Social trygghet i Danmark

This post is also available in: Engelska Norskt Bokmål Danska Finska Estniska Lettiska Litauiska Hindi Arabiska Förenklad kinesiska Franska Tyska Japanska Polska Ryska Spanska

Danmark fortsätter att vara bland länder med världens bästa livskvalitet. Politiskt och ekonomiskt sett anses Danmark vara stabilt utan dramatiska fluktuationer som skulle skada medborgarnas livskvalitet och expats. Om du någonsin undrat över social trygghet i Danmark, kom du till rätt ställe. Bläddra ner för att lära dig mer om detta ämne.

Arbetslöshet

En person kan ta emot A-kassa s i Danmark om de har varit medlem i en erkänd a -kassa i minst ett år, och de är utan arbete samtidigt.

För att kräva arbetslöshetsersättning är det nödvändigt att uppfylla vissa behörighetskriterier, förutom medlemskap i erkänd arbetslöshetsförsäkring. Dom är:

  • Har bott i Danmark eller ett annat EU/EFA -land eller Schweiz i fem år under de senaste 12 åren
  • Bli registrerad på Arbetsförmedlingen kallad jobb center
  • Uppfyller anställningskravet (arbetar 52 veckor på heltid eller 34 veckor deltid inom tre år)
  • Uppfyller tillgänglighetskravet (om arbetslösheten är självframkallad måste du vänta tre veckor innan du kan få ersättning)

Mängden arbetslöshetsersättning som betalas till löntagaren beror på olika faktorer, inklusive den tidigare lönen (högst 90% av den), om det var heltids- eller deltidsförsäkring, om en person har fyllt 25 år, och om de har avslutat sin utbildning eller utbildning.

Den högsta arbetslöshetsersättningen du kan få är 18 866 DKK i månaden för heltidsförsäkrade och 12 577 DKK per månad för deltidsförsäkrade. Den högsta förmånen för egenföretagare är 18 866 DKK.

Arbetslöshetsersättningstiden ger rätt till förmåner i två år, inom högst tre år.

Familj

När det gäller familj finns det olika socialförsäkringssystem i Danmark, inklusive barnbidrag, barnomsorg och föräldrapenning.

Barn- och ungdomsförmåner, eller familjebidrag, beroende på barnets ålder och makens inkomst. Olika kriterier måste uppfyllas för att få barnbidrag, särskilt om föräldrar är skilda.

När det gäller barnomsorg, i Danmark, garanterar den garanterade tillgängligheten för daghem att alla barn är inskrivna i daghem från 26 veckor till skolåldern. Det avgörande kriteriet för behörighet är dansk bosättning, men invånare EU -länder som arbeta i Danmark har samma fördelar som medborgare i detta land.

När det gäller föräldrapenning kan du göra anspråk på denna förmån för graviditet, förlossning och adoption om du är löntagare eller egenföretagare. Arbetslösa kvinnor som är medlemmar i a -kassan kan också få mammapengar.

Hälsa

Rätten till offentlig vård i Danmark beror på om du är bosatt i Danmark, något annat EU/EES -land eller Schweiz, eller om du tillfälligt är i Danmark. Om du är bosatt i Danmark eller EU/EES/Schweiz, har du rätt till alla offentliga hälsoförmåner. Å andra sidan, om du är tillfälligt i landet, är du endast berättigad till medicinskt nödvändiga förmåner. Invånarna kan visa upp giltiga ID-kort medan utlänningar i Danmark behöver ett gult sjukförsäkringskort.

När man diskuterar hälsa är det också viktigt att nämna sjukpenningen som stöder personer som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du har fått sjukpenning i upp till 22 veckor under de senaste nio kalendermånaderna.

Pensionering

Du kan få allmän ålderspension när du når den allmänna pensionsåldern och uppfyller vissa villkor. Det är bra att nämna att den ålder då en person kan dra sig tillbaka från arbetsmarknaden ändras ofta. Pensionsåldern är 65 år, stegvis gradvis till 67 under en period mellan 2019 och 2022 och sedan till 68 år 2030.

Pensionen i Danmark inkluderar inkomsttestad grundpension och inkomstprövad tilläggspension.

När du diskuterar pensioner är det också användbart att ta upp:

  • Handikappension – betalas ut till personer som är 18 år eller äldre med betydande begränsningar i deras arbetsförmåga.
  • Efterlevandepension-betalas ut när en make eller sambo dör och båda makarna har invaliditets- eller ålderspension.

Danmark har ett starkt socialt trygghetssystem vars åtgärder och förmåner sträcker sig från barnbidrag till pensioner. Olika familjerelaterade planer finns tillgängliga, vilket gör det lättare för invånarna att behålla sin livskvalitet i Danmark. Alla planer har en lista med kriterier som måste uppfyllas, så det är viktigt att få information om specifika krav innan du gör anspråk.

Senaste inläggen av Ludvig Hoel (se alla)