Gezondheidszorg Denemarken

Deens gezondheidszorgsysteem

In welk deel van de wereld je ook woont, gezondheidszorg is een essentiële zorg. De Deense staat is zich bewust van het belang van gezondheidszorg en biedt daarom gratis openbare gezondheidszorg voor al zijn burgers en inwoners. De centrale overheid houdt toezicht op het gezondheidszorgstelsel. De verantwoordelijkheid voor de dienstverlening berust echter bij de lokale overheden van de vijf regio’s.

Wat dekt het?

De vraag is dan: wat dekt de openbare gezondheidszorg in Denemarken? Het omvat het volgende:

  • Toegang tot een huisarts voor de verstrekking van eerstelijnsgezondheidszorg, met inbegrip van advies, onderzoeken en routinebehandelingen.
  • Burgers krijgen toegang tot speciale zorg als zij door een huisarts worden doorverwezen.
  • Burgers krijgen ook noodhulp en medische bijstand na sluitingstijd.
  • De openbare gezondheidszorg dekt ook de behandeling in ziekenhuizen, met inbegrip van de nazorg, de opname en de operatie.
  • Burgers krijgen thuis verpleging en bezoek van een gezondheidsbezoeker.

Tegelijkertijd moet ook rekening worden gehouden met de weinige diensten die niet door het Deense gezondheidszorgstelsel worden gedekt. Deze bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

  • Medicatie (gesubsidieerd)
  • Tandheelkundige zorg (tenzij u jonger bent dan 18 jaar)
  • Fysiotherapie

Maar gezien al het andere dat het zorgstelsel te bieden heeft, bestaat er geen twijfel over dat er voor u zal worden gezorgd en dat er naar u zal worden omgekeken.

Hoe werkt het?

Het gezondheidszorgstelsel werkt als volgt: zodra u in het land bent geregistreerd en uw CPR-nummer hebt gekregen, krijgt u onmiddellijk toegang tot gratis gezondheidszorg. Daarna kunt u een huisarts kiezen.

Om naar een specialist te gaan, hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig. Huisartsen zijn gewoonlijk op weekdagen van 8.00 tot 16.00 uur bereikbaar, en van 8.00 tot 9.00 uur voor spoedgevallen. Misschien kunt u ook online een afspraak maken bij uw huisarts als hij u een specifieke toegangscode geeft. Uw huisarts (of andere gespecialiseerde artsen) geven u recepten waarmee u medicijnen kunt halen bij de apotheek.

Het ziekenhuis waar u naartoe gaat is uw keuze, maar u moet er wel zeker van zijn dat het de specialiteit heeft waarnaar u op zoek bent. Als u niet zeker bent, kunt u dit online controleren of uw huisarts raadplegen.

Als u geen Deens spreekt, is dat geen reden tot bezorgdheid, aangezien de arts ervoor kan kiezen dat er een tolk aanwezig is. U kunt er dus zeker van zijn dat u alle nodige informatie zult krijgen en dat u met kennis van zaken toestemming zult geven voor een eventuele behandeling. U kunt ook zelf om een tolk vragen, als u denkt dat u die nodig hebt. Houdt u er wel rekening mee dat u misschien voor de tolk moet betalen.

De gele kaart

Om toegang te krijgen tot gratis gezondheidszorg in Denemarken, moet u de Sundhedskort : De Gele Kaart. Op deze kaart staan de volgende gegevens: Uw naam, adres, reanimatienummer, en de naam en het adres van uw arts.

U zou uw gele kaart onmiddellijk na de registratie voor een reanimatienummer moeten ontvangen. Elke keer dat u naar een dokter, specialist of psycholoog gaat, of een ziekenhuis of apotheek bezoekt, moet u deze kaart bij u hebben. Het kan ook worden gebruikt als ID-kaart in postkantoren, bibliotheken, enz. Het is dus over het algemeen aan te bevelen om het altijd bij u te hebben.

Alle factoren in aanmerking genomen, moeten we vaststellen dat het gezondheidszorgstelsel van Denemarken niet perfect is. Zo kan de toegang tot medische zorg afhankelijk zijn van de plaats waar men zich in het land bevindt, met als gevolg dat de zorgverlening overal onevenwichtig is. Er zijn ook enkele specialismen waarvoor geen medische zorg wordt verstrekt, zoals geestelijke gezondheidszorg en tandheelkundig werk.

Het feit dat de gezondheidszorg gratis is voor alle inwoners is echter een enorme bonus en toont aan hoezeer de regering zich bekommert om haar bevolking. Burgers hebben ook de vrijheid om in elk ziekenhuis in het land behandeld te worden, dus u hoeft zich geen zorgen te maken als u in Denemarken reist. Het is een gemakkelijk en efficiënt systeem om deel van uit te maken en garandeert dat aan al uw behoeften op het gebied van gezondheidszorg snel wordt voldaan. Denemarken verdient veel lof voor het feit dat het ervoor heeft gezorgd dat gezondheidszorg als een prioriteit wordt beschouwd en dat de Deense bevolking wordt verzorgd zoals zij dat verdient.

Author photo
Publication date:
Author: Ludvig
Ludvig is the owner and driving force behind Scandinavia.life. A native Norwegian with ties to Denmark, Sweden and Finland, he is the perfect guy to guide you through the delights of Scandinavia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *