Social sikring i Danmark

Danmark er fortsat blandt de lande i verden, der har den bedste livskvalitet. Politisk og økonomisk betragtes Danmark som stabilt uden dramatiske udsving, der ville skade borgernes livskvalitet og udstationerede. Hvis du nogensinde har undret dig over social sikring i Danmark, så er du kommet til det rette sted. Scroll ned for at lære mere om dette emne.

Arbejdsløshed

Man kan få arbejdsløshedsunderstøttelsei Danmark, hvis man har været medlem af en anerkendt a-kasse i mindst et år og samtidig er uden arbejde.

For at få arbejdsløshedsunderstøttelse er det nødvendigt at opfylde visse kriterier, ud over medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedsforsikring. De er:

  • Har boet i Danmark eller et andet EU/EFA-land eller Schweiz i fem år inden for de sidste 12 år.
  • At være tilmeldt den offentlige arbejdsformidling kaldet jobcentret
  • Opfyldelse af beskæftigelseskravet (52 ugers fuldtidsarbejde eller 34 ugers deltidsarbejde inden for tre år)
  • Opfylde rådighedskravet (hvis arbejdsløsheden er selvforskyldt, skal du vente tre uger, før du kan få dagpenge).

Størrelsen af arbejdsløshedsunderstøttelsen til lønmodtageren afhænger af forskellige faktorer, herunder den tidligere løn (ikke mere end 90% af den), om det var fuldtids- eller deltidsforsikring, om personen er fyldt 25 år, og om vedkommende har afsluttet sin uddannelse eller træning.

Den højeste dagpengesats, du kan modtage, er 18.866 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og 12.577 kr. om måneden for deltidsforsikrede. Den højeste ydelse for selvstændige er 18.866 kr.

Dagpengeperioden giver ret til dagpenge i to år inden for en maksimal periode på tre år.

Familie

Når det gælder familien, findes der forskellige sociale sikringsordninger i Danmark, herunder børnepenge, børnepasning og barselsdagpenge.

Børne- og ungeydelse eller familietilskud, afhængigt af barnets alder og ægtefællens indkomst. Der er forskellige kriterier, der skal opfyldes for at få børnepenge, især hvis forældrene er skilt.

Når det gælder børnepasning, sikrer pasningsgarantien i Danmark, at alle børn er indskrevet i dagtilbud fra 26. uge til skolealderen. Det afgørende kriterium er dansk bopæl, men borgere fra EU-lande, der arbejder i Danmark, har de samme fordele som landets egne borgere.

Hvad angår barselsdagpenge, kan du få dem ved graviditet, fødsel og adoption, hvis du er lønmodtager eller selvstændig. Arbejdsløse kvinder, der er medlem af a-kassen, kan også få barselsdagpenge.

Sundhed

Retten til offentlige sundhedsydelser i Danmark afhænger af, om du er bosiddende i Danmark, et andet EU/EØS-land eller Schweiz, eller om du opholder dig midlertidigt i Danmark. Hvis du er bosiddende i Danmark eller EU/EØS/Schweiz, har du ret til alle offentlige sundhedsydelser. På den anden side, hvis du er i landet midlertidigt, er du kun berettiget til medicinsk nødvendige ydelser. Beboere kan vise gyldigt ID-kort, mens ikke-beboere i Danmark skal have et gult sygesikringskort.

Når vi taler om sundhed, er det også vigtigt at nævne sygedagpengene, som støtter personer, der er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom. Du må have modtaget sygedagpenge i op til 22 uger inden for de seneste ni kalendermåneder.

Pensionering

Du kan modtage offentlig alderspension, når du når folkepensionsalderen og opfylder visse betingelser. Det er nyttigt at nævne, at den alder, hvor en person kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, ofte ændrer sig. Pensionsalderen er 65 år og stiger gradvist til 67 år i en periode mellem 2019 og 2022 og derefter til 68 år i 2030.

Pensionen i Danmark omfatter indtægtsbestemt grundpension og indtægtsbestemt tillægspension.

Når man diskuterer pensioner, er det også nyttigt at tage det op:

  • Invalidepension – udbetales til personer på 18 år eller derover med betydelige begrænsninger i deres arbejdsevne.
  • Efterladtepension – udbetales, når en ægtefælle eller samlever dør, og begge ægtefæller modtog invalide- eller alderspension.

Danmark har et stærkt socialt sikringssystem, hvis foranstaltninger og ydelser strækker sig fra børnepenge til pension. Der findes forskellige familierelaterede ordninger, som gør det lettere for beboerne at bevare livskvaliteten i Danmark. Alle planer har en liste over kriterier, der skal opfyldes, så det er vigtigt at blive informeret om specifikke krav, før du ansøger.