Rootsi tervishoiusüsteem

Kui te suundute Rootsi peagi peate Rootsi tervishoiu kohta teadma mõnda asja. Riigi tervishoiuasutused ja ressursid on keskendunud peamiselt jätkusuutlikkuse ja kõigile võrdse juurdepääsu kontseptsioonile.

Riigi tervishoiusüsteem on väljapaistev ja tavaliselt auaste hea tänu oma elujõulisele ja taskukohasele poliitikale. Siin on lühike ülevaade Rootsi tervishoiusüsteemi mõnest olulisest aspektist.

Detsentraliseeritud süsteem

Tervishoid Rootsis on a detsentraliseeritud haldusasjades. Teisisõnu, seda haldavad kohalikud ja piirkondlikud nõukogud. Vahendid eraldatakse igale piirkonnale või piirkonnale vastavalt selle demograafiale ja epidemioloogiale.

Rootsi tervishoiudivisjon on jagatud 290 omavalitsuseks ja 21 maakonna nõukoguks. Nende esindajad valivad iga nelja aasta tagant vastavas piirkonnas elavad elanikud. Rootsi valitsus kehtestab tervisesuunised ja -poliitika, mida iga kohalik tervishoiunõukogu peab järgima.

Detsentraliseeritud tervishoiusüsteem hõlbustab operatsioonide läbiviimist ning süsteemi lekete ja vigade analüüsimist. Oma esindajaid valides mängivad kohalikud aktiivset rolli nende tervishoiu tõhususes ja parandamises

Maksudest rahastatud

Skandinaavia riigid on tuntud ja sageli kritiseeritud selle kogumise pärast kopsakas summa maksudest. Rootsi kodanikel ja maksumaksjatel on detsentraliseeritud tegevuse osana ka detsentraliseeritud maksusüsteem. Rootsi tervishoidu rahastatakse suures osas ka maksumaksja rahast. The Rootsi tervishoiu tehnoloogia hindamise nõukogu vastutab rahanduse juhtimise ja süsteemi tõhususe parandamise eest.

Rootsis järgitakse progressiivset maksustamissüsteemi, mis tähendab, et jõukate makse kasutatakse tervishoiusüsteemi rahastamiseks. Samal ajal saab töölisklass teha tööd oma elatustaseme parandamiseks, ilma et peaksite muretsema kõrgete maksude pärast. See loob tasakaalu mõlema sotsiaalse klassi rollide vahel.

Tervishoiu osa Rootsi kogutoodangust on 11% aastas. Maksu tasumise protsessi haldavad ja jälgivad ka maakonnavolikogud. Üldiselt kaetakse maksudega 90% riigi tervishoiukuludest. Ainult umbes 10–12% tervishoiuteenustest kuulub erahaiglate ja perearstide valdkonda.

Patsienditasud

Rootsis:

  • Tervishoid on universaalne ja kõigile kättesaadav.
  • Keskmine haiglas viibimine on maksimaalselt 100 Rootsi krooni päevas.
  • Doteeritud hambaraviteenust saate kuni 23 -aastaseks saamiseni.
  • Spetsialisti visiit ei ületa 400 Rootsi krooni.
  • Täielik kindlustus riikliku tervisekindlustuse alusel.
  • Konsultatsioonitasu ei ületa 1100 Rootsi krooni aastas. Kui see nii on, on konsultatsioon tasuta.
  • Maksimaalne retsepti tasu on 2250 Rootsi krooni aastas.

Eakate jaoks

Aastate jooksul on Rootsi pidevalt töötanud selle nimel, et tagada eakatele elanikele juurdepääs tervishoiuvarudele. The oodatav eluiga Rootsi on praegu peaaegu 82. Ligi üks viiest Rootsi elanikust on üle 65 -aastane, samas kui 80+ inimest moodustavad 5,2% kogu elanikkonnast.

Eakate hooldus on piisavalt kaasa aidanud elanikkonna keskmisele elueale. Eakate hooldus Rootsis moodustab ligi 3,6% aastasest SKPst. Tervishoiu kvaliteedi tõttu on Rootsis ka kõige rohkem eakaid töötajaid elaniku kohta. See annab Rootsi majandusele olulise tõuke ja annab rohkem ressursse paremate eluvõimaluste pakkumiseks kõigile.

Tervishoiu kvaliteet

Patsientide ohutus ja heaolu on Rootsi tervishoiusüsteemi absoluutne prioriteet. Avalikud tervishoiutöötajad võtavad oma kodus vastu paljusid patsiente, kelle haiglaravi on välditav.

Keskmiselt enamus Rootsi kodanikud kiita avalikke tervishoiuteenuseid sõbraliku ja toetava iseloomu eest. Muljetavaldav on ka tervishoiu kvaliteet, sealhulgas ravimid, masinad, sanitaarmeetmed ja doktoriteenused.

Spetsialisti 90-päevane osavõtt

Rootsi tervishoiusüsteem tagab, et kõikidele patsientidele, kes vajavad eelnevalt planeeritud ravi ja hooldust, antakse kohe abi. Abi otsivad patsiendid määratakse kohalikule tervisekeskusele samal päeval. Seejärel saavad nad nädala jooksul arsti juurde ja 90 päeva jooksul eriarsti vastuvõtule. Sõeluuringud ja toimingud tehakse ka maksimaalselt kolme kuu jooksul.

Kui tervishoiuteenuse osutajad ei järgi seda protokolli, suunatakse patsient mujale. Tervishoiufond kannab kõik patsiendi ravikulud, reisi- ja logistikakulud.