Sociale zekerheid in Denemarken

Denemarken behoort nog steeds tot de landen met de beste levenskwaliteit ter wereld. Politiek en economisch gezien wordt Denemarken als stabiel beschouwd zonder dramatische schommelingen die de levenskwaliteit van burgers en expats zouden schaden. Als je je ooit hebt afgevraagd hoe het zit met de sociale zekerheid in Denemarken, dan ben je hier aan het juiste adres. Scroll naar beneden voor meer informatie over dit onderwerp.

Werkloosheid

Iemand kan in Denemarken een werkloosheidsuitkeringkrijgen als hij of zij minstens een jaar is aangesloten bij een erkend werkloosheidsverzekeringsfonds en tegelijkertijd werkloos is.

Om een werkloosheidsuitkering aan te vragen, moet je aan bepaalde criteria voldoen, naast het lidmaatschap van een erkende werkloosheidsverzekering. Dat zijn ze:

  • In de afgelopen 12 jaar vijf jaar in Denemarken, een ander EU/EVA-land of Zwitserland hebben gewoond
  • Ingeschreven zijn bij de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling, het jobcenter
  • Voldoen aan de werkgelegenheidsvereiste (52 weken fulltime of 34 weken parttime werken binnen drie jaar)
  • Voldoen aan de beschikbaarheidseis (als de werkloosheid zelf veroorzaakt is, moet je drie weken wachten voordat je een uitkering aanvraagt)

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering dat aan de loontrekkende wordt betaald, hangt af van verschillende factoren, waaronder het vorige loon (niet meer dan 90%), of het een voltijdse of deeltijdse verzekering was, of iemand de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt en of hij zijn opleiding of training heeft voltooid.

De hoogste werkloosheidsuitkering die je kunt ontvangen is DKK 18.866 per maand voor voltijdverzekerden en DKK 12.577 per maand voor deeltijdverzekerden. De hoogste uitkering voor zelfstandigen is DKK 18.866.

De periode van de werkloosheidsuitkering geeft recht op een uitkering van twee jaar, binnen een maximumperiode van drie jaar.

Familie

Voor gezinnen zijn er verschillende socialezekerheidsregelingen in Denemarken, zoals kinderbijslag, kinderopvang en zwangerschapsuitkering.

Kinder- en jeugdbijslag of kinderbijslag, afhankelijk van de leeftijd van het kind en het inkomen van de echtgeno(o)t(e). Er moet aan verschillende criteria worden voldaan om kinderbijslag te krijgen, vooral als de ouders gescheiden zijn.

Wat kinderopvang betreft, zorgt de gegarandeerde beschikbaarheid van kinderopvang er in Denemarken voor dat alle kinderen vanaf 26 weken tot de schoolleeftijd worden ingeschreven in kinderopvang. Het belangrijkste toelatingscriterium is Deens ingezetenschap, maar inwoners van EU-landen die in Denemarken werken hebben dezelfde voordelen als burgers van dit land.

Je kunt een zwangerschapsuitkering aanvragen voor zwangerschap, bevalling en adoptie als je een loontrekkende of zelfstandige bent. Werkloze vrouwen die zijn aangesloten bij het werkloosheidsverzekeringsfonds kunnen ook een zwangerschapsuitkering krijgen.

Gezondheid

Het recht op openbare gezondheidszorg in Denemarken hangt af van het feit of je een inwoner bent van Denemarken, een ander EU/EER-land of Zwitserland, of dat je tijdelijk in Denemarken bent. Als je in Denemarken of in de EU/EEA/Zwitserland woont, heb je recht op alle openbare gezondheidszorg. Aan de andere kant, als je tijdelijk in het land bent, kom je alleen in aanmerking voor medisch noodzakelijke voordelen. Inwoners kunnen een geldig identiteitsbewijs laten zien, terwijl niet-ingezetenen van Denemarken een gele ziekteverzekeringskaart nodig hebben.

Als we het over gezondheid hebben, is het ook belangrijk om de ziekte-uitkering te vermelden die mensen ondersteunt die niet kunnen werken door ziekte. Je mag in de afgelopen negen kalendermaanden maximaal 22 weken een ziekte-uitkering hebben ontvangen.

Pensioen

Je kunt een openbaar ouderdomspensioen ontvangen als je de openbare pensioenleeftijd bereikt en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het is nuttig om te vermelden dat de leeftijd waarop iemand zich kan terugtrekken uit de arbeidsmarkt vaak verandert. De pensioengerechtigde leeftijd is 65 jaar en wordt tussen 2019 en 2022 geleidelijk verhoogd tot 67 jaar en vervolgens tot 68 jaar in 2030.

Het pensioen in Denemarken omvat een inkomensafhankelijk basispensioen en een inkomensafhankelijk aanvullend pensioen.

Als we het over pensioenen hebben, is het ook nuttig om dit te bespreken:

  • Invaliditeitspensioen – betaald aan personen van 18 jaar of ouder met aanzienlijke beperkingen in hun arbeidscapaciteit.
  • Nabestaandenpensioen – uitgekeerd wanneer één echtgenoot of samenwonende partner overlijdt en beide echtgenoten een invaliditeits- of ouderdomspensioen ontvingen.

Denemarken heeft een sterk socialezekerheidsstelsel met maatregelen en uitkeringen die variëren van kinderbijslag tot pensioenen. Er zijn verschillende gezinsgerelateerde plannen beschikbaar, waardoor het voor bewoners gemakkelijker wordt om hun levenskwaliteit in Denemarken te behouden. Alle plannen hebben een lijst met criteria waaraan moet worden voldaan, dus het is belangrijk om je te informeren over de specifieke vereisten voordat je een claim indient.