Su-lån og SU til studerende i Danmark

Su-lån og SU til studerende i Danmark

Mange studerende fra hele Europa vælger at studere i Danmark, ikke kun på grund af universiteterne i verdensklasse, der rangerer øverst inden for banebrydende forskning, men også på grund af den statslige studiestøtte, der populært kaldes SU. Mens borgere fra EU og EØS, der vælger at studere i Danmark, ikke behøver at betale studieafgiftkan leveomkostningerne i landet være foruroligende. Så for at dække en del af leveomkostningerne er SU praktisk.

Su-lån og SU til studerende i Danmark
Syddansk Universitet, et af de bedste universiteter i landet

For internationale studerende, der måske ikke opfylder kravene til SU og Su-lån vil det eneste bedste alternativ være danske stipendier. Fellowships med en organisation som Danida Fellowship kan give dig et stipendium. Bare husk, at de fleste legater i Danmark, også dem, der er finansieret af staten, administreres direkte af de respektive universiteter. Så konkurrencen om sådanne midler bliver altid hård, og universiteterne forsøger altid at tildele dem til programmer, der direkte uddanner studerende til at arbejde i kritiske sektorer, især job inden for de danske positivliste .

Forsøger at navigere i forvirringen

Mens nogle studerende kan kvalificere sig til dette generøse statstilskud til videregående uddannelse, kan mange af de krav, der stilles for fortsat at være berettiget, være udfordrende. Også, SU og Su-lån aldrig det samme, og det efterlader de studerende i vildrede. Du vil støde på strandede og forvirrede EU-studerende, der spørger, hvad en beslutning fra Su-lån betyder, og om bestemte arbejdsperioder kan komme i vejen for deres tildeling.

Den misforståelse, som mange studerende har, er, at bare det at være EU- eller EØS-studerende kvalificerer dem til både Su-lån og SU. Overhovedet ikke. Du vil blive forbløffet over de mange kriterier, der bruges til at fastholde din SU og Su-lån i hele studieperioden. Bliv ikke overrasket over, at du kan miste det, blive truet med at miste det eller blive bedt om at tilbagebetale nogle penge, fordi du ikke har opfyldt et krav på et givet tidspunkt.

Af frustration og uvidenhed om de vigtige aspekter af tilskuddet vælger mange måske helt at lade være med at søge om det. Så du indser, at opfattelsen af, at Danmark betaler studerende for at studere, bliver en slags fejlslutning.

Uddannelsesstøtte i Danmark

En ting, som folk på tværs af de europæiske lande og i verden som helhed elsker ved Danmark, er støtten til uddannelse på alle niveauer. Landet har uden problemer kørt en statsfinansieret uddannelse på alle de obligatoriske skoleniveauer. Det har også et af de mest generøse uddannelsesbaserede stipendier kaldet SU og Su-lån. Denne ordning, hvor studerende får penge, når de studerer, har skabt et falsk indtryk af, at Danmark betaler studerende for at gå i skole.

En nærlæsning af de vilkår, man skal opfylde for at få SU og Su-lån, vil fortælle dig, at der aldrig er noget som at blive betalt for at studere i Danmark. Hvis du har tænkt dig at køre rundt og få gratis, nemme penge, så er Danmark ikke lige stedet for dig. Ikke engang som den dygtigste elev. Du skal opfylde fondens strenge betingelser for at få gavn af den.

Su-lån og SU til studerende i Danmark
Studerende med statsborgerskab i EØS/EØS og andre særlige kategorier kvalificerer sig til Su-lån, men skal også opfylde andre krav

SU og Su-lån er den danske regerings geniale hjælp til studerende under deres studietid til at dække deres leveomkostninger. Med denne bevilling er forventningen, at de studerende vil være i stand til at bruge mere tid på studier og forskning, hvilket igen gavner landet, når de til sidst er færdiguddannede. Men ud over dette indebærer betingelserne for tilskuddet, at modtagerne skal opfylde et bestemt antal arbejdstimer for at gøre krav på det.

Hvorfor SU og SU-lån?

Nogle forstår måske ikke helt, hvorfor en studerende i Danmark, der er berettiget til SU og ikke betaler studieafgift, alligevel vælger su-lån som supplement. Sandheden er, at det kræver meget tid at studere undervisningsmaterialer og opbygge faglig indsigt, mens man går på universitetet eller college. Den tidsbegrænsede arbejdsperiode kan være en god måde at jonglere mellem at studere og få en indkomst, men kan let påvirke studietiden.

Videregående uddannelse skal være stressfri, så en flittig studerende kan udforske hele spektret af muligheder, fordybe sig i at prøve nye koncepter og netværke med fakultetsmedlemmer. Husk, at når studietiden er slut, skal du i princippet have et job og begynde at opbygge en karriere.

Med et su-lån opbygger du et stærkt økonomisk reservoir til at dække dine behov, mens du går i skole. Ja, studielånet skal tilbagebetales med renter ved afslutningen af studierne, men satserne er rimelige.

En anden spændende ting ved su-lån er, at selv om man får SU, kan man stadig søge og få tildelt su-lån. Det eneste, der kræves, er, at man som ansøger er ærlig omkring sin økonomiske situation og overbeviser sig selv om, at de midler, man har til rådighed, ikke rækker til at opfylde ens behov som studerende.

Su-lån er ikke det samme som SU i Danmark

Ofte taler folk om su-lån og SU, som om det var det samme. Det er selvfølgelig ikke let at skelne mellem dem, medmindre man virkelig er interesseret i dem.

SU er et studiestøtte, der gives til studerende, som er kvalificerede til det, og som er i gang med en uddannelse. De behøver ikke at betale pengene tilbage, og der opkræves ingen renter, kun en skatteafgift trækkes fra. Selvom der er klare regler, der styrer SU’en og hele tiden justeres for at afspejle den aktuelle virkelighed, har studerende fra hele EU mulighed for at drage fordel af den.

Du vil måske være interesseret i at vide, hvilke strenge krav der stilles til danske SU.

su-lån er derimod et rentebærende lån, som man kan søge om ud over SU. Det betyder, at modtageren af lånet skal betale det tilbage inden for en aftalt periode efter afslutningen af studierne.

Nødvendige ting at vide om su-lån

 • Et su-lån er et lån, du kan få, når du modtager økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).
 • Su-lån giver dig mulighed for at supplere din indkomst, mens du fortsætter med dine studier.
 • Su-lån kan hjælpe dig med at finansiere en engangsudgift som forudbetalt husleje, når du flytter ind i en lejebolig.
 • su-lån er et billigt lån på grund af de lavere renter, der er forbundet med det.
 • Su-lån administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Forskning,
 • Med en su-lån kan du i det mindste få lidt ro i sindet til at fokusere på dine studier \
 • su-lån opererer med en automatisk forudbetalingsplan, der er klar til dig, når du er færdig med dine studier.
 • Du skal gøre en ekstra indsats for at tilbagebetale dette lån, så det ikke påvirker din fremtidige låntagning.

Hvad er rentesatserne for et su-lån?

Som med alle andre lån skal man som studerende være opmærksom på, hvor høje renterne er på su-lån. Det er bedre virkelig at være klar over, hvad der venter på lønsedlen efter endt uddannelse, end at få en tynd lønseddel.

 • su-lån har en fast årlig rente på 4%, mens du stadig studerer.
 • De 4% su-lån-rente kan suppleres, især hvis du er forsørger.
 • Når du er færdig med at studere, vil dit lån have en årlig rente på 3,5%.
 • Renten på 3,5 % på su-lån løber årligt, indtil lånet er tilbagebetalt.

Hvor meget su-lån kan en kvalificeret person tage?

 • Studerende har mulighed for at tage op til 3.371 kr. hver måned i su-lån. Dette er ud over din almindelige SU.
 • Du kan tage et su-lån når som helst i løbet af din studietid.
 • Du kan også vælge, hvilke måneder du vil låne, og hvor mange måneder du vil låne penge i.
 • Hvis du har en forsørger, især et barn, kan du låne yderligere 1.686 kr. om måneden.
 • Du kan ikke modtage su-lån, hvis du har opbrugt alle dine almindelige SU-klip.
 • I det sidste år af dit studie kan du tage et su-lån på 8.697 kr. hver måned.

Processen for ansøgning om su-lån

Su-lån er ikke kompliceret. Selv hvis det var tilfældet, betyder målet for de studerende, at de skal kunne navigere hurtigt. Ansøgningsprocessen er kort og består af to brede faser;

 • Ansøg om at optage SU-lån i minSU .
 • Du vil modtage en meddelelse om, at du er blevet tildelt lånet – gå videre og godkend din låneplan i minSU.

Tilbagebetalingsperiode for et su-lån

Tilbagebetalingen af dit su-lån starter et år efter afslutningen af din studietid. Almindeligvis sker tilbagebetalingen af su-lån fra den1. januar, for eksempel hvis din studieperiode sluttede i juli 2021, vil tilbagebetalingen af det su-lån, du tog, starte den1. januar 2023.

Normalt kan tilbagebetalingsperioden vare mellem 7 og 15 år, men den kan gøres kortere afhængigt af din forpligtelse til at tilbagebetale.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.