Stypendium Su-lån i SU dla studentów w Danii

Stypendium Su-lån i SU dla studentów w Danii

Wielu studentów z całej Europy decyduje się na studia w Danii nie tylko ze względu na światowej klasy uniwersytety, które zajmują czołowe miejsca w najnowocześniejszych badaniach, ale także ze względu na państwowe stypendium naukowe popularnie znane jako SU. Podczas gdy obywatele UE i EOG, którzy zdecydują się studiować w Danii, nie muszą płacić czesnegokoszty utrzymania w tym kraju mogą być denerwujące. Tak więc, aby pokryć część kosztów utrzymania, SU jest przydatny.

Stypendium Su-lån i SU dla studentów w Danii
Uniwersytet Południowej Danii, jeden z najlepszych uniwersytetów w kraju

Dla studentów zagranicznych, którzy mogą nie spełniać wymagań określonych dla SU i Su-lån jedyną najlepszą alternatywą są duńskie stypendia. Stypendia w organizacjach takich jak Danida Fellowship mogą przynieść ci stypendium. Pamiętaj tylko, że większość stypendiów w Danii, w tym te finansowane przez państwo, jest bezpośrednio administrowana przez odpowiednie uniwersytety. Tak więc konkurencja o takie fundusze zawsze jest zacięta, a uniwersytety zawsze starają się przydzielać je programom, które bezpośrednio przygotowują studentów do pracy w krytycznych sektorach, zwłaszcza na stanowiskach w ramach Duńska lista pozytywna .

Próba poruszania się w zamieszaniu

Podczas gdy niektórzy studenci mogą kwalifikować się do tego hojnego państwowego stypendium na studia wyższe, wiele wymagań stawianych w celu ciągłego kwalifikowania się może stanowić wyzwanie. Również, SU i Su-lån nigdy nie oznaczają tego samego, pozostawiając uczniów w niepewności. Spotkasz się z zagubionymi i zdezorientowanymi studentami z UE pytającymi, co oznacza decyzja Su-lån i czy określone okresy pracy mogą kolidować z ich przydziałem.

Wielu studentów ma błędne przekonanie, że sam fakt bycia studentem z UE lub EOG kwalifikuje ich zarówno do Su-lån, jak i SU. Wcale nie. Będziesz zaskoczony zakresem kryteriów używanych do utrzymania SU i Su-lån przez cały okres studiów. Nie bądź zaskoczony, że możesz go stracić, otrzymać groźbę jego utraty lub zostać poproszony o zwrot pieniędzy za niespełnienie wymagań w danym czasie.

Z powodu frustracji i nieznajomości ważnych aspektów dotacji, wiele osób może zdecydować się nie ubiegać się o nią w ogóle. Zdajemy sobie więc sprawę, że przekonanie, iż Dania płaci studentom za naukę, staje się pewnego rodzaju fałszem.

Wsparcie edukacyjne w Danii

Jedną z rzeczy, którą ludzie w krajach europejskich i na całym świecie uwielbiają w Danii, jest jej wsparcie dla edukacji na wszystkich etapach. Kraj płynnie prowadzi finansowaną przez rząd edukację na wszystkich obowiązkowych poziomach nauczania. Posiada również jeden z najbardziej hojnych grantów edukacyjnych o nazwie SU i Su-lån. Program, w ramach którego studenci otrzymują pieniądze za naukę, stworzył fałszywe wrażenie, że Dania płaci studentom za chodzenie do szkoły.

Dokładna lektura warunków, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do SU i Su-lån, powie ci, że nigdy nie ma czegoś takiego jak opłacanie studiów w Danii. Jeśli zamierzasz jeździć i zdobywać darmowe, łatwe pieniądze, Dania nie jest miejscem dla Ciebie. Nawet jako najzdolniejszy uczeń. Aby z niego skorzystać, należy spełnić rygorystyczne warunki funduszu.

Stypendium Su-lån i SU dla studentów w Danii
Studenci z obywatelstwem EOG/EOG i innych specjalnych kategorii kwalifikują się do Su-lån, ale muszą również spełniać inne wymagania

SU i Su-lån to geniusz duńskiego rządu, który pomaga studentom w okresie studiów pokryć koszty utrzymania. Dzięki tej dotacji oczekuje się, że studenci będą mogli poświęcić więcej czasu na naukę i badania, co z kolei przyniesie korzyści krajowi, gdy ostatecznie ukończą studia. Poza tym jednak, warunki przyznawania dotacji zakładają, że beneficjenci muszą przepracować określoną liczbę godzin, aby móc się o nią ubiegać.

Dlaczego SU i SU-lån?

Niektórzy ludzie mogą nie do końca rozumieć, dlaczego student w Danii, który kwalifikuje się do SU i nie płaci czesnego, nadal wybiera su-lån jako dodatek. Prawdę mówiąc, studiowanie materiałów do nauki i budowanie profesjonalnej wiedzy podczas studiów wymaga dużo czasu. Ograniczony czasowo okres pracy może być dobrym sposobem na pogodzenie studiów i uzyskiwania dochodu, ale może łatwo wpłynąć na czas nauki.

Szkolnictwo wyższe musi być wolne od stresu, tak aby pilny student badał całe spektrum możliwości, zanurzał się w wypróbowywaniu nowych koncepcji i nawiązywał kontakty z wykładowcami. Pamiętaj, że po zakończeniu okresu studiów zasadniczo musisz znaleźć pracę i zacząć budować karierę.

Dzięki su-lån budujesz silną rezerwę finansową, aby zadbać o swoje potrzeby podczas nauki. Tak, pożyczka studencka musi zostać spłacona wraz z odsetkami po zakończeniu studiów, ale oprocentowanie jest rozsądne.

Innym ekscytującym aspektem stypendium SU-lån jest to, że nawet jeśli ktoś otrzyma stypendium SU, nadal może ubiegać się o nie i otrzymać je, Jedyną rzeczą jest to, abyś jako wnioskodawca był szczery co do swojej sytuacji finansowej i przekonał się, że fundusze, którymi dysponujesz, nie zaspokajają Twoich potrzeb jako studenta.

Su-lån to nie to samo co SU w Danii

Dość często ludzie mówią o su-lån i SU tak, jakby to było to samo. Oczywiście nie jest łatwo je rozróżnić, chyba że ktoś jest nimi naprawdę zainteresowany.

SU to stypendium naukowe przyznawane studentom, którzy się do niego kwalifikują i uczęszczają do szkoły. Nie muszą zwracać pieniędzy i nie są od nich naliczane odsetki, a jedynie potrącana jest opłata podatkowa. Chociaż istnieją jasno określone zasady, które kierują SU i stale dostosowują się do aktualnych realiów, studenci z całej UE mają szansę z tego skorzystać.

Być może zainteresują Cię rygorystyczne kwalifikacje określone dla Duński SU.

Z drugiej strony, su-lån jest zasadniczo pożyczką, która przyciąga odsetki i może być stosowana ponad dotacją SU. Oznacza to, że beneficjent pożyczki musi ją spłacić w uzgodnionym terminie po ukończeniu studiów.

Niezbędne rzeczy, które należy wiedzieć o su-lån

 • Su-lån to pożyczka, którą można otrzymać, gdy otrzymuje się wsparcie finansowe z Duńskiego Państwowego Funduszu Edukacyjnego (SU).
 • Su-lån oferuje możliwość uzupełnienia dochodu podczas kontynuowania studiów.
 • Su-lån może pomóc w sfinansowaniu jednorazowego wydatku, takiego jak przedpłacony czynsz po wprowadzeniu się do wynajmowanej nieruchomości.
 • Su-lån to tania pożyczka, biorąc pod uwagę niższe stopy procentowe z nią związane.
 • Su-lån jest zarządzany przez Duńską Agencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Z su-lån możesz przynajmniej mieć trochę spokoju, aby skupić się na nauce \.
 • su-lån działa w oparciu o automatyczny plan przedpłat przygotowany dla Ciebie po zakończeniu studiów.
 • Musisz włożyć dodatkowy wysiłek w spłatę tej pożyczki, aby nie wpłynęła ona na twoje przyszłe pożyczki.

Jakie są stopy procentowe dla su-lån?

Podobnie jak w przypadku każdej innej pożyczki, student musi uważać na wysokość odsetek naliczanych od su-lån. Lepiej być świadomym tego, co czeka nas po ukończeniu studiów, niż mieć niskie saldo na pasku wypłaty.

 • su-lån ma stałą roczną stopę procentową w wysokości 4%, gdy nadal studiujesz
 • Odsetki w wysokości 4% mogą zostać uzupełnione, zwłaszcza jeśli jesteś na utrzymaniu.
 • Po zakończeniu studiów pożyczka zostanie obciążona roczną stopą procentową w wysokości 3.5%.
 • Oprocentowanie 3,5%.su-lån jest naliczane rocznie do momentu całkowitej spłaty pożyczki.

Ile su-lån może przyjąć wykwalifikowana osoba?

 • Studenci mają szansę zgarnąć do 3 371 DKK co miesiąc w ramach su-lån. Jest to dodatek do zwykłego SU.
 • Możesz wykupić su-lån w dowolnym momencie podczas okresu nauki.
 • Możesz także wybrać, w których miesiącach będziesz pożyczać pieniądze i na ile miesięcy.
 • Jeśli masz na utrzymaniu dziecko, możesz pożyczyć dodatkowe 1 686 DKK miesięcznie.
 • Nie możesz otrzymać su-lån, jeśli wykorzystałeś wszystkie zwykłe kredyty SU.
 • W ostatnim roku studiów możesz co miesiąc pobierać su-lån w wysokości 8 697 DKK.

Proces ubiegania się o su-lån

Su-lån nie jest skomplikowany. W końcu, nawet gdyby tak było, cel studentów oznacza, że powinni oni być w stanie szybko nawigować. Proces aplikacji składa się z dwóch krótkich etapów obejmujących;

 • Złóż wniosek o pożyczkę SU w minSU .
 • Otrzymasz powiadomienie, że przyznano Ci pożyczkę – idź dalej i zatwierdź swój plan pożyczki w minSU.

Okres spłaty dla su-lån

Spłata su-lån rozpocznie się rok po zakończeniu okresu studiów. Zazwyczaj spłata su-lån odbywa się od1 stycznia, na przykład jeśli okres studiów zakończył się w lipcu 2021 r., spłata zaciągniętego su-lån rozpocznie się1 stycznia 2023 r.

Zwykle okres spłaty może trwać od 7 do 15 lat, ale może zostać skrócony w zależności od zaangażowania w spłatę.

Autorskie zdjęcie
Data publikacji:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.