Noors gezondheidszorgsysteem

Noorwegen maakt deel uit van Europa, dat bekend staat als het land met de beste gezondheidszorgsystemen ter wereld. De ziekenhuizen worden gefinancierd door belastingen, en de gezondheidszorg is gebaseerd op het beginsel van de universele gezondheidszorg. Het systeem wordt beheerd door vier regionale gezondheidsautoriteiten (RHA), die onder streng toezicht staan van het ministerie van Volksgezondheid en Zorgdiensten.

Wie de voorkeur geeft aan particuliere gezondheidszorg of een dienst nodig heeft die niet door de overheid wordt aangeboden, kan terecht in een van de vele niet-gouvernementele klinieken die in het land bestaan. Het gezondheidszorgstelsel van de overheid is echter over het algemeen in staat om in de behoeften van de samenleving te voorzien. In 2015 ging 9,9% van het bbp van het land naar gezondheidszorg.

Alle geregistreerde burgers van Noorwegen hebben automatisch recht op universele gezondheidszorg, net als degenen die uit andere EU/EER-landen op bezoek komen.

Huisartsen

Elke inwoner van Noorwegen heeft een aangewezen huisarts. Een huisarts is een arts die in de meeste algemene medische behoeften kan voorzien en voorwaarden. Uw huisarts wordt u toegewezen naargelang van waar u woont en onder welk RHA u valt.

Huisartsbezoeken zijn gratis, tenzij u een volwassene bent zonder vrijstelling. Men kan van huisarts veranderen, maar de meeste mensen geven er de voorkeur aan bij de huisarts te blijven die hun door de overheid is toegewezen. Indien uw huisarts uw aandoening niet kan behandelen, zal hij u doorverwijzen naar een specialist.

Prijzen en leeftijdsgrens

Alle Noorse ziekenhuizen zijn gratis voor personen onder de 16 jaar; zodra je deze leeftijd overschrijdt, kwalificeer je als een volwassene en moet je een jaarlijks eigen risico betalen. Dit eigen risico bedraagt iets meer dan 2000 kronen (183 dollar); zodra deze limiet is bereikt, hoeft de betrokkene geen verdere zorgkosten te betalen en ontvangt hij een vrijstellingskaart die geldig is voor de rest van het jaar.

Diensten en toepassingsgebied

De door de regering gedekte diensten worden door het Parlement vastgesteld en omvatten geplande en acute ziekenhuisopname, ambulances en polikliniekbezoeken. Tandheelkundige zorg is gratis voor kinderen onder de 18 jaar, en gedeeltelijke zorg is gratis voor kinderen van 19 en 20 jaar. Mensen met chronische tandheelkundige aandoeningen kunnen ook gebruik maken van gratis behandeling.

Cosmetische chirurgie en ingrepen, zoals een gezichtsreconstructie uitsluitend voor cosmetische doeleinden, worden niet door de overheid gedekt en moeten worden betaald door eenieder die ze wenst te verkrijgen.

Er wordt gratis psychologische zorg verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar en er worden meerdere gratis campagnes gevoerd om het publiek bewust te maken van veel voorkomende gezondheidsproblemen en de massa te leren hoe de verspreiding van ziekten kan worden voorkomen.

Voor senioren, of zij die zorg aan het einde van hun leven zoeken, zijn er veel verpleeghuizen die klaar staan om namens de overheid te dienen. Als de zorg niet in dergelijke huizen kan worden verleend, zal een gezondheidswerker, zoals een verpleegkundige, de patiënt regelmatig of naar behoefte thuis bezoeken.

Zwangerschap, moederschap, en geboortebeperking

Alle zwangere vrouwen hebben recht op gratis kraamzorg, hoofdzakelijk controles, door een vroedvrouw of arts; deze zorg kan worden aangevraagd bij een centrum voor kraamzorg en kindergezondheidszorg (Helsestasjon). Eén gratis echografisch onderzoek wordt aangeboden gedurende de gehele zwangerschapsduur. Zwangere werkneemsters, waar ook ter wereld, hebben recht op betaald verlof voor hun controle.

Wie tijdens de zwangerschap niet kan werken, kan een beroep doen op een “zwangerschapsuitkering”, die recht geeft op betaald verlof tijdens de zwangerschap. De zwangerschapsuitkering is echter alleen beschikbaar voor degenen die zijn ingeschreven bij het Noorse nationale verzekeringsstelsel.

Wat geboortebeperking betreft, zal de regering 15 gratis condooms per 7 dagen verstrekken; deze zullen rechtstreeks bij de betrokkene thuis worden bezorgd. Dit helpt bij geplande zwangerschappen en voorkomt een ongewenste bevolkingsgroei, die anders het bestaande zorgstelsel onder druk zou zetten.

Substance Abuse

Wie symptomen van alcoholverslaving of drugsmisbruik ondervindt, kan namens de overheid een gratis behandeling voor zijn aandoening krijgen om beter te worden en te herstellen, zodat hij weer een volwaardig lid van de samenleving kan worden. Vaak zijn het de verslaafden die kleine misdrijven plegen; het verminderen van het aantal verslaafden in het land helpt dus om het aantal kleine misdrijven te verminderen.

Geestelijke Gezondheid

Hoewel algemene inleidende zorg beschikbaar is voor iedereen, kunnen overheidsartsen een patiënt doorverwijzen naar een particuliere instelling voor verdere gespecialiseerde zorg.

Plaats een reactie