sotsiaalkindlustuspäästja Rootsi

Sotsiaalkindlustus Rootsis selgitas

Rootsis välismaalasena olete väga tundlik süsteemi toimimise, oma kohustuste, kohustuste ja õiguste suhtes selles uues ühiskonnas. Rootsit muudab enamiku sisserändajate jaoks atraktiivseks ja elamiskõlblikuks just hästi arenenud ja toimiv sotsiaalkindlustussüsteem. Rootsi sotsiaalsüsteem tagab, et iga riigis elav inimene suudab rahuldada oma põhivajadused, sealhulgas eluaseme, tervishoid , toit ja riided. Taanis …

Read more

kasse taani

Sotsiaalkindlustus Taanis

Nii palju kui Taani majandus ja poliitika on suures osas stabiilsed, ei ole see eemaldanud ebakindlust, millega inimesed igapäevaelus silmitsi seisavad. Alati on võimalus kaotada töö, võimetus rahuldada igapäevaseid vajadusi, vigastada tööl või võimetus laste eest hoolitseda. Taanis on struktureeritud süsteem, mis tagab, et vähemalt igaüks saab rahuldada oma põhivajadused, …

Read more

A-kasse Taani

A-kasse mõiste on selgitatud

Nagu teisedki Skandinaavia riigid, pakub Taani parimat sotsiaalkindlustussüsteemi, mis on tundlik iga elaniku vajaduste suhtes. Taanis töötavana kvalifitseerute Te Taani sotsiaalsete eeskirjade täitmiseks. Selle sotsiaalkindlustuse üks oluline osa on töötukassa; tuntud ka kui A-Kasse. A-Kasse hoolitseb selle eest, et isegi töö kaotamise korral oleks teie rahaline kindlus tagatud. Kas Taani …

Read more