Muutto opiskelemaan Skandinaviaan naimisissa olevana henkilönä

Perheen perustamisen ja ulkomailla opiskelun välillä jongleeraaminen on yksi vaikeimmista päätöksistä, ja heikkohermoiset ihmiset epäonnistuvat siinä usein. Varhais- tai keski-ikäisenä joutuu usein pohtimaan, pitäisikö keskittyä perheen perustamiseen vai tavoitella akateemista lisäpätevyyttä. Turhautumisen vuoksi ihmiset valitsevat yleensä jommankumman näistä kahdesta, mutta eivät molempia.

Kun kunnianhimoinen, mutta naimisissa oleva aasialainen, afrikkalainen, amerikkalainen, kanadalainen, australialainen tai itäeurooppalainen henkilö saa tarjouksen opiskelupaikasta Skandinaviassa, hänen mieleensä tulee ensimmäisenä perhe. Jättäisinkö perheeni taakseni? Kestääkö etäavioliittoni? Miten pieni lapseni suhtautuu minuun? Kadunko sitä, että jätän perheeni ja lähden opiskelemaan?

Sinkkuelämää eläville kaikki on helppoa, koska kyse on vain unelmien tavoittelusta, eivätkä monet päätökset pidättele sinua. On kuitenkin yksi asia, joka tekee Skandinaviasta erinomaisen opiskelemaan tuleville, mutta jo kotimaassaan naimisissa oleville korkeakouluopiskelijoille.

Haasteet opiskelussa Skandinaviassa ilman puolisoa paikalla

Korkeakouluopiskelijana Skandinaviaan tuleminen voi olla palkitsevaa, mutta siihen liittyy myös suuri haaste. Se, että joku on jo naimisissa kotimaassaan, tarkoittaa, että on päätettävä, otetaanko perhe mukaan.

Skandinavian sääntöjen mukaan ihmiset voivat tuoda ydinperheensä mukanaan opiskelemaan, mutta prosessiin liittyy suuri palkkio. Hakijan on osoitettava kykenevänsä huolehtimaan kaikista muista mukana tulevista perheenjäsenistä, sillä sosiaalijärjestelmä ei pysty huolehtimaan heistä.

Jos joku päättää olla tulematta perheen kanssa, sosiaalinen taakka, joka aiheutuu siitä, että hän ei ole yhteydessä perheeseen, voi olla musertava. Tanskan sosiaalinen kulttuuri on sellainen, että ihmiset ovat sulkeutuneita ja pysyvät omissa oloissaan. Ainoa tapa, jolla useimmat ihmiset yrittävät selviytyä, on hankkia tyttö- tai poikaystävä, joka pitää heidät elossa. Tämä voi olla ongelmallista, sillä naimisissa oleva henkilö on jo sitoutunut kotona, eikä uuden suhteen aloittaminen ole helppoa.

Puolison ja perheenjäsenen saattaminen opiskelijalle Skandinaviassa

Useimmat ulkomaisia apurahoja hakevat ihmiset saattavat välttyä ilmoittamasta nimenomaisesti olevansa naimisissa, vaikka varmasti olisivatkin. Tällaisen välttelyn taustalla on virheellinen ajatus siitä, että apurahojen myöntäjät saattavat olla haluttomia sponsoroimaan perheenjäsentä siihen liittyvien logististen ja sosiaalisten ongelmien vuoksi. Mutta ei suinkaan, sillä naimisissa olemisen ilmoittaminen voi antaa sinulle etulyöntiaseman.

Eurooppalaisessa järjestelmässä on hiljattain ymmärretty, että ihmiset käyttävät koulutusta helppona tapana saada viisumi ja oleskelulupa, minkä jälkeen he menevät naimisiin, mikä johtaa pelkkään väestönsiirtoon. Järjestelmä arvostaa naimisissa olevaa henkilöä korkealle, koska hän on sidoksissa kotimaahansa, vaikkakin peitellysti. Toisaalta, jos ilmoitat olevasi naimisissa, voit hakea aviopuolison ja perheenjäsenten mukanaoloa.

Mukana tuleva puoliso saa muuttaa kanssasi Skandinaviaan koko oleskelusi ajaksi, hän voi hakea myös opiskelupaikkaa ja työskennellä täysipäiväisesti opiskelun ohessa. Vaikka puolison ja lasten saaminen mukaan maksaa muutaman taalan, hyödyt ovat paljon suuremmat kuin kustannukset.

Miten saattajapuoliso ja perheenjäsenet toimivat Skandinaviassa?

Kuka tahansa Skandinaviassa korkeakouluopintoihin hyväksytty voi tulla mukaan perheineen. Ainoa poikkeus tähän on se, että edellytyksenä on pystyä osoittamaan kyky elättää jokainen mukana seuraava perheenjäsen.

Perheen on tässä tapauksessa osoitettava olevan läheisessä suhteessa joko vaimon, lapsen tai avopuolison muodossa. Tanskan kotouttamis- ja työhönottovirastolla (SIRI) on tarkat vaatimukset siitä, mitä asiakirjoja sille on toimitettava mukana tulevien perheenjäsenten käsittelyä varten.

Mukana tuleva perheenjäsen voi tulla opiskelijaksi hyväksytyn opiskelijan mukana, mutta hän voi tulla myös myöhemmin, kun opiskelija on jo kirjoilla ja jatkaa opintojaan. Oli miten oli, päätös ottaa mukaan perheenjäseniä säästää huomattavasti sosiaalista taakkaa, joka aiheutuu siitä, että opiskeluaikana on poissa perheenjäsenten luota.

Miten selviytyä opiskelijana Skandinaviassa, kun perhe on ulkomailla?

Rehellisesti sanottuna, on suuri tehtävä selviytyä opiskelusta, kun perhe on poissa. Tämä ei tarkoita, että se olisi mahdotonta, mutta se on hyvin haastavaa. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että jotta opiskeluun ja tutkimukseen voidaan käyttää enemmän aikaa, mielenrauha on ensiarvoisen tärkeää. Tämä mielenrauha saavutetaan vasta, kun sosiaaliset siteet ovat pitkälti vakiintuneet, mitä ei tapahdu, kun perheestä ollaan erossa kaksi, kolme tai neljä vuotta riippuen siitä, mihin ohjelmaan Skandinaviassa hakeudutaan.

Jos perheen mukana oleminen on hyvin mahdotonta, on olemassa muutamia keinoja, joilla voit tasapainoilla perheen ja opintojen välillä. Ensinnäkin jatkuva yhteydenpito puolison ja lasten kanssa on välttämätöntä. Toiseksi, jos opiskeluun on varattu enemmän kuin yksi vuosi, on tärkeää varata aikaa kotiinpaluuseen vähintään kerran vuodessa koko opiskeluajan – tämä voi tuntua kalliilta, mutta se on erittäin tärkeää perheen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Koska opiskelijat saavat työskennellä 20 tuntia, on tärkeää saada jonkin verran tuloja ja lähettää niitä kotiin puolison tukemiseksi perheen tarpeiden tyydyttämisessä. Ehkä toisella puolisolla kotona on riittävät taloudelliset resurssit perheen elättämiseen, mutta myös lähettäminen sitoo suhdetta. Itse asiassa puolisosuhde on enemmän emotionaalinen kuin fyysinen, ja tämä ulkomaalaisen opiskelijan pitäisi ymmärtää.

Perheen kutsuminen lyhytaikaisella viisumilla opiskelijaksi Skandinaviaan

Ulkomaalaisena opiskelijana missä tahansa Skandinavian maassa, jonka perhe on jäänyt ulkomaille, voit tuoda heidät satunnaisesti maahan lyhytaikaisten viisumikutsujen avulla. Tämän voit tehdä sinä sponsorina, joka lähetät hakemuksen 3-6 kuukauden ajaksi, jotta perhe voi tulla.

Maahanmuuttoviranomaiset määrittelevät erityiset vaatimukset, jotka henkilön on täytettävä ennen kuin hän voi kutsua perheenjäseniä lyhytaikaista oleskelua varten.