Als getrouwd persoon in Scandinavië gaan studeren

Jongleren tussen het grootbrengen van een gezin en studeren in het buitenland is een van de moeilijkste beslissingen die je kunt nemen en mensen met een zwak hart slagen er vaak niet in. Als iemand die aan het begin of in het midden van zijn jeugd zit, kom je vaak voor het dilemma te staan of je je moet richten op het stichten van een gezin of op het najagen van wat extra academische kwalificaties. Uit frustratie kiezen mensen vaak voor een van de twee, maar niet voor allebei.

Wanneer een ambitieuze, maar getrouwde persoon in Azië, Afrika, Amerika, Canada, Australië of Oost-Europa een aanbod krijgt om in Scandinavië te gaan studeren, zal hij of zij als eerste denken aan het gezin. Vragen als: laat ik mijn gezin achter? Zal mijn langeafstandshuwelijk standhouden? Hoe zal mijn jonge kind zich tot mij verhouden? Zal ik er spijt van krijgen dat ik mijn gezin heb achtergelaten om te gaan studeren?

Voor mensen die nog single zijn, is alles gewoon gemakkelijk omdat het allemaal draait om het najagen van je dromen zonder veel beslissingen die je tegenhouden. Maar er is één ding dat Scandinavië zo bijzonder maakt voor studenten in het hoger onderwijs die komen studeren maar al getrouwd zijn in hun land.

Uitdagingen om in Scandinavië te studeren zonder echtgenoot in de buurt

Naar Scandinavië komen als student in het hoger onderwijs kan heel lonend zijn, maar er zit ook een grote uitdaging aan vast. Het feit dat iemand al getrouwd is in zijn eigen land betekent dat de beslissing over het al dan niet meenemen van de familie begint.

De regels in Scandinavië staan toe dat mensen hun kerngezin meebrengen om hen te vergezellen als student, maar het proces gaat gepaard met een grote premie. Je moet aantonen dat je in staat bent om voor elk ander meereizend gezinslid te zorgen, omdat het sociale systeem niet in staat zal zijn om voor hen te zorgen.

Als je de keuze maakt om niet met je familie mee te gaan, kan de sociale last om van hen afgesloten te zijn overweldigend zijn. De sociale cultuur in Denemarken is zodanig dat mensen gesloten zijn en op zichzelf blijven. De enige manier waarop de meeste mensen proberen ermee om te gaan is door een vriendin of vriendje te nemen om levendig te blijven. Dit kan problematisch zijn omdat een getrouwd persoon zich thuis al heeft geëngageerd en het niet zo gemakkelijk is om een nieuwe relatie te beginnen.

Echtgeno(o)t(e) en familielid vergezellen naar een student in Scandinavië

De meeste mensen die in het buitenland een beurs aanvragen, durven niet expliciet te zeggen dat ze getrouwd zijn, ook al zijn ze dat zeker. Dergelijke ontmoediging wordt verkeerd ingegeven door de gedachte dat de verstrekkers van studiebeurzen terughoudend kunnen zijn om een familielid te sponsoren vanwege de logistieke en sociale problemen die ermee gepaard gaan. Maar verre van dat, je gehuwde status aangeven kan je juist een voorsprong geven.

Het Europese systeem heeft zich onlangs gerealiseerd dat mensen onderwijs gebruiken als een gemakkelijke manier om een visum en verblijfsvergunning te krijgen, waarna ze trouwen met als gevolg een pure bevolkingsverplaatsing. Hoewel heimelijk, zal het systeem een getrouwd persoon hoog waarderen vanwege hun gehechtheid aan hun thuisland. Aan de andere kant, als je verklaart getrouwd te zijn, kun je een aanvraag indienen voor meereizende echtgenoten en familieleden.

Een meereizende echtgeno(o)t(e) mag met je mee naar Scandinavië voor de hele duur van je verblijf, mag ook een studie aanvragen en fulltime werken terwijl je studeert. Hoewel het je een paar dollar kost om een begeleidende echtgenoot en kinderen te krijgen, wegen de voordelen ruimschoots op tegen de kosten.

Hoe de regeling voor meereizende echtgenoten en familieleden in Scandinavië werkt

Iedereen die is toegelaten voor een hogere opleiding in Scandinavië mag meekomen met zijn familie. Het enige nadeel hiervan is dat je moet kunnen aantonen dat je in staat bent om elk van de meereizende gezinsleden te onderhouden.

In dit geval moet worden aangetoond dat de familie een nauwe band heeft als echtgenote, kind of samenwonende partner. Het Deense agentschap voor werving en integratie (SIRI) heeft een uitgebreide eis voor welke documenten aan hen moeten worden verstrekt voor de verwerking van meereizende gezinsleden.

Een meereizend familielid kan naast de toegelaten student komen, maar kan ook later komen als de student al is ingeschreven en verder studeert. Hoe dan ook, de beslissing om meereizende familieleden mee te nemen zal de sociale last die gepaard gaat met het weg zijn van hen tijdens de studieperiode aanzienlijk verlichten.

Hoe je het als student in Scandinavië redt met een gezin in het buitenland

Eerlijk gezegd is het een hele opgave om te studeren met een gezin dat weg is. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar het is wel een hele uitdaging. Het idee waar iedereen het mee eens zal zijn, is dat om meer tijd te besteden aan studie en onderzoek, gemoedsrust van het grootste belang is. Deze gemoedsrust komt pas als de sociale banden grotendeels zijn geslonken, wat niet het geval is als iemand twee, drie of vier jaar van zijn familie gescheiden is, afhankelijk van het programma dat hij in Scandinavië volgt.

In het geval dat het erg onmogelijk is om met de familie mee te komen, zijn er een paar manieren om de noodzaak om verbonden te blijven met familie en studie te combineren. Ten eerste is constante communicatie met echtgenoot en kinderen noodzakelijk. Ten tweede, als iemand meer dan een jaar moet studeren, is het belangrijk om tijd vrij te maken om minstens één keer per jaar naar huis terug te keren gedurende de hele studieperiode – dit lijkt duur, maar is erg belangrijk om het gezin bij elkaar te houden.

Omdat studenten 20 uur mogen werken, is het belangrijk om wat inkomen te krijgen en naar huis te sturen om de echtgenoot of echtgenote te ondersteunen bij het voorzien in de behoeften van het gezin. Misschien heeft de andere echtgenoot thuis voldoende financiële bronnen om het gezin draaiende te houden, maar de daad van het sturen van iets bindt ook de relatie. Eigenlijk is de relatie tussen echtgenoten meer emotioneel dan fysiek en dit is wat een buitenlandse student moet begrijpen.

Familie uitnodigen voor een kort verblijf als student in Scandinavië

Als buitenlandse student in een van de Scandinavische landen die nog familie in het buitenland heeft, is een van de manieren om hen af en toe binnen te halen een visum voor kort verblijf aan te vragen. Dit kan gedaan worden door jou als sponsor die een aanvraag stuurt voor 3-6 maanden zodat de familie toestemming krijgt om te komen.

De immigratieautoriteiten geven de specifieke vereisten waaraan iemand moet voldoen voordat hij familieleden kan uitnodigen voor een kort verblijf.