Sotsiaalkindlustus Rootsis selgitas

sotsiaalkindlustuspäästja Rootsi

Rootsis välismaalasena olete väga tundlik süsteemi toimimise, oma kohustuste, kohustuste ja õiguste suhtes selles uues ühiskonnas. Rootsit muudab enamiku sisserändajate jaoks atraktiivseks ja elamiskõlblikuks just hästi arenenud ja toimiv sotsiaalkindlustussüsteem. Rootsi sotsiaalsüsteem tagab, et iga riigis elav inimene suudab rahuldada oma põhivajadused, sealhulgas eluaseme, tervishoid , toit ja riided. Taanis elavate ja Rootsis töötavate inimeste … Read more

Sotsiaalkindlustus Taanis

kasse taani

Nii palju kui Taani majandus ja poliitika on suures osas stabiilsed, ei ole see eemaldanud ebakindlust, millega inimesed igapäevaelus silmitsi seisavad. Alati on võimalus kaotada töö, võimetus rahuldada igapäevaseid vajadusi, vigastada tööl või võimetus laste eest hoolitseda. Taanis on struktureeritud süsteem, mis tagab, et vähemalt igaüks saab rahuldada oma põhivajadused, tingimusel et nad vastavad seadusliku … Read more

A-kassi mõiste selgitatud

A-kasse Taani

Nagu teisedki Skandinaavia riigid, pakub ka Taani parimat sotsiaalkindlustussüsteemi, mis arvestab iga elaniku vajadusi. Taanis töötava inimesena on teil Taani sotsiaalõigusnormid. Selle sotsiaalkindlustuse üks oluline osa on töötuskindlustusfond, mida tuntakse ka kui A-kassat. A-Kasse tagab, et isegi kui te kaotate töö, on teie rahaline turvalisus tagatud. Kas Taani sotsiaalkindlustusega liitumine on kohustuslik? Kedagi ei sunnita … Read more