Sosiaaliturva Tanskassa

Tanska on edelleen maailman parhaan elämänlaadun maiden joukossa. Poliittisesti ja taloudellisesti Tanskaa pidetään vakaana ilman dramaattisia vaihteluita, jotka vahingoittaisivat kansalaisten elämänlaatua ja ulkomaalaisia. Jos olet koskaan miettinyt Tanskan sosiaaliturvaa, tulit oikeaan paikkaan. Vieritä alas saadaksesi lisätietoja tästä aiheesta.

Työttömyys

Ihminen voi vastaanottaa työttömyyskorvaus s Tanskassa, jos he ovat olleet jäsenenä tunnustetussa työttömyysvakuutuskassassa vähintään vuoden ajan ja he ovat työttömiä samanaikaisesti.

Työttömyysetuuksien hakemiseksi on täytettävä tietyt kelpoisuusvaatimukset tunnetun työttömyysvakuutuksen lisäksi. He ovat:

  • Olet asunut Tanskassa tai toisessa EU/EFA -maassa tai Sveitsissä viisi vuotta viimeisten 12 vuoden aikana
  • Rekisteröityminen julkiseen työvoimapalveluun soitettu työkeskus
  • Työllisyysvaatimuksen täyttäminen (työskentely 52 viikkoa kokopäiväisesti tai 34 viikkoa osa-aikaisesti kolmen vuoden sisällä)
  • Saatavuusvaatimuksen täyttäminen (jos työttömyys on itse aiheutettua, sinun on odotettava kolme viikkoa ennen kuin haet etuutta)

Palkansaajalle maksettavan työttömyyskorvauksen määrä riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien edellinen palkka (enintään 90% siitä), olipa kyseessä kokopäivä- tai osa-aikainen vakuutus, onko henkilö täyttänyt 25 vuotta, ja jos he ovat suorittaneet koulutuksensa.

Korkein työttömyysetuus, jonka voit saada, on 18 866 Tanskan kruunua kuukaudessa kokoaikaisille vakuutetuille ja 12 577 Tanskan kruunua kuukaudessa osa-aikaisille vakuutetuille. Suurin etu itsenäisille ammatinharjoittajille on 18 866 Tanskan kruunua.

Työttömyysetuuskausi antaa oikeuden etuuksiin kahden vuoden ajan, enintään kolmen vuoden aikana.

Perhe

Perheen osalta Tanskassa on saatavilla erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, mukaan lukien lapsilisät, lastenhoito ja äitiysetuudet.

Lapsi- ja nuorisotuki tai perhelisä lapsen iän ja puolison tulojen mukaan. Eri kriteerit on täytettävä lapsilisien saamiseksi, varsinkin jos vanhemmat ovat eronneet.

Lastenhoidon osalta Tanskassa taattu päivähoidon saatavuus takaa, että kaikki lapset ovat kirjoilla päiväkodissa 26 viikosta kouluikään. Keskeinen kelpoisuuskriteeri on Tanskan asuinpaikka, mutta asukkaat EU -maat, jotka työskennellä Tanskassa on samat edut kuin tämän maan kansalaiset.

Äitiysetuuden osalta voit hakea tätä raskauden, synnytyksen ja adoption etuutta, jos olet palkansaaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Työttömät naiset, jotka ovat työttömyyskassan jäseniä, voivat myös saada äitiysetuuksia.

Terveys

Oikeus julkiseen terveydenhuoltoon Tanskassa riippuu siitä, asutko Tanskassa, jossakin muussa EU/ETA -maassa tai Sveitsissä vai oletko tilapäisesti Tanskassa. Jos olet Tanskan asukas tai EU/ETA/Sveitsi, sinulla on oikeus kaikkiin julkisiin terveydenhuollon etuihin. Toisaalta, jos olet maassa väliaikaisesti, olet oikeutettu vain lääketieteellisesti välttämättömiin etuihin. Asukkaat voivat näyttää voimassa olevan henkilökortin, kun taas Tanskan ulkopuoliset tarvitsevat keltaisen sairausvakuutuskortin.

Kun puhutaan terveydestä, on tärkeää mainita myös sairausetuus, joka tukee henkilöitä, jotka eivät voi sairauden vuoksi olla työkyvyttömiä. Sinulla on oikeus saada sairausetuuksia enintään 22 viikon ajan viimeisen yhdeksän kalenterikuukauden aikana.

Eläkkeelle

Voit saada julkisen vanhuuseläkkeen, kun saavutat julkisen eläkeiän ja täytät tietyt ehdot. On hyödyllistä mainita, että ikä, jolloin henkilö voi vetäytyä työmarkkinoilta, muuttuu usein. Eläkeikä on 65 vuotta, ja se nousee asteittain 67 vuoteen 2019–2022 ja sitten 68 vuoteen 2030 mennessä.

Eläke Tanskassa sisältää ansiotestatun peruseläkkeen ja tulotestatun lisäeläkkeen.

Kun keskustellaan eläkkeistä, on hyödyllistä käsitellä myös:

  • Työkyvyttömyyseläke – maksetaan 18 -vuotiaille tai sitä vanhemmille, joilla on merkittävät työkyvyn rajoitukset.
  • Perhe-eläke-maksetaan, kun toinen puoliso tai avopuoliso kuolee ja molemmat puolisot ovat saaneet työkyvyttömyyden tai vanhuuseläkkeen.

Tanskassa on vahva sosiaaliturvajärjestelmä, jonka toimenpiteet ja edut ulottuvat lapsilisistä eläkkeisiin. Saatavilla on erilaisia perheeseen liittyviä suunnitelmia, mikä helpottaa asukkaiden elämänlaadun säilyttämistä Tanskassa. Kaikissa suunnitelmissa on luettelo kriteereistä, jotka on täytettävä, joten on tärkeää saada tietoa erityisistä vaatimuksista ennen hakemuksen jättämistä.