Egészségügy Svédország

A svéd egészségügyi rendszer

Ha hamarosan Svédországba utazik, van néhány dolog, amit tudnia kell a svéd egészségügyről. Az ország egészségügyi létesítményei és erőforrásai főként a fenntarthatóság és a mindenki számára egyenlő hozzáférés koncepciója köré összpontosulnak.

Az ország egészségügyi rendszere kiemelkedő , és életképes és megfizethető politikájának köszönhetően általában jó helyen áll . Íme egy rövid betekintés a svéd egészségügyi rendszer néhány fontos aspektusába.

Decentralizált rendszer

Az egészségügy Svédországban az adminisztratív ügyek decentralizált területe. Más szóval, a helyi és regionális tanácsok irányítják. Az erőforrásokat az egyes területekhez vagy körzetekhez azok demográfiai és epidemiológiája alapján osztják fel.

A svéd egészségügyi részleg 290 önkormányzatra és 21 megyei tanácsra oszlik. Képviselőiket négyévente az adott területen élő lakosok választják. A svéd kormány egészségügyi irányelveket és politikákat határoz meg, amelyeket minden helyi egészségügyi tanácsnak be kell tartania.

A decentralizált egészségügyi rendszer megkönnyíti a műveletek futtatását, valamint a rendszer szivárgásának és hibáinak elemzését. Képviselőik megválasztásával a helyiek aktív szerepet vállalnak egészségügyi ellátásuk hatékonyságában, jobbá tételében

Adófinanszírozású

A skandináv országok arról ismertek, és gyakran kritizálják is, hogy tetemes összegű adókat szednek be. Decentralizált működésük részeként a svéd állampolgárok és adófizetők is decentralizált adórendszerrel rendelkeznek. A svéd egészségügyet is jelentős mértékben az adófizetők pénzéből finanszírozzák. Az Egészségügyi Technológiai Értékelés Svéd Tanácsa felelős a pénzügyek kezeléséért és a rendszer hatékonyságának javításáért.

Svédország progresszív adózási rendszert követ, ami azt jelenti, hogy a gazdagok adóiból finanszírozzák az egészségügyi rendszert. Ezzel egyidejűleg a munkásosztály dolgozhat életszínvonaluk javításán anélkül, hogy a magas adók miatt kellene aggódnia. Ez egyensúlyt teremt a két társadalmi osztály szerepe között.

Az egészségügy részesedése Svédország teljes GDP-jében évente 11%. Az adófizetési folyamatot is a megyei tanácsok irányítják és felügyelik. Összességében az ország egészségügyi kiadásainak 90%-át adók fedezik. Az egészségügyi szolgáltatásoknak mindössze 10-12%-a tartozik a magánkórházak és háziorvosok hatáskörébe.

Betegdíjak

Svédországban:

  • Az egészségügyi ellátás egyetemes és mindenki számára elérhető.
  • Az átlagos kórházi tartózkodás maximum 100 SEK/nap.
  • 23 éves korig kedvezményes fogászati szolgáltatást vehet igénybe.
  • Egy szakorvosi vizit nem több, mint 400 SEK.
  • Teljes körű állami egészségbiztosítási fedezet.
  • A konzultáció díja nem haladja meg az 1100 SEK/év összeget. Ha igen, a konzultáció ingyenes.
  • A felírás maximális díja 2250 SEK/év.

Időseknek

Az évek során Svédország folyamatosan dolgozott azon, hogy idős lakossága számára biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Svédország várható élettartama jelenleg csaknem 82 év. Svédországban öt ember közül csaknem egy 65 év feletti, míg a 80+ ember a teljes lakosság 5,2%-át teszi ki.

Az idősek gondozása kellőképpen hozzájárult a lakosság átlagos élettartamának növekedéséhez. Az idősgondozás Svédországban az éves GDP közel 3,6%-át teszi ki. Az egészségügyi ellátás minőségének köszönhetően Svédországban a legmagasabb az egy főre jutó idős munkavállalók száma. Ez nagy lendületet ad Svédország gazdaságának, és több forrást biztosít mindenki számára jobb életlehetőségekhez.

Az egészségügyi ellátás minősége

A betegek biztonsága és jóléte abszolút prioritás a svéd egészségügyi rendszerben. Sok olyan beteget, akiknél elkerülhető a kórházi kezelés, otthonában látják el az egészségügyi személyzet.

Átlagosan a legtöbb svéd állampolgár dicséri az állami egészségügyi szolgáltatásokat barátságos és támogató természetükért. Az egészségügyi ellátás minősége, beleértve a gyógyszereket, a gépeket, az egészségügyi intézkedéseket és a doktori szolgáltatásokat, szintén lenyűgöző.

90 napos szakorvosi jelenlét

A svéd egészségügyi rendszer biztosítja, hogy minden olyan beteget azonnal ellátjanak, aki előre megtervezett kezelést és ellátást igényel. A segítséget kérő betegeket még aznap kijelölik a helyi egészségügyi központba. Ezután egy héten belül orvoshoz, 90 napon belül szakorvoshoz tudnak időpontot kérni. A szűrést és a műtéteket is legfeljebb három hónap alatt végezzük.

Ha az egészségügyi szolgáltatók nem tartják be ezt a protokollt, a beteget máshová helyezik át. Az egészségügyi pénztár állja a beteg összes egészségügyi, utazási és logisztikai költségeit.

Author photo
Publication date:
Author: Ludvig
Ludvig is the owner and driving force behind Scandinavia.life. A native Norwegian with ties to Denmark, Sweden and Finland, he is the perfect guy to guide you through the delights of Scandinavia.