Zweden

Zweden is een van de meest verbazingwekkende landen, gelegen op het Scandinavische schiereiland in het noorden van Europa. Het biedt onderdak aan immigrantengemeenschappen uit vrijwel alle delen van de wereld.

De cultuur, topografie, keuken, geschiedenis en seizoenen binnen Zweden maken het een plaats die een bezoek waard is. Iedereen die over legale documenten beschikt, kan te allen tijde over de grenzen van het land reizen vanuit de uitgestrekte steden die zich uitstrekken van Kiruna in het noorden tot Jönköping in het zuiden.

Net als andere landen in Scandinavië heeft Zweden een rijke sociaal-politieke geschiedenis en een sterk sociaal systeem, waardoor het zich onderscheidt als bestemming.

Verhuizen als student naar Zweden

Iemand die de ambitie heeft om in Zweden hoger onderwijs te volgen, kan gemakkelijk een aanvraag indienen om in Zweden te studeren en de meest geschikte universiteit en studierichting kiezen.

Het onderwijs in Zweden is van wereldklasse en de toelatingsprocedure is dan ook zeer concurrerend. De toelatingseisen voor een studie aan een Zweedse universiteit hangen af van de regio waar de aanvrager vandaan komt.

De gebruikelijke categoriseringen van kandidaat-bestemmingen zijn de Europese Unie, de Europese Economische Zone, Australië, Canada en de rest van de wereld. Kandidaten uit sommige van deze categorieën regio’s moeten vooraf inschrijfgeld betalen voordat zij voor toelating in aanmerking komen.

Het is belangrijk om altijd de vereisten te controleren voordat u een studieaanvraag verstuurt.

Een bedrijf starten in Zweden

Zweden omarmt ook immigranten die naar het land komen om zogenaamd goederen en diensten op de Zweedse markt aan te bieden. Net als in elk ander land moet iedereen die een bedrijf in Zweden wil vestigen, eerst contact opnemen met de bevoegde overheidsinstanties om de noodzakelijke toestemming te verkrijgen.

Het is belangrijk dat een persoon die zaken doet in Zweden eerst een geldig bewijs van legaal verblijf moet hebben en de bedrijfsregistraties moet invullen waaruit duidelijk de aard van het bedrijf blijkt.

Zolang deze procedures voor reizen en het vestigen van een bedrijf als buitenlander in Zweden niet zijn voltooid, wordt een dergelijke activiteit als illegaal beschouwd en is de betrokkene onderworpen aan boetes, repatriëring of andere vormen van bestraffing, zoals bepaald in de staatsvoorschriften en internationale overeenkomsten.

Vooraf dient te worden opgemerkt dat het economische klimaat in Zweden en steden als Stockholm een goed commercieel klimaat bieden om een concurrerend bedrijf te laten gedijen.

Internationale immigranten kunnen ook naar Zweden verhuizen met een werkvergunning in Zweden. Het is noodzakelijk alle vereisten na te gaan die nodig zijn voor de behandeling van dergelijke werkvergunningen, de verwachte loontarieven, de werkomgeving en de andere belangrijke sociaal-economische factoren daarin.

Alle details over het verkrijgen van een reisvergunning voor Zweden zijn van cruciaal belang voor een vlotte doorreis naar het land.

Top tien gelukkigste land ter wereld

Met de juiste documentatie en toestemming om naar Zweden te reizen, is het volgende aandachtspunt de kennis van het sociaal-culturele en economische klimaat aldaar. Zweden is een constitutionele monarchie met een minister-president en een vorst.

Het systeem heeft gezorgd voor politieke stabiliteit, waardoor zowel de burgers als de expats zich op verschillende gebieden kunnen ontplooien. Volgens het World Happiness Report van 2019 staat Zweden in de top tien van gelukkigste landen ter wereld, wat betekent dat het sociale welzijn van iedereen naar behoren wordt vervuld.

Krijg toegang tot alle voordelen met een ID nummer

Net als in elk ander Scandinavisch land is het verkrijgen van een Zweeds persoonlijk identificatienummer, ook wel personnummer genoemd, eenmaal in Zweden een cruciale stap en een toegangspoort tot een volledige ervaring van de openbare diensten die het land in petto heeft. Het stelt een individu in principe in staat om alledaagse zaken af te handelen, waaronder het openen van een bankrekening of enige vorm van abonnementen zoals telefoon of mobiliteit.

Een andere basisstap is het vinden van goede huisvesting die veiligheid en privacy garandeert. Afhankelijk van de duur van het verblijf in Zweden zijn er twee mogelijkheden voor huisvesting: een huis kopen en een huis huren.

Het is belangrijk voor een expat die van plan is voor een lange periode in Zweden te blijven, om er rekening mee te houden dat in tegenstelling tot andere Europese landen waar het gemakkelijk is om huisvesting te krijgen, huisvesting in Zweden aanzienlijk moeilijker is.

Accommodatie in Zweden

Iemand die wil huren moet van tevoren afspraken maken met een huisvestingsbureau voordat hij op reis gaat of tijdelijke huisvesting zoeken bij vrienden of familieleden in afwachting van het competitieve proces om een appartement te krijgen via een normale sollicitatieprocedure.

Dit is de reden waarom een buitenlander die de financiële mogelijkheid heeft en van plan is voor een langere periode dan tien jaar in Zweden te wonen, een huis kan kopen als een manier om de problemen van de zwarte markt voor lange-termijn huurcontracten te vermijden.

Zoveel bedrijven in Zweden hebben zich geperfectioneerd in het bieden van grote waarde voor de inwoners, terwijl zij tegelijkertijd de respectieve gemeenten dienen en goede huisvesting bieden voor iedereen.

Verschillende websites bieden expats toegang tot beschikbare huisvestingsmogelijkheden in Zweden. Zij zijn betrouwbaar en gebaseerd op het fundamentele inzicht dat huisvesting een fundamenteel mensenrecht is.

Doorgaans bieden de huisvestingsmaatschappijen een breed scala van woningen aan die aan de behoeften van iedereen voldoen zonder enige vorm van discriminatie op het gebied van inkomen, achtergrond, leeftijd en gezinssituatie. Niettemin is het zeer concurrerend om in Zweden een huis te kopen en de huurprijzen liggen er relatief hoger dan in de meeste Europese landen.

Gemiddeld kan de maandelijkse huurprijs in Zweden voor een huurwoning met één slaapkamer oplopen tot 12.000 Zweedse kronen. Dit betekent dat men extra waakzaam moet zijn om een betaalbare woning te vinden, aangezien de gemiddelde huurprijs tot 30% van het salaris van elke inwoner kan bedragen.

Voor een expatriate die geen werk heeft, is het noodzakelijk om een vorm van werk te zoeken die de enige manier is om in de kosten van levensonderhoud in het land te voorzien.

Werk vinden in Zweden

Men kan het zich in Zweden niet veroorloven zonder werk te zitten, aangezien de kosten van levensonderhoud relatief hoger zijn dan in de andere Europese landen. Er zijn verschillende Zweedse vacaturesites die men kan bezoeken om werk te vinden, mits men de vereiste documenten kan overleggen waaruit blijkt dat men mag werken.

Vervolgens moet men zich aanmelden voor uitkeringen bij het Zweedse socialeverzekeringsagentschap, dat helpt met uitkeringen zoals basisgezondheidszorg, ouderschapsuitkeringen, kinderbijslag, arbeidsongeschiktheidsdekking en andere verzekeringsuitkeringen.

Nogmaals, wonen in Zweden en het verdienen van een inkomen in welke vorm dan ook brengt belastingverplichtingen met zich mee die men moet aangeven door zich te registreren bij Skatteverket.
Het Skatterverket is de Zweedse belastingdienst die aan een geregistreerde persoon een identiteitskaart afgeeft die nodig is om een Zweedse bankrekening te openen.

Zonder bankrekening kunnen de meeste, zo niet alle transacties met geld niet worden verricht.

Leer Zweeds om makkelijker te integreren

Net als alle Scandinavische landen is Zweden multi-etnisch en worden er verschillende talen gesproken, maar aan de top van de meeste interactie staat de Zweedse taal.

Daarom moet men Zweeds leren als middel om een succesvolle integratie en gemak in het dagelijks leven te verkrijgen. Voor iemand die goed Engels spreekt, is het mogelijk om comfortabel te leven met de Zweden, aangezien zij de op één na beste zijn in het spreken van Engels als tweede taal.

Desalniettemin is de kennis van het Zweeds een belangrijke indicatie van volledige integratie en een mogelijke overweging bij het bepalen van een speciaal verblijf, zoals permanente verblijfsaanvragen voor expats van buiten de Europese Unie.

De sleutel tot een aangenaam verblijf en leven in Zweden is weten wat de gemiddelde kosten van levensonderhoud in Zweden zijn. De kosten van levensonderhoud in Zweden hangen grotendeels af van iemands koopgedrag, aantal personen ten laste en levensstijl”.

Kosten van levensonderhoud in Zweden

De totale kosten van levensonderhoud bedragen SEK 8350, als volgt verdeeld SEK 4 070 voor huisvesting, SEK 550 voor lokaal vervoer, SEK 300 voor telefoon/internet en SEK 1 450 voor diverse uitgaven. Een expat in Zweden moet een duidelijk beeld hebben van hoe de dagelijkse uitgaven in Zweden eruit zien.

De prijzen van levensmiddelen en dranken in Zweden variëren naargelang van het specifieke verkooppunt waar men ze koopt. Gangbare voedingsmiddelen zijn zeevruchten, groenten, koffie, snacks en andere verschillende keukens. De meest gedronken drank in Zweden is bier.

Wie in Zweden wil gaan drinken, moet zich er echter van bewust zijn dat drinken er duur kan zijn. Men kan de kosten drukken door de bars links te laten liggen en de drank van zijn keuze te kopen in de door de staat gerunde drankwinkels.