Tulevien lakimuutosten vaikutus nettikasinoiden toimintaan Suomessa

Suomi on luottanut jo vuosikymmeniä monopolimalliin rahapelaamisen suhteen, mutta nyt uusi hallitus suunnittelee siirtymistä lisenssijärjestelmään. Muutoksen taustalla on huomio siitä, että pelaaminen on siirtynyt yhä kasvavassa määrin monopolijärjestelmän ulkopuolelle. Siten järjestelmä on jo lähtenyt murtumaan, eikä edellisen hallituksen tekemillä tiukennuksilla saatu toivottua muutosta aikaan.

Uuden lisenssijärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2026. Sitä ennen on vielä pitkä työ, kun laaditaan uuden mallin tarkempia suuntaviivoja. Jos lisenssijärjestelmä toteutuu, voi uusi nettikasino hakea Suomen omaa lisenssiä ja tarjota laillisesti rahapelejä kotimaan rajojen sisäpuolella. Tämä tuo myös uusia mahdollisuuksia markkinointiin ja sponsorointiin. 

Miltä lisenssijärjestelmä tulee todennäköisesti näyttämään ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan? 

Suomi luottanut vuosikymmeniä monopolimalliin

Suomi on pitkään luottanut monopolimalliin rahapelien suhteen. Veikkaus on ollut valtion omistama rahapeliyhtiö, joka on hallinnut rahapelitoimintaa maassa. Monopolimalli on perustunut ajatukseen siitä, että valtion hallinnoima rahapelitoiminta on paras tapa ehkäistä rahapelihaittoja ja ohjata rahapelituloja hyväntekeväisyyteen ja yhteiseen hyvään. 

Viime vuosina on kuitenkin herännyt keskustelua siitä, onko monopolimalli enää nykyaikainen ja tehokas tapa hallinnoida rahapelitoimintaa. Vaikka rahapelitoimintaa saa järjestää vain yksi yhtiö, voivat pelaajat suunnata myös ulkomaisille nettikasinoille pelaamaan. Näin on myös tehty yhä suuremmissa määrin, ja pelaamiseen käytettävät rahat valuvat yhä enemmän valtion kassan ulkopuolelle.

Monopolin puolustajat ovat huolissaan siitä, että monopolin purkaminen voisi lisätä rahapelihaittoja ja altistaa haavoittuvassa asemassa olevia pelaajia entistä enemmän riskeille. Toisaalta on myös niitä, jotka kannattavat rahapelimonopolin purkamista ja markkinoiden avautumista kilpailulle. He uskovat, että kilpailu voisi parantaa palveluiden laatua ja monipuolisuutta sekä lisätä valtion saamia rahapelituloja. 

Uusi hallitus suunnittelee lisenssijärjestelmään siirtymistä

Edellinen hallitus pyrki vähentämään monopolijärjestelmän ulkopuolelle suuntautuvaa pelaamista kiristämällä säädöksiä. 

Nettikasinoiden markkinointia alettiin tarkkailemaan erityisellä tarkkuudella, ja moni vaikuttaja sai huomautuksia toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. Mikäli rahapeliyhtiön katsottiin mainostavan toimintaansa Suomessa, saattoi seurauksena olla jopa maksuesto kotimaisista pankeista kyseiselle nettikasinolle. Tällä ei kuitenkaan saatu aikaan toivottua muutosta, ja pelaajat löytävät kasinot myös ilman suurta markkinointia.

Tämä sai lähes kaikki puolueet pyörtämään mielipiteensä monopolijärjestelmän tarpeellisuudesta. Uusi hallitus kirjasikin hallitusohjelmaan lisenssijärjestelmään siirtymisen, joka on sittemmin tarkentunut osittaiseksi lisenssijärjestelmäksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että myös ulkomaiset peliyhtiöt voisivat hakea lupaa tarjota pelejä suomalaisille pelaajille. Osittaisen lisenssijärjestelmän puitteissa Veikkaukselle jäisi vielä yksinoikeus lottopeleihin ja peliautomaatteihin. Ulkomaiset nettikasinot voisivat kuitenkin tarjota kasinopelejä ja vedonlyöntiä – kunhan toiminnalle on haettu lisenssi.

Lisenssijärjestelmään siirtymiselle perusteita puolesta ja vastaan

Lisenssijärjestelmään siirtymistä on perusteltu monella eri tavalla. Tällainen järjestelmä voi tuoda mukanaan useita etuja, kuten paremman valvonnan ja sääntelyn rahapelitoimialalla. Lisenssijärjestelmä voi myös auttaa torjumaan rahapelihaittoja ja varmistamaan pelaajien turvallisuuden. Tällä hetkellä Veikkaus toimii tiukkojen säännösten mukaan, mitkä eivät päde lisenssijärjestelmän ulkopuolisiin toimijoihin. Se luo epäreilun kilpailuasetelman, jonka puitteissa Veikkauksen on vaikea vastata kilpailuun.

Toisaalta lisenssijärjestelmään siirtyminen voi aiheuttaa myös haasteita ja muutoksia alan toimijoille. Uuden järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät säännökset vaativat resursseja ja muutoksia nykyisiin toimintatapoihin. Lisäksi lisenssijärjestelmä vaikuttaa myös pelaajien kokemukseen ja mahdollisuuksiin osallistua erilaisiin rahapeleihin. On tärkeää, että lisenssijärjestelmään siirtymistä suunniteltaessa otetaan huomioon kaikki asianosaiset ja pyritään löytämään tasapaino eri intressien välillä. Tavoitteena tulisi olla vastuullinen ja kestävä rahapelitoimiala, joka palvelee pelaajia ja yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuleeko uusi järjestelmä muistuttamaan Ruotsin mallia?

Ruotsissa on vuodesta 2019 lähtien ollut voimassa uusi rahapelaamisen lisenssijärjestelmä. Tämä järjestelmä mahdollistaa ulkomaisille yrityksille luvan hakea lisenssiä, jolla voi tarjota rahapelialan palveluita Ruotsin markkinoilla. Lisenssijärjestelmän tarkoituksena on valvoa ja säännellä rahapelaamista sekä taata pelaajille turvallinen ja vastuullinen peliympäristö. Lisenssijärjestelmä on osa Ruotsin pyrkimystä hillitä laitonta rahapelaamista ja suojella pelaajia.

Ruotsin rahapelaamisen lisenssijärjestelmä on saanut sekä positiivista palautetta että kritiikkiä pelaajien ja toimijoiden suunnalta. Monet toimijat ovat valittaneet siitä, että lisenssijärjestelmä on vaikeasti ymmärrettävä ja sen noudattaminen on haastavaa. Erityistä kritiikkiä on saanut myös lisenssin vaatimusten tiukkuus sekä pelaajien että kasinoiden puolelta.

On hyvä muistaa, että lisenssin hankkiminen on kasinolle aina iso taloudellinen panostus. Lisenssijärjestelmään liittyminen maksaa, minkä lisäksi osa tuotoista maksetaan suoraan veroina tai lisenssimaksuina lisenssin myöntäneelle taholle. Lisenssin hankkimisesta on myös oltava hyötyä, jotta kasinot haluavat sen tehdä.

Jos lisenssijärjestelmä on liian tiukka, saa se pelaajat suuntaamaan lisenssijärjelmän ulkopuolelle samalla tavalla kuin monopolijärjestelmässä. Myös ruotsalaiset pelaajat voivat pelata laillisesti ilman Ruotsin lisenssiä toimivien operaattorien sivuilla. Myös näiden joukossa on muilla luotettavilla lisensseillä toimivia kasinoita, jotka pystyvät kilpailemaan paremmilla eduilla.

Olisikin tärkeää rakentaa alusta lähtien lisenssijärjestelmä, joka tuo pelaamista yhä enemmän sen piiriin. Muutoin uusi lisenssijärjestelmä tulee epäonnistumaan samalla tavalla kuin valtion nykyinen rahapelipolitiikka on tehnyt.

Lisenssijärjestelmän mahdolliset vaikutukset muihin aloihin

Lisenssijärjestelmän käyttöönotto tulee vaikuttamaan myös muihin aloihin mainonnan ja markkinoinnin kautta. Ulkomaiset peliyhtiöt voivat tuoda mukanaan uusia markkinointikeinoja ja kilpailua mainostilasta. 

Ulkomailla esimerkiksi vedonlyöntiyhtiöt ovat urheilun suurimpia tukijoita. Tämä tuo mahdollisuuden sponsoroida myös suomalaista urheilua, mikä mahdollistaa urheilun kehittämisen ennen näkemättömällä tavalla. Moni urheilutoimija onkin alkanut jo valmistautumaan muutokseen käymällä neuvotteluja sponsoroinnista.0 Lisäksi lisenssijärjestelmä tulee vaikuttamaan rahapelituottojen jakamiseen hyväntekeväisyyteen ja urheiluun.

Uuden lisenssijärjestelmän myötä nettikasinoiden toiminta tulee olemaan valvotumpaa ja säännellympää, mikä voi parantaa pelaajien turvallisuutta ja vähentää haitallista pelaamista. Lisenssijärjestelmä voi myös tuoda lisää verotuloja valtiolle, mikä voi vaikuttaa positiivisesti julkiseen talouteen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen siirtyminen lisenssijärjestelmään voi tuoda mukanaan sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita rahapelialalle. On tärkeää, että uusi järjestelmä suunnitellaan huolellisesti ja ottaa huomioon kaikki osapuolet. Toivottavasti Suomi pystyy luomaan kestävän ja toimivan lisenssijärjestelmän, joka hyödyttää kaikkia alan toimijoita ja pelaajia.