Noorwegen

Noorwegen is een Scandinavisch land met een rijke geschiedenis, prachtige geografische kenmerken en extreme seizoenen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Noorwegen, is De Vikingen het overwegen waard om te lezen.

Als gevolg van de bergachtige topografie van Noorwegen is een groot deel van de bevolking geconcentreerd in het zuiden rond de hoofdstad Oslo. Men kan altijd genieten van de prachtige gletsjers fjorden en meer dan vijftigduizend eilanden in Noorwegen.

Net als de andere Scandinavische landen ontvangt Noorwegen expatriates uit alle delen van de wereld die komen als studenten, werknemers, meereizende echtgenoten, op zoek naar gezinshereniging, bezoekende professoren en de rest.

Verblijfsvergunning en visum

Elk van deze categorieën van expatriates heeft specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een langdurig of kort verblijf in Noorwegen. Het is altijd belangrijk de vereisten voor een specifiek verblijf na te gaan alvorens te beslissen of u naar Noorwegen reist.

Indien een expatriate niet over de vereiste documenten beschikt of niet aan de vastgestelde toelatingscriteria voldoet, wordt hij een illegale immigrant, hetgeen kan leiden tot schadelijke sancties zoals uitzetting en een verbod om binnen een bepaalde periode naar enig Europees land te reizen.

De gemeenten (Kommuner) in Noorwegen zijn de laagste bestuursniveaus die alle vormen van dienstverlening aan de basis voor hun rekening nemen. Enkele van deze diensten zijn onder meer kinderopvang, basisonderwijs, werkloosheid en andere sociale diensten, afvalbeheer en economische ontwikkeling.

Een persoonlijk nummer krijgen

Wegens het kritische karakter van de gemeenten in het sociale stelsel van Noorwegen moet iedereen die zich in het land vestigt zich binnen acht dagen laten registreren en een D-nummer krijgen. Het is pas wanneer hij geregistreerd is dat de gemeenten verplicht zijn een expatriate de nodige sociale diensten te verlenen zoals elke andere ingezetene.

Het D-nummer wordt ook wel persoonsnummer (Personnummer) genoemd, dat overeenkomt met het persoonlijk identificatienummer of het socialezekerheidsnummer. In Noorwegen wordt het nummer verkregen door een formele registratie bij het plaatselijke belastingkantoor.

Eigenlijk zou men kunnen zeggen dat het persoonsnummer een expatriate een feitelijke toegang tot de Noorse samenleving verschaft. Een particulier moet zich persoonlijk melden bij het plaatselijke belastingkantoor en u laten registreren als ingezetene van Noorwegen.

Na de registratie geeft het bureau de inwoner een Noors persoonsnummer af. Het kan tien dagen tot vier weken duren voordat dit nummer op het geregistreerde adres van de betrokkene aankomt.

Het persoonsnummer is op vrijwel elke plaats nodig, onder meer bij het openen van een bankrekening, het overmaken van belasting, de toegang tot openbare gezondheidsdiensten en de aankoop van internet.

Accommodatie in Noorwegen

Behoorlijke huisvesting is het eerste wat een expat bij aankomst in Noorwegen wil hebben, aangezien iemand die geen alternatieve tijdelijke huisvesting van vrienden en verwanten heeft, alleen in hotelkamers kan verblijven, wat een zeer dure optie kan zijn.

Huisvestingsmogelijkheden in Noorwegen bieden expats verschillende vormen van huisvesting die voldoen aan hun unieke verwachtingen en behoeften. Ondanks de verschillen in kosten en ligging van de woonvoorzieningen, kan men er altijd zeker van zijn een goed ontworpen huis te krijgen met de nodige voorzieningen zoals verwarming om de extreme temperaturen daar te verslaan.

Men kan vrijstaande huizen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en nog veel meer huren. Gezien de basisbehoefte aan huisvesting, is het belangrijk dit als eerste op de te-doen-lijst te zetten zodra men in Noorwegen is.

Bijgevolg is de kennis van het verhuurproces en van de regels noodzakelijk. Niettemin verschilt het proces om een huis te krijgen in Noorwegen niet van dat in de meeste andere landen. Met de huishuur, de borgsom en de geldige documenten waaruit blijkt dat men in aanmerking komt om in Noorwegen te verblijven, krijgt men een geschikte woning.

Doorgaans beschikken alle huizen in Noorwegen over essentiële voorzieningen, waaronder een verwarmingssysteem voor het huis, watervoorziening en een goed ontworpen vloeroppervlak om in individuele behoeften te voorzien.

Bereid je voor op koude winters

Aangezien Noorwegen in de articiteitszone ligt, is het er kouder dan in de meeste Scandinavische landen, zodat functionele verwarmingssystemen en goed geïsoleerde gebouwen een belangrijke prioriteit zijn bij het huren van een huis.

Reizen in het zeer uitgestrekte Noorwegen van Rossøya (Ross Island) in het meest noordelijke punt tot Pysen in Manda in het zuiden kan zo interessant zijn, maar dit vereist een goed ontworpen mobiliteitssysteem.

Deze afstand en het relatief koude klimaat in het land zijn de reden waarom het land heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een goed functionerend en milieubewust mobiliteitssysteem.

Vervoer

Verschillende vervoersmaatschappijen opereren op verschillende routes in Noorwegen. Sommige van deze mobiliteitsbedrijven zijn gespecialiseerd in lokaal vervoer, terwijl andere de lange afstanden aanbieden. Als u niet geïnteresseerd bent in het gebruik van de openbare vervoermiddelen, is het ook mogelijk om een auto te kopen, de juiste rij-instructies en certificering te krijgen om te genieten van soepele ritten op de bijna verkeersvrije wegennet in Noorwegen.

Zoals verwacht kan een individu de voorkeur geven aan privé-auto’s boven openbaar vervoer. Wandelen in Noorwegen kan, vooral tijdens extreem koude winters, een riskante aangelegenheid zijn.

De zeer lage temperaturen tot min 42 graden Celsius kunnen leiden tot vorstbeten. Dit betekent dat indien men niet in staat is gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer en zich slechts over een korte afstand te voet moet verplaatsen, goede kleding noodzakelijk is. De Noren zeggen vaak dat er in Noorwegen “geen slecht weer is, alleen ongepaste kleren”.

Het openbaar vervoer is goed geregeld met een netwerk van bussen, veerboten, treinen en vliegtuigen.

De Noorse arbeidsmarkt

De Noorse arbeidsmarkt is liberaal voor expats, vooral voor diegenen die geschoold zijn in verschillende industrieën. Uit recente enquêtes is gebleken dat de meeste Noorse bedrijven een tekort aan geschoolde arbeidskrachten hebben, wat een belangrijke kans biedt aan iedereen die geïnteresseerd is in het verkennen van de arbeidsmarkt aldaar.

De lonen in Noorwegen zijn bevredigend: iedereen verdient ten minste een leefbaar loon. Als gevolg van deze gunstige werkomgeving is het Land van de Vikingen, zoals Noorwegen vaak wordt genoemd, een aantrekkelijke bestemming voor een expatriate.

Sociale zekerheid is de sleutel

Het heeft systemen die zorgen voor een gezond evenwicht tussen leven en werk, kinderopvang, onderwijs, gelijke rechten en sociale rechtvaardigheid. De normale arbeidsduur in Noorwegen is veertig uur per week en negen uur per dag.

Als expat met buitenlandse kwalificaties die van plan is in Noorwegen werk te vinden, is het belangrijk contact op te nemen met Als u uw kwalificaties in Noorwegen erkend wilt hebben, zoals buitenlandse certificaten en diploma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding, moet u contact opnemen met het Noorse Agentschap voor Kwaliteitsborging in het Onderwijs dat dergelijke certificaten erkent of goedkeurt.

Met een goed opgemaakt curriculum vitae dat voldoet aan de Noorse opmaak, kunt u solliciteren bij elke relevante instelling en verwachten dat u feedback krijgt zonder enige vorm van discriminatie.

Aantoonbare bekwaamheid en vaardigheden zijn van essentieel belang bij de aanwervingsprocedures in Noorwegen.

Verhuizen naar Noorwegen als student

Net als in elk ander land kan het aanvragen van een studie in Noorwegen bureaucratisch zijn door de ingewikkelde details die van studenten worden verlangd, vooral van studenten die van buiten de EER of de EU komen.

Niettemin kan men er zeker van zijn kwaliteitsonderwijs te krijgen van deze universiteiten die hun bekwaamheid en profiel in hun carrière daarna kunnen verhogen.

Het voltooien van een universitaire opleiding en het behalen van het vereiste diploma is vaak een dure aangelegenheid, maar in Noorwegen is het onderwijs voor iedereen, ook voor internationale studenten, volledig gratis.

Noorse universiteiten en hogescholen vragen in de regel geen collegegeld van internationale studenten.

Deze eigenaardige stap van de Noorse regering is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs. Niettemin moet een internationale student die in Noorwegen wil gaan studeren, zeer gevoelig zijn voor het feit dat niets altijd exclusief gratis is.

Hoewel u in Noorwegen geen collegegeld betaalt, zijn de kosten van levensonderhoud er hoog. Het is dan ook van cruciaal belang dat u voldoende middelen uittrekt voor andere uitgaven, zoals huisvesting, voedsel, reizen en kleding.