatie die iemand bij de eerste afgifte van de verblijfsvergunning heeft verstrekt.

Iemand die bijvoorbeeld heeft aangegeven ongehuwd te zijn en geen familie te hebben, kan geen herenigingsverzoek indienen.

Ongegronde verzoeken om gezinshereniging zullen waarschijnlijk worden afgewezen en vragen doen rijzen over de betrouwbaarheid van de informatie die bij het aanvragen van het verblijf aan de immigratiediensten is verstrekt.

Echtgenoten, echtgenotes, vaders, moeders, vluchtelingen en andere categorieën personen die al een geldige verblijfsvergunning in Denemarken hebben, kunnen een aanvraag voor gezinshereniging indienen.

Openbaar Vervoer

Eenmaal in de haven van binnenkomst in Denemarken, kunt u er zeker van zijn dat u de meest directe manier van openbaar vervoer naar elke bestemming in Denemarken kunt nemen. De trein- en bussystemen zijn gedigitaliseerd en goed gepland om efficiëntie te bereiken.

Men kan een prepaid kaart gebruiken of betalen naarmate men het gekozen vervoermiddel gebruikt. De bus, de treinstations en alle andere fysieke locaties zijn gemarkeerd met expliciete namen, waardoor het gemakkelijk is te weten wanneer men op de plaats van bestemming is. Bij aankomst kan men contact opnemen met de huisvestingsmaatschappij om de vrijgekomen woning te krijgen en de vereiste huurpenningen te betalen.

Een persoonlijk identificatienummer (CPR) krijgen

Afhankelijk van de ligging van het huis, moet men naar de Kommune (gemeente) van zijn voorkeur gaan en zich laten registreren om het CPR-nummer te krijgen. Het CPR-nummer wordt onmiddellijk bij de registratie verstrekt, maar het duurt tot 4 dagen voordat de verblijfsvergunningkaart naar het adres van de expat wordt gezonden.

Voordat men het inschrijvingsnummer krijgt, moet men al afspraken hebben gemaakt over het adres waarheen de verblijfskaart en de ziekteverzekeringskaart, ook wel gele kaart genoemd, zullen worden gestuurd.

Het adres waar de documenten naartoe moeten worden gestuurd kan dat van een vriend zijn, een vooraf afgesproken woning, een reeds gehuurd huis, de woning van een familielid of een ander adres dat voor hem of haar veilig en comfortabel is. De CPR wordt geleverd met een Nem ID, dat lijkt op een wachtwoord dat nodig is om een dienst te gebruiken. Wanneer iemand de reanimatie moet gebruiken, moet hij of zij ook de Nem ID hebben.

De Nem ID die door de Kommune in samenwerking met SIRI wordt gegeven is een document met codes. Men kan echter ook de Nem ID App downloaden van google play store. Het is echter altijd belangrijk om de papieren Nem ID goed te bewaren, zelfs als u de gedownloade versie gebruikt.

Accommodatie mogelijkheden

Met de verblijfsvergunning kan men contact opnemen met de huisvestingsmaatschappijen, een huuraanvraag indienen en wachten op een antwoord. Dit betekent dat men een tijdelijk onderkomen nodig heeft bij een vriend, familielid of gasthuis in afwachting van de behandeling van de huisvestingsaanvraag.

Het alternatief voor kort verblijf kan een hotel zijn, dat in hotelkamers wordt ondergebracht die zeer duur kunnen zijn. Het is belangrijk dat men zich op de hoogte stelt van de typische huurvoorwaarden om weloverwogen keuzes te maken over hoe het verder moet met de woning.

Sommige bestaande huurders kunnen besluiten hun appartement onder te verhuren als het ruim genoeg is. Dergelijke huizen zijn vaak goedkoper, maar de faciliteiten zoals keuken, wasserij en toilet worden gedeeld.

De kosten van woonruimte variëren van stad tot stad en van het type appartement dat men besluit te huren. Sommige huizen zijn altijd volledig gemeubileerd, terwijl men bij andere alle huishoudelijke artikelen moet kopen.

Hoe vind je werk in Denemarken?

Indien de expat geen werk heeft, kan het arbeidsbureau helpen om werk te vinden. Het is echter van cruciaal belang dat mensen met een beperkte verblijfsvergunning alleen het aantal uren per week werken dat zij op grond van de vergunning mogen werken.

Inbreuken op de voorwaarden van de vergunning kunnen leiden tot de annulering ervan, hetgeen kan betekenen dat de betrokkene wordt verzocht te vertrekken. Eenieder die inkomsten heeft uit enigerlei werk, moet dit documenteren bij de Deense belastingdienst.

Bovendien zijn er in Denemarken verschillende instellingen die expats naadloze verhuisdiensten, informatie over hun verblijf en zelfs het zoeken naar werk bieden.

Ondanks het feit dat Denemarken een multi-etnische samenleving is waar vele talen worden gesproken, moet een expat zich inschrijven in een taalschool.

Deens leren op een talenschool

Een goede beheersing van het Deens maakt het voor een expat gemakkelijk om betere kansen op werk te krijgen, gemakkelijk vrienden te maken en zelfs andere cursussen te volgen die in Denemarken worden gegeven. De Deense taal maakt het leven zeer aangenaam, omdat het de voornaamste voertaal is in vrijwel elke openbare ruimte.

Het leren van Deens als deskundige kan gratis of betaald zijn, afhankelijk van het heersende overheidsbeleid.

Expatriates met kinderen

Voor een expat met kinderen is het ook belangrijk dat zij in het Deense onderwijssysteem terechtkomen, dat zo robuust is en erop gericht is de kinderen een holistische ontwikkeling te laten doormaken.

De rechten van het kind staan in Denemarken hoog in het vaandel en verschillende overheidsinstanties hebben de mogelijkheid om een kind bij een ouder weg te halen als blijkt dat de ouder niet de vereiste zorg geeft.

Het is denkbaar dat kinderen die aan Deense onderwijsinstellingen studeren, de juiste kennis verwerven die zij in verschillende delen van de wereld kunnen toepassen en dat zij in de werkomgeving verschillende rangen kunnen bekleden.