Börjar bli gammal i Danmark

Social trygghet i Danmark

Danmark fortsätter att vara ett av de länder i världen som har den bästa livskvaliteten. Politiskt och ekonomiskt anses Danmark vara stabilt utan dramatiska fluktuationer som skulle kunna skada medborgarnas livskvalitet och utlandsstationerade. Om du någonsin har undrat över socialförsäkringen i Danmark har du kommit till rätt ställe. Scrolla ner för att läsa mer om detta ämne.

Arbetslöshet

En person kan få arbetslöshetsersättningi Danmark om han eller hon har varit medlem i en erkänd arbetslöshetskassa i minst ett år och samtidigt är arbetslös.

För att ansöka om arbetslöshetsersättning är det nödvändigt att uppfylla vissa kriterier, förutom medlemskap i erkänd arbetslöshetsförsäkring. Dom är:

  • Har varit bosatt i Danmark eller annat EU/EFA-land eller Schweiz i fem år under de senaste 12 åren
  • Att vara inskriven på den offentliga arbetsförmedlingen, kallad jobcentre
  • Uppfylla anställningskravet (arbeta 52 veckor heltid eller 34 veckor deltid inom tre år)
  • Uppfylla tillgänglighetskravet (om arbetslösheten är självförvållad måste du vänta tre veckor innan du ansöker om ersättning)

Hur mycket arbetslöshetsersättning som betalas ut till löntagaren beror på olika faktorer, bland annat den tidigare lönen (högst 90 % av den), om det var en heltids- eller deltidsförsäkring, om personen har fyllt 25 år och om han eller hon har avslutat sin utbildning eller praktik.

Den högsta arbetslöshetsersättningen du kan få är 18 866 DKK per månad för heltidsförsäkrade och 12 577 DKK per månad för deltidsförsäkrade. Den högsta ersättningen för egenföretagare är 18 866 DKK.

Arbetslöshetsersättningsperioden ger rätt till ersättning i två år, inom en maximal period på tre år.

Familj

När det gäller familjen finns det olika socialförsäkringssystem i Danmark, bland annat barnbidrag, barnomsorg och moderskapsförmåner.

Barn- och ungdomsbidrag, eller familjebidrag, beroende på barnets ålder och makens/makans inkomst. Olika kriterier måste uppfyllas för att få barnbidrag, särskilt om föräldrarna är skilda.

När det gäller barnomsorg i Danmark säkerställer den garanterade tillgången till daghem att alla barn är inskrivna på daghem från 26 veckor fram till skolåldern. Det viktigaste kriteriet är att man är bosatt i Danmark, men personer som är bosatta i EU-länder och arbetar i Danmark har samma förmåner som landets egna medborgare.

När det gäller moderskapsersättning kan du ansöka om denna ersättning för graviditet, förlossning och adoption om du är löntagare eller egenföretagare. Arbetslösa kvinnor som är medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen kan också få moderskapsförmåner.

Hälsa

Rätten till offentlig sjukvård i Danmark beror på om du är bosatt i Danmark, något annat EU-/EES-land eller Schweiz, eller om du vistas tillfälligt i Danmark. Om du är bosatt i Danmark eller EU/EES/Schweiz har du rätt till alla offentliga sjukvårdsförmåner. Om du däremot befinner dig i landet tillfälligt är du endast berättigad till medicinskt nödvändiga förmåner. Invånare kan visa giltiga ID-kort medan icke-invånare i Danmark behöver ett gult sjukförsäkringskort.

När man diskuterar hälsa är det också viktigt att nämna sjukpenningen som stöder personer som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du får ha fått sjukpenning i upp till 22 veckor under de senaste nio kalendermånaderna.

Pensionering

Du kan få allmän ålderspension när du uppnår den allmänna pensionsåldern och uppfyller vissa villkor. Det är bra att nämna att den ålder vid vilken en person kan dra sig tillbaka från arbetsmarknaden ofta ändras. Pensionsåldern är 65 år och höjs gradvis till 67 år under perioden 2019-2022 och därefter till 68 år 2030.

Pensionen i Danmark består av inkomstprövad grundpension och inkomstprövad tilläggspension.

När man diskuterar pensioner är det också bra att ta upp frågan:

  • Sjukpension – betalas ut till personer som är 18 år eller äldre med betydande begränsningar i sin arbetsförmåga.
  • Efterlevandepension – betalas ut när en make eller sambo avlider och båda makarna fick sjuk- eller ålderspension.

Danmark har ett starkt socialförsäkringssystem vars åtgärder och förmåner sträcker sig från barnbidrag till pensioner. Olika familjerelaterade planer finns tillgängliga, vilket gör det lättare för invånarna att behålla sin livskvalitet i Danmark. Alla planer har en lista över kriterier som måste uppfyllas, så det är viktigt att du informerar dig om specifika krav innan du ansöker om ersättning.

Author photo
Publication date:
Author: Ludvig
Ludvig is the owner and driving force behind Scandinavia.life. A native Norwegian with ties to Denmark, Sweden and Finland, he is the perfect guy to guide you through the delights of Scandinavia.