Scandinavië – een lange inleiding

Het komt vaak voor dat mensen plannen maken om naar de Verenigde Staten, Europa en Australië te reizen. Wanneer iemand het over Europa heeft, zijn de grote landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië of het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste. Maar in werkelijkheid is er een kostbare regio binnen het grotere Europa waarvan velen zich misschien niet bewust zijn – Scandinavië.

Scandinavië is een regio die bestaat uit betrekkelijk kleine landen in West-Europa, waaronder Zweden, Denemarken en Noorwegen. Kenmerkend is dat elk van deze landen zijn eigen nationale taal heeft, wat voor veel mensen de reden kan zijn om er niet naar toe te verhuizen.

Voor iemand die in Scandinavië heeft gewoond of er althans om welke reden dan ook een kort debuut heeft gemaakt, blijven de grote historische schat, de cultuur en de bezienswaardigheden er ongeëvenaard. Misschien is men verbaasd te vernemen hoe succesvol de landen de monarchie hebben samengevoegd met moderne regeringsstelsels.

Scandinavië onderscheidt zich door de ervaren algemene vrede, goede arbeidsomstandigheden, hoge investeringen in onderzoek, een responsief bestuur, en nog veel meer. Als dit nog niet genoeg redenen zijn voor wie de streek wil verkennen, dan kan er niets intrigerenders zijn.

We zijn ons er terdege van bewust dat de meeste reizigers naar Europa niet voldoende op de hoogte zijn van wat Scandinavië te bieden heeft. Daarom geven wij van Scandinavia.life u een tipje van de sluier, gewoon om u op weg te helpen.

Waarom u meer moet weten over Scandinavië

Gewoonlijk worden mensen die naar een nieuwe bestemming verhuizen, overspoeld met vragen en twijfels over de vraag of zij de stap wel moeten zetten. Het is begrijpelijk dat er een drang is om te verhuizen, maar het gebrek aan voldoende informatie over de toekomstige nieuwe woning laat u in het ongewisse.

Eén manier om je zorgen te overwinnen is je te informeren. Met voldoende informatie verdwijnen de onzekerheden en is de kans groot dat u met meer kennis van zaken een beslissing neemt. Wij denken dat u, om twijfels en onzekerheden over Scandinavië weg te nemen, dit fragment eerst moet lezen.

Toegewijde informatie over Scandinavië

Een paar trefwoorden op een internet zoekmachine en helaas! Je krijgt alles wat belangrijk is over Scandinavië. Maar het probleem is dat de resultaten van zo’n internetzoektocht maar weinig informatie geven, waardoor je toch nog met vragen blijft zitten. Daarom hebben wij hier voor uw gemak al die mogelijk kritische informatie in één artikel samengebracht.

Zonder een website die speciaal gewijd is aan de regio waar u naartoe reist, is het mogelijk dat u belangrijke informatie over het hoofd ziet. Een one-stop website voor uw bestemming moet u op zijn minst kritische informatie geven over:

  • Hoe kom je aan parttime banen,
  • Hoe de verblijfsstatus te wijzigen
  • Wie je moet raadplegen als je iets nodig hebt,
  • Hoe organiseer je documentatie en krijg je een betaalbare woning,
  • Wanneer en hoe vraagt u een speciale verblijfsvergunning aan, zoals een verlenging van het verblijf of een vestigingskaart?

De Scandinavië

Scandinavië maakt deel uit van de EU. Het omvat Denemarken, Zweden en Noorwegen, die grotendeels identieke bestuurssystemen hebben. Als expat moet u voldoen aan de specifieke regelgeving van het land en aan de EU-wetgeving inzake immigratie.

Zeker, de regels die uw verblijf in Scandinavië zullen regelen kunnen zo ingewikkeld en verwarrend zijn. Jezelf verdiepen in wat, wanneer, waarom en hoe over Scandinavië is gewoon het beste wat je jezelf kunt geven voordat je er uiteindelijk heen reist.

Vergeet niet dat de meeste documentatie strikte tijdschema’s heeft waaraan men zich te allen tijde moet houden. Op basis van dit inzicht biedt Scandinavia.life kritische informatie over de meeste, zo niet alle, dingen die iemand moet weten. Het bestrijkt gebieden die als essentieel worden beschouwd voor elke expatriate.

Lees meer over belangrijke onderwerpen zoals werk, huisvesting, juridische papieren en sociale zekerheid. Voor uw dagelijkse ervaringen geven wij u inzichten over de keuken, waar te winkelen, hoe, pendeldiensten, prijzen van grondstoffen, en wereldwijde geldtransfer opties. Er wordt informatie verstrekt over bankzaken, rekeningen betalen, verkeersregels en nog veel meer.

Uniekheid van de Scandinavische landen

Het is belangrijk te weten dat de Scandinavische landen Denemarken, Zweden en Noorwegen sterke banden hebben. Dit betekent dat hun systemen en levenswijzen grotendeels gelijk zijn. De weinige verschillen zijn wellicht slechts het gevolg van pogingen van elk land om efficiëntie te bereiken en op maat gesneden diensten aan zijn bevolking te leveren.

Het huidige Scandinavië omvatte de koninkrijken Zweden, Noorwegen en Denemarken. In die tijd maakte wat nu Finland heet deel uit van Zweden, en IJsland van Denemarken en Noorwegen.

Aankomst en huisvesting in Scandinavië

Het eerste belangrijke ding voor iedereen bij aankomst in Scandinavië is het zoeken naar een appartement met goede faciliteiten. Dakloosheid is zeer ongewoon in Scandinavië. De extreme temperatuurschommelingen, van zeer koud tot zeer warm naar gelang van het seizoen, maken het onmogelijk dakloos te zijn.

Hoewel er in Zweden, Denemarken en Noorwegen verschillende bedrijven zijn die het huis aanbieden, is het van het grootste belang dat er voorbereidende stappen worden genomen om toegang tot dergelijke accommodatie te krijgen. Een immigrant in Scandinavië die geen vooraf georganiseerde huisvesting heeft, moet contact opnemen met de huisvestingsmaatschappij en vragen naar beschikbare huizen.

De veronderstelling hier is dat men huisvesting zoekt, men heeft al een CPR nummer. De procedures om geregistreerd te worden, verschillen naar gelang van iemands nationaliteit. Het bezit van een schriftelijk document waaruit blijkt dat men in Scandinavië mag blijven, is niet voldoende om van het sociale stelsel te kunnen profiteren.

Het hebben van een geregistreerd adres/woonplaats is zeer belangrijk aangezien al uw post daarheen zal worden gebracht. De verblijfskaart, de ziekteverzekeringskaart en andere belangrijke documenten zullen per post naar uw adres worden gestuurd.

Elk van de Scandinavische landen heeft zijn eigen eisen waaraan iemand moet voldoen om toegang te krijgen tot verschillende sociale diensten. Het is noodzakelijk de vereisten inzake gezondheidszorg, kinderopvang, belastingverplichtingen, enz. nauwgezet te controleren. Hoewel elk van de landen in Scandinavië verschillende idealen deelt, is het van belang elk van hen afzonderlijk te beschouwen om de kritieke aspecten uitvoerig aan bod te laten komen.

Denemarken

Het leven in Denemarken kan heel opwindend zijn als men weet wat men moet doen en wanneer men het moet doen. Neem gewoon de tijd om de beschikbare vangnetten en sociale steunsystemen te leren kennen. Daarom proberen wij expats een stap-voor-stap gids over Denemarken te geven.

De meest elementaire informatie die iemand moet weten zodra hij of zij Denemarken binnenkomt, zijn de mobiliteitsdiensten. Zodra men landt op de luchthaven van binnenkomst in Denemarken, treden de mobiliteitssystemen in werking.

Het is ook belangrijk te weten hoe u de burgerlijke stand (CPR) krijgt, huisvesting, keuken, gezondheidszorg, baan, belastingverplichtingen, onderwijssysteem, politiek systeem, en hoe u geld van en naar Denemarken overmaakt, gezinshereniging via het bankwezen, en vernieuwing van verblijfsdocumenten.

Een luchtfoto van de stad Kopenhagen, Denemarken

Openbaar vervoer in Denemarken

Eenmaal in de haven van binnenkomst in Denemarken, kunt u er zeker van zijn dat u de meest directe manier van openbaar vervoer neemt. Bussen, taxi’s en treinen hebben zeer specifieke dienstregelingen die goed zijn afgestemd op typische reisplannen.

Het hele reissysteem is gedigitaliseerd en goed gepland om efficiëntie te bereiken. Zowel contante als kaartbetalingen worden met alle vervoermiddelen aanvaard. De bus- en treinstations zijn duidelijk genoemd en gemarkeerd, zodat u gemakkelijk kunt weten wanneer u op de plaats van bestemming bent.

Geëlektrificeerde treinwagons, Denemarken

Bij aankomst in Denemarken is de volgende stap contact opnemen met de huisvestingsmaatschappij. Door te registreren dat u woonruimte nodig heeft, zal de huisvestingsmaatschappij voor u de vrijgekomen huizen controleren. Soms kan het proces tot wanneer je een huis betrekt zo lang duren.

Maar als iemand geluk heeft, kan het snel gedaan worden. Op het moment dat u accommodatie gaat zoeken, moet u al een idee hebben over welke stad het moet zijn, de prijzen en de bereikbaarheid. Het is belangrijk om altijd heel zeker te zijn over de Kommune (gemeente) van uw voorkeur.

Reanimatie in Denemarken

Nadat u Denemarken bent binnengekomen met de vergunning die u van het Deense consulaat in uw land hebt gekregen, moet u uw verblijf regulariseren. Dit betekent dat u naar het gemeentehuis gaat en zich laat registreren om het CPR-nummer te krijgen.

Het CPR-nummer wordt onmiddellijk bij de registratie verstrekt, maar het duurt tot 4 dagen voordat de verblijfsvergunningkaart naar het adres van de expat wordt gezonden. Voordat men het inschrijvingsnummer krijgt, moet men al afspraken hebben gemaakt over het adres waarheen de verblijfskaart en de ziekteverzekeringskaart, ook bekend als de gele kaart, zullen worden gestuurd.

Het adres waar de documenten naartoe kunnen worden gestuurd is dat van een vriend, een vooraf afgesproken woning, een reeds gehuurd huis, de woning van familieleden, of een ander adres dat voor hen veilig en kloosterlijk is. De CPR wordt geleverd met een Nem ID dat lijkt op een wachtwoord.

Als iemand moet reanimeren, moet hij of zij ook de Nem ID hebben. De Nem ID die door de Kommune in samenwerking met SIRI wordt gegeven is een document met codes. Men kan echter ook de Nem ID App downloaden van de google play store. Het is echter altijd belangrijk om de papieren Nem ID goed te bewaren, zelfs als u de gedownloade versie gebruikt.

Huisvesting in Denemarken

Met een verblijfsvergunning kan men gemakkelijk contact opnemen met de huisvestingsmaatschappijen in Denemarken, een huuraanvraag indienen en op een antwoord wachten. Dit betekent dat een aspirant-huurder in afwachting van de behandeling van de huisvestingsaanvraag tijdelijk onderdak kan krijgen bij een vriend, familielid of gasthuis.

Het alternatief voor korte verblijfsperioden is een hotelkamer, die zeer duur kan zijn. Het is belangrijk dat de expat zich vertrouwd maakt met de typische huurvoorwaarden om weloverwogen keuzes te maken.

Sommige bestaande huurders kunnen besluiten hun appartement onder te verhuren als het ruim genoeg is. Dergelijke onderverhuringen zijn vaak betaalbaarder dan het huren van een heel huis. De faciliteiten zoals keuken, wasserij en toilet worden echter gedeeld.

De kosten van woonruimte variëren van stad tot stad en van het type appartement dat men besluit te huren. Sommige huizen zijn altijd volledig gemeubileerd, terwijl men bij andere alle huishoudelijke artikelen moet kopen.

Werken in Denemarken

Als de ex-pat geen vooraf afgesproken werk heeft, kan het arbeidsbureau helpen om werk te vinden. Het is echter van cruciaal belang dat mensen met een beperkte verblijfsvergunning alleen het aantal uren per week werken dat zij op grond van de vergunning mogen werken. Inbreuken op de voorwaarden van de vergunning kunnen leiden tot de annulering ervan.

Wanneer een verblijfsvergunning om welke reden dan ook wordt geannuleerd, wordt een expat automatisch niet langer als legale immigrant beschouwd. Een verblijfsannulering betekent noodzakelijkerwijs dat men terug moet naar het land van herkomst. Eenieder die inkomsten heeft uit enigerlei werk, moet dit documenteren bij de Deense belastingdienst.

Bovendien zijn er in Denemarken verschillende instellingen die expats naadloze verhuisdiensten, informatie over hun verblijf en zelfs het zoeken naar werk bieden.

Taal en cultuur in Denemarken

Ondanks het feit dat Denemarken een multi-etnische samenleving is met vele talen, moet een expat zich inschrijven in een taalschool (sprog). Een goede beheersing van het Deens maakt het gemakkelijk om betere kansen op de arbeidsmarkt te krijgen. Bovendien vergemakkelijkt de kennis van het Deens het maken van nieuwe vrienden en zelfs het volgen van andere cursussen die in Denemarken worden gegeven.

De Denen houden van hun cultuur, vooral van de taal. Dus als ze eenmaal doorhebben dat je Deens spreekt, win je automatisch hun vertrouwen. De Deense taal maakt het leven zeer aangenaam, omdat het de voornaamste voertaal is in vrijwel elke openbare ruimte. Het leren van Deens als deskundige kan gratis of betaald zijn, afhankelijk van het heersende overheidsbeleid.

Onderwijs voor kinderen in Denemarken

Voor een expat met kinderen is het belangrijk om de beschikbare kleuterscholen of dagverblijven te bekijken. Het lijdt geen twijfel dat Denemarken een van de meest geavanceerde onderwijsstelsels ter wereld heeft, met een grote prioriteit voor toegankelijkheid. Het Deense onderwijssysteem, dat zo robuust is, streeft naar een holistische ontwikkeling van de kinderen.

De rechten van het kind staan in Denemarken hoog in het vaandel en verschillende overheidsinstanties kunnen een kind bij de ouders weghalen indien deze bevestigen dat zij niet in staat zijn de vereiste zorg te bieden. Het is denkbaar dat kinderen die aan Deense onderwijsinstellingen studeren, de juiste kennis verwerven die zij in verschillende delen van de wereld kunnen toepassen.

Met een Deense opleiding bent u er zeker van dat uw kind een hoge graad van bekwaamheid zal bereiken en in verschillende rangen zal opklimmen in het arbeidsmilieu.

Hoger onderwijs in Denemarken

Het indienen van een aanvraag voor een studie in Denemarken kan zo omslachtig lijken met verschillende documenten die nodig zijn om in aanmerking te komen. Als men echter elk detail in de Danish University Admission Portal nauwgezet volgt, kan hij er zeker van zijn dat hij het heel gemakkelijk vindt om overal op tijd bij te zijn.

Met name de Scandinavische landen, waarvan Denemarken deel uitmaakt, hebben een niet-terugbetaalbaar inschrijvingsrecht ingevoerd voor de aanvraag om daar te studeren. Deze aanvraagkosten verschillen van universiteit tot universiteit. Zo vraagt de Universiteit van Kopenhagen sinds oktober 2017 750 DKK (100 euro) inschrijfgeld wanneer burgers van buiten de EU/EER of Zwitserland in dezelfde aanvraagronde een aanvraag indienen voor een of meer masterprogramma’s.

Vereisten voor hoger onderwijs in Denemarken

Interessant is dat Denemarken, in tegenstelling tot andere landen zoals de Verenigde Staten die van expats verlangen dat zij aantonen dat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien wanneer zij in het land studeren, alleen van studenten verlangt dat zij het eerste semester collegegeld betalen, wat voldoende bewijs is dat men als student in het land in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Een andere mogelijkheid is dat een expat die naar Denemarken wil komen, een beurs aanvraagt die door verschillende instellingen in het land wordt aangeboden, waaronder het Deense ministerie van hoger onderwijs via de universiteit in kwestie en andere instellingen.

De studiebeurzen kunnen gedeeltelijk of volledig zijn. In het geval van een gedeeltelijke beurs moet de student een deel van het collegegeld, alsmede de kosten van levensonderhoud en de reiskosten zelf betalen. Met een uitgebreide studiebeurs is de student echter vrijgesteld van het betalen van collegegeld en krijgt hij een maandelijkse toelage van 6.500 DKK om andere kosten te dekken, zoals het betalen van huur, voedsel en binnenlandse reizen.

Deens rechtssysteem

Ondanks het feit dat het Deense rechtssysteem is ontworpen om de rechten van iedereen, met inbegrip van expats, te beschermen, is het waarschijnlijk dat men in aanvaring kan komen met de overheid, zoals het niet vernieuwen van verblijfsdocumenten, inbeslagneming van kinderen, vertraagde afdracht van rekeningen zoals huishuur, onbetaalde schulden en nog veel meer.

Sommige zaken kunnen zelfs zover escaleren dat deportatie wordt aanbevolen. Het is begrijpelijk dat de ingewikkelde juridische kwesties vaak buiten het vermogen van een individu liggen, vandaar de noodzaak om een goede advocaat in de arm te nemen om te helpen de zaak te bepleiten. Men moet er zeker van zijn om de beste advocaat met de beste geloofsbrieven voor de specifieke kwestie te krijgen.

Zweden

Zweden is een constitutionele monarchie met een minister-president en een vorst. Het systeem heeft gezorgd voor politieke stabiliteit, waardoor zowel de burgers als de expats zich op verschillende gebieden kunnen ontplooien. Volgens het World Happiness Report van 2019 staat Zweden in de top tien van gelukkigste landen ter wereld, wat betekent dat het sociale welzijn van iedereen naar behoren wordt vervuld.

Een nederzetting aan het water in Zweden

Zweeds persoonlijk identiteitsnummer

Net als in elk ander Scandinavisch land is het verkrijgen van een Zweeds persoonlijk identiteitsnummer, ook wel persoonsnummer Eenmaal in Zweden is het verkrijgen van een Zweeds persoonsnummer een cruciale stap en een toegangspoort tot een volledige ervaring van de overheidsdiensten die het land in petto heeft. Het stelt een individu in principe in staat om alledaagse zaken af te handelen, waaronder het openen van een bankrekening of enige vorm van abonnementen zoals telefoon of mobiliteit.

Huisvesting in Zweden

Een andere basisstap is het vinden van goede huisvesting die veiligheid en privacy garandeert. Zoveel bedrijven in Zweden hebben zich geperfectioneerd in het bieden van grote waarde voor de inwoners, terwijl zij tegelijkertijd de respectieve gemeenten dienen en goede huisvesting bieden voor iedereen.

Doorgaans bieden de huisvestingsmaatschappijen een breed scala van woningen aan die aan de behoeften van iedereen voldoen, zonder enige vorm van discriminatie op het gebied van inkomen, achtergrond, leeftijd en gezinssituatie.

Een huis kopen in Zweden is zeer concurrerend en de huurprijzen zijn relatief hoger dan in de meeste Europese landen. Gemiddeld kan de maandelijkse huurprijs in Zweden voor een huurwoning met één slaapkamer oplopen tot 12.000 Zweedse kronen. Dit betekent dat men extra waakzaam moet zijn om een betaalbare woning te vinden, aangezien de gemiddelde huurprijs tot 30% van het salaris van elke inwoner kan bedragen.

Werken in Zweden

Voor een expatriate die geen werk heeft, is het noodzakelijk om een vorm van werk te zoeken die de enige manier is om in de kosten van levensonderhoud in het land te voorzien. Men kan het zich in Zweden niet veroorloven zonder werk te zitten, aangezien de kosten van levensonderhoud in vergelijking hoger zijn dan in de andere Scandinavische landen.

Zweedse banen en overheidssteun

Er zijn verschillende Zweedse vacaturesites die men kan bezoeken om werk te vinden, mits men de vereiste documenten kan overleggen waaruit blijkt dat men mag werken. Vervolgens moet men zich aanmelden voor uitkeringen bij het Zweedse socialeverzekeringsagentschap, dat helpt met uitkeringen zoals basisgezondheidszorg, ouderschapsuitkeringen, kinderbijslag, arbeidsongeschiktheidsdekking en andere verzekeringsuitkeringen.

Nogmaals, het wonen in Zweden en het verdienen van een inkomen in welke vorm dan ook brengt belastingverplichtingen met zich mee die men moet aangeven door zich te registreren bij Skatteverket. Het Skatterverket is de Zweedse belastingdienst die aan een ingeschreven persoon een identiteitskaart afgeeft die nodig is om een Zweedse bankrekening te openen. Zonder bankrekening kunnen de meeste, zo niet alle transacties met geld niet worden verricht.

Taal en cultuur in Zweden

Net als alle Scandinavische landen is Zweden multi-etnisch en worden er verschillende talen gesproken, maar aan de top van de meeste interactie staat de Zweedse taal. Daarom moet men Zweeds leren als middel voor een succesvolle integratie en gemak in het dagelijks leven.

Voor iemand die goed Engels spreekt, is het mogelijk om comfortabel te leven met de Zweden, aangezien zij de op één na beste zijn in het spreken van Engels als tweede taal. Desalniettemin is de kennis van het Zweeds een belangrijke indicatie van volledige integratie en een mogelijke overweging bij het vaststellen van een speciaal verblijf, zoals permanente verblijfsaanvragen voor ex-pats van buiten de Europese Unie.

Hoger onderwijs in Zweden

Afgezien van de procedures die men moet volgen voor een geslaagde integratie, moeten degenen die aan een Zweedse universiteit willen studeren, uitgebreide informatie krijgen over het hoger-onderwijsstelsel.

Zweden heeft enkele van de beste universiteiten ter wereld, die toonaangevende opleidingen aanbieden op het gebied van onder meer informatica, techniek, economie, geneeskunde, sociologie, bedrijfskunde en internationale betrekkingen. Men kan gewoon inloggen op de

Interessant is dat buitenlandse studenten gemakkelijk toegang hebben tot informatie over verschillende faculteiten, aangezien een groot aantal universitaire opleidingen en cursussen in het Engels worden gegeven.

Noorwegen

Noorwegen heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de tijd van de Vikingen. Noorwegen wordt in de volksmond ook wel het land van de Vikingen genoemd, wat een lezenswaardige geschiedenis is voor iedereen die het land wil begrijpen.

Leuke weetjes over Noorwegen

Afgezien van zijn unieke en fascinerende landschap dat wordt gedomineerd door heuvels, rivieren en prachtige zeehavens, verwelkomt Noorwegen expats uit alle delen van de wereld. Ondanks de gastvrijheid van de Noren is het belangrijk dat een expat weet wat er van hem of haar wordt verwacht zodra hij of zij in het uitgestrekte land Noorwegen is.

Het weelderige golvende landschap van Noorwegen

De verwachtingen van expats die naar Noorwegen verhuizen, kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: Noordse burgers, EU/EER-burgers, en de rest van de wereld. Het is belangrijk elk van deze categorieën en hun respectieve vereisten te kennen om een ontspannen en bevredigend verblijf in Noorwegen te verzekeren.

Huisvesting in Noorwegen

Als immigrant in Noorwegen is het noodzakelijk dat je, eenmaal in het land, goede huisvesting krijgt. De accommodatie in Noorwegen varieert en men kan kiezen voor het huren van vrijstaande huizen, twee-onder-een-kap woningen, appartementen, en nog veel meer. Gezien de basisbehoefte aan huisvesting, is het belangrijk om dit als eerste op de te-doen-lijst te zetten zodra men in Noorwegen is. Kennis van het verhuurproces en van de regels is dan ook noodzakelijk.

In principe moet men de huishuur en de borgsom hebben en geldige documenten waaruit blijkt dat men in Noorwegen mag verblijven. Met een goed gekozen woning kan men er zeker van zijn verschillende diensten te krijgen, zoals verwarming van het huis, watervoorziening, en goed ontworpen vloeroppervlak om aan individuele behoeften te voldoen.

Seizoenen in Noorwegen

Aangezien Noorwegen in de arctische zone ligt, is het er kouder dan in de meeste Scandinavische landen. Daarom zijn functionele verwarmingssystemen en goed geïsoleerde gebouwen van het grootste belang bij het huren van een huis.

Noorwegen is zeer uitgestrekt van Rossøya ( Ross Island) in het noordelijkste punt tot Pysen in Manda in het zuiden. Deze afstand en het relatief koude klimaat in het land maken een goed functionerend mobiliteitssysteem noodzakelijk.

In het bijzonder daalt de temperatuur boven Noorwegen in de winter soms tot het laagste meetpunt van min 42 graden Celsius. De mensen zijn echter gewend geraakt aan deze situatie en zeggen vaak dat er in Noorwegen “geen slecht weer bestaat, alleen ongeschikte kleding”.

Vervoer in Noorwegen

Het openbaar vervoer is goed geregeld met een netwerk van bussen, veerboten, treinen en vliegtuigen. Verschillende vervoersmaatschappijen opereren op verschillende routes in Noorwegen. Sommige van deze mobiliteitsbedrijven zijn gespecialiseerd in lokaal vervoer, terwijl andere de lange afstanden afleggen.

Als u niet geïnteresseerd bent in het gebruik van het openbaar vervoer, is het ook mogelijk een auto te kopen. Als u eenmaal een auto hebt, zorg dan voor de juiste rij-instructies en certificering om te genieten van soepele ritten op het vrijwel verkeersvrije wegennet in Noorwegen. Zoals verwacht kan een individu de voorkeur geven aan privé-auto’s boven openbaar vervoer.

Werken in Noorwegen

De Noorse arbeidsmarkt is liberaal voor expats, vooral voor diegenen die geschoold zijn in verschillende industrieën. Uit recente enquêtes is gebleken dat de meeste Noorse bedrijven een tekort aan vaardigheden hebben. Deze situatie creëerde een vraag naar iedereen die geïnteresseerd was in het verkennen van de arbeidsmarkt aldaar.

Salarisschaal in Noorwegen

De lonen in Noorwegen zijn bevredigend en iedereen verdient ten minste een leefbaar loon. Als gevolg van deze gunstige werkomgeving is het Land van de Vikingen, zoals Noorwegen vaak wordt genoemd, een aantrekkelijke bestemming voor een expatriate. Het heeft systemen die zorgen voor een gezond evenwicht tussen leven en werk, kinderopvang, onderwijs, gelijke rechten en sociale rechtvaardigheid.

Het beroepsleven in Noorwegen

De normale arbeidsduur in Noorwegen is veertig uur per week en negen uur per dag. Als buitenlander met buitenlandse kwalificaties die in Noorwegen werk wil vinden, is het belangrijk contact op te nemen met Als u uw kwalificaties in Noorwegen erkend wilt zien, zoals buitenlandse certificaten en diploma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding, neem dan contact op met de Noors Agentschap voor Kwaliteitsborging in het Onderwijs dat dergelijke certificeringen erkent of goedkeurt.

Met een correct opgemaakt curriculum vitae dat voldoet aan de Noorse opmaak, kunt u sollicitaties sturen naar alle relevante instellingen. Meestal zullen de werkgevers reageren zonder enige vorm van discriminatie. Aantoonbare bekwaamheid en vaardigheden staan centraal bij de aanwervingsprocedures in Noorwegen.

Studeren in Noorwegen

Net als in elk ander land kan het aanvragen van een studie in Noorwegen bureaucratisch zijn door de ingewikkelde details die van studenten worden verlangd, vooral van studenten die van buiten de EER of de EU komen. Niettemin kan men er zeker van zijn kwaliteitsonderwijs te krijgen van deze universiteiten die hun bekwaamheid en profiel in hun carrière daarna kunnen verhogen.

Kosten van het hoger onderwijs in Noorwegen

Het voltooien van een universitaire opleiding en het behalen van een kritisch diploma is vaak een dure aangelegenheid, maar in Noorwegen is het onderwijs voor iedereen, ook voor internationale studenten, volledig gratis.

Noorse universiteiten en hogescholen van de deelstaat vragen in de regel geen collegegeld voor internationale studenten. Deze eigenaardige stap van de Noorse regering is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs.

Internationale student in Noorwegen

Niettemin moet een internationale student die in Noorwegen wil gaan studeren, zeer gevoelig zijn voor het feit dat niets altijd exclusief gratis is. Hoewel in Noorwegen geen collegegeld wordt betaald, zijn de kosten van levensonderhoud in Noorwegen hoog, zodat een goede financiering van andere uitgaven, zoals huisvesting, voedsel, reizen en kleding, van cruciaal belang is.

Gemeenten in Noorwegen

De gemeenten (Kommuner) in Noorwegen zijn de laagste bestuursniveaus die alle vormen van dienstverlening aan de basis aanbieden. Enkele van deze diensten zijn onder meer kinderopvang, basisonderwijs, werkloosheid en andere sociale diensten, afvalbeheer en economische ontwikkeling.

Wegens het kritische karakter van de gemeenten in het sociale stelsel van Noorwegen moet iedereen die zich in het land vestigt zich binnen acht dagen laten registreren en een D-nummer krijgen. Pas na registratie worden de gemeenten verplicht een expatriate de nodige sociale voorzieningen te bieden zoals iedere andere ingezetene. Het D-nummer wordt ook wel persoonsnummer (Personnummer) genoemd, dat overeenkomt met het persoonlijk identificatienummer of het socialezekerheidsnummer.

Het personeelsnummer wordt verkregen door een formele registratie bij het plaatselijke belastingkantoor. Eigenlijk zou men kunnen zeggen dat het persoonsnummer een expatriate een feitelijke toegang geeft tot de Noorse samenleving. Een particulier moet zich persoonlijk melden bij het plaatselijke belastingkantoor en u laten registreren als ingezetene van Noorwegen.

Na de registratie geeft het bureau de bewoner een persoonlijk nummer dat tussen tien dagen en vier weken op het geregistreerde adres van de persoon kan aankomen. Het persoonsnummer is op vrijwel elke plaats vereist, onder meer bij het openen van een bankrekening, belastingafdrachten, toegang tot openbare gezondheidsdiensten en de aankoop van internet.