Su-lån och SU-bidrag för studenter i Danmark

Su-lån och SU-bidrag för studenter i Danmark

Många studenter från hela Europa väljer att studera i Danmark, inte bara på grund av dess universitet i världsklass som rankas högst inom banbrytande forskning utan också på grund av det statliga studiebidraget, populärt känt som SU. Medan medborgare från EU och EES som väljer att studera i Danmark inte behöver betala studieavgifterkan levnadskostnaderna i landet vara upprörande. Så för att täcka en del av levnadskostnaderna kommer SU väl till pass.

Su-lån och SU-bidrag för studenter i Danmark
Syddansk universitet, ett av de bästa universiteten i landet

För internationella studenter som eventuellt inte uppfyller de krav som ställs för SU och Su-lån är det enda bästa alternativet danska stipendier. Stipendier från en organisation som Danida Fellowship kan ge dig ett stipendium. Kom bara ihåg att de flesta stipendier i Danmark, inklusive de som finansieras av staten, administreras direkt av respektive universitet. Konkurrensen om sådana anslag är därför alltid hård och universiteten försöker alltid fördela dem till program som direkt utbildar studenter för arbete inom kritiska sektorer, särskilt jobben inom danska positivlistan .

Försöker navigera i förvirringen

Även om vissa studenter kan kvalificera sig för detta generösa statliga bidrag för högre utbildning, kan många krav som ställs för att kontinuerligt vara berättigade vara utmanande. Också, SU och Su-lån aldrig betyda samma sak, vilket gör att studenterna inte vet vad de ska göra. Du kommer att stöta på strandsatta och förvirrade EU-studenter som undrar vad ett beslut från Su-lån innebär och om specifika arbetsperioder kan störa deras tilldelning.

Det missförstånd som många studenter har är att bara det faktum att man är EU- eller EES-student berättigar till både Su-lån och SU. Inte alls. Du kommer att bli förvånad över de olika kriterier som används för att behålla ditt SU och Su-lån under hela studieperioden. Bli inte förvånad över att du kan förlora det, bli hotad att förlora det eller bli ombedd att betala tillbaka pengar för att du inte har uppfyllt ett krav vid en viss tidpunkt.

Av frustration och okunskap om de viktiga aspekterna av bidraget kanske många väljer att inte ansöka om det alls. Så du inser att uppfattningen att Danmark betalar studenter för att studera blir ett slags felslut.

Utbildningsstöd i Danmark

En sak som människor i de europeiska länderna och i världen i stort älskar med Danmark är dess stöd för utbildning i alla stadier. Landet har utan avbrott haft en statligt finansierad utbildning på alla obligatoriska skolnivåer. Det har också ett av de mest generösa utbildningsbaserade bidragen som kallas SU och Su-lån. Detta system där studenter får pengar när de studerar har skapat ett falskt intryck av att Danmark betalar studenter för att gå i skolan.

Om du läser de villkor som gäller för att få SU och Su-lån kan du konstatera att det aldrig finns något liknande som att få betalt för att studera i Danmark. Om du har för avsikt att köra bil och få gratis, lätta pengar är Danmark inte rätt plats för dig. Inte ens som den smartaste studenten. Du måste uppfylla de strikta villkoren för fonden för att kunna dra nytta av den.

Su-lån och SU-bidrag för studenter i Danmark
Studenter med medborgarskap i EES /EEA och andra särskilda kategorier kvalificerar sig för Su-lån men måste också uppfylla andra krav

SU och Su-lån är den danska regeringens genidrag för att hjälpa studenter under deras studietid att betala sina levnadsomkostnader. Med detta bidrag är förväntningen att studenterna kommer att kunna ägna mer tid åt studier och forskning, vilket i sin tur gynnar landet när de så småningom tar examen. Men utöver detta innebär villkoren för bidraget att mottagarna måste uppfylla ett visst antal arbetstimmar för att få ta del av det.

Varför SU och SU-lån?

Vissa kanske inte riktigt förstår varför en student i Danmark som är berättigad till SU och inte betalar någon studieavgift ändå väljer su-lån som tillägg. Om sanningen ska fram krävs det mycket tid för att studera läromedel och bygga upp yrkeskunskaper under universitets- eller högskolestudierna. Den tidsbegränsade arbetsperioden kan vara ett bra sätt att jonglera mellan studier och inkomst, men kan lätt påverka studietiden.

Högre utbildning måste vara stressfri så att en flitig student kan utforska hela spektrumet av möjligheter, fördjupa sig i att prova nya koncept och nätverka med fakultetsmedlemmar. Kom ihåg att när studietiden är slut måste du i princip börja arbeta och bygga upp en karriär.

Med en su-lån bygger du en stark finansiell reservoar för att ta hand om dina behov under studietiden. Ja, studielånet måste återbetalas med ränta när studierna är avslutade, men räntorna är rimliga.

En annan spännande bit om su-lån är att även om man får SU-stipendiet, kan man fortfarande ansöka fir och tilldelas, Det enda skulle vara att du som sökande är ärlig med din ekonomiska situation och övertygar dig själv om att de medel som står till ditt förfogande inte räcker till för att tillgodose dina behov som student.

Su-lån är inte samma sak som SU i Danmark

Ofta talar man om su-lån och SU som om det vore samma sak. Naturligtvis är det inte lätt att skilja dem åt om man inte är riktigt intresserad av dem.

SU är ett studiebidrag som ges till studerande som är berättigade till det och går i skolan. De behöver inte betala tillbaka pengarna och ingen ränta tas ut på dem, endast en skatteavgift dras av. Även om det finns tydliga regler som styr SU och som ständigt justeras för att återspegla den nuvarande verkligheten, har studenter från hela EU en chans att dra nytta av det.

Du kanske är intresserad av att veta vilka strikta kvalifikationer som gäller för danska SU.

su-lån å andra sidan är i princip ett lån som ger ränta och som kan sökas utöver SU-bidrag. Det innebär att mottagaren av lånet måste betala tillbaka det inom en överenskommen period efter avslutade studier.

Nödvändigt att veta om su-lån

 • Ett su-lån är ett lån som du kan få när du får ekonomiskt stöd från Statens Uddannelsesfond (SU).
 • Su-lån ger dig möjlighet att komplettera din inkomst samtidigt som du fortsätter med dina studier.
 • Su-lån kan hjälpa dig att finansiera en engångskostnad som förskottsbetald hyra när du flyttar in i en hyresfastighet.
 • su-lån är ett billigt lån med tanke på de lägre räntor som är förknippade med det.
 • Su-lån administreras av den danska myndigheten för högre utbildning och vetenskap,
 • Med en su-lån kan du åtminstone få lite sinnesro att fokusera på dina studier \
 • su-lån arbetar med en automatisk förskottsbetalningsplan som är redo för dig när du är klar med dina studier.
 • Du måste anstränga dig extra för att betala tillbaka detta lån så att det inte påverkar din framtida upplåning.

Vad är räntorna för en su-lån som?

Som alla andra lån måste en student vara försiktig med hur mycket ränta som tas ut på su-lån. Det är bättre att verkligen vara medveten om vad som väntar på lönebeskedet efter avslutade studier än att få ett tunt lönebesked.

 • su-lån har en fast årlig ränta på 4% när du fortfarande studerar
 • Räntan på 4% på su-lån kan kompletteras särskilt om du är underhållsberättigad.
 • Vid studier debiteras ditt lån en årlig ränta på 3,5 %.
 • Räntan på 3,5 % på su-lån löper årsvis tills lånet är helt återbetalat.

Hur mycket su-lån får en kvalificerad person ta?

 • Studenter har möjlighet att ta upp till 3 371 DKK varje månad i su-lån. Detta är utöver ditt vanliga SU.
 • Du kan ta ut ett su-lån när som helst under din studietid.
 • Du kan också välja vilka månader du vill låna och hur många månader du vill låna pengar under.
 • Om du har försörjningsansvar, särskilt för barn, kan du låna ytterligare 1 686 DKK per månad.
 • Du kan inte få su-lån om du har förbrukat alla dina ordinarie SU-krediter.
 • Under det sista året av dina studier kan du ta en su-lån på 8 697 DKK varje månad.

Process för ansökan om su-lån

Su-lån är inte komplicerad. Även om så vore fallet innebär ju målgruppen studenter att de bör kunna navigera snabbt. Ansökningsprocessen är kort och består av två breda faser

 • Ansök om att ta ut SU-lån i minSU .
 • Du kommer att få ett meddelande om att du har beviljats lånet – gå vidare och godkänn din låneplan i minSU.

Återbetalningstid för su-lån

Återbetalningen av su-lån börjar ett år efter det att din studietid har löpt ut. Vanligtvis sker återbetalningen av su-lån från den1 januari, till exempel om din studieperiod tog slut i juli 2021, kommer återbetalningen av su-lånen du tog att börja den1 januari 2023.

Normalt kan återbetalningsperioden vara mellan 7 och 15 år, men den kan göras kortare beroende på ditt engagemang för återbetalningen.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.