Aanmeldingsprocedure voor een studie in Scandinavië

Veel mensen die in Scandinavië of een ander land in het buitenland willen studeren, zitten er vaak tussenin en kunnen hun aanvraag niet invullen en indienen. Elk academisch jaar worden er veel studiemogelijkheden geadverteerd met genereuze studiebeurzen. Maar niet zovelen halen de eindstreep en schrijven zich in voor studies. Onwetendheid is een van de meest voorkomende redenen waarom het niet lukt om de aanvraag af te ronden en toegelaten te worden. Niet veel mensen volgen geduldig de procedures of bereiden zich goed voor voordat ze aan de aanvraag beginnen.

Geen zorgen meer, gewoon de studieaanvraagprocedure correct doorlopen

Zelfs de beste internationale student die solliciteert, zal de vele uitstekende studiemogelijkheden opbiechten die door kleine vergissingen aan zijn neus voorbij zijn gegaan. Iemand die een aanvraag indient om in Scandinavië te studeren, investeert in het verkrijgen van een studieplaats en eventueel een beurs. Maar om de beurs te krijgen, moet je eerst een express toelating krijgen en de deadlines voor de twee komen dicht bij elkaar zonder ruimte voor verlenging. Dus of je nu uit de EU-landen, Azië, Afrika, Amerika of Australië komt, het helpt enorm als je de belangrijke aspecten van de aanvraagprocedure voor een studie kent.

Een universitair diploma uit Scandinavië is een belangrijke troef

Hoezeer de wereld ook gestaag en zeker lijkt te verschuiven naar een focus op vaardigheden bij het in dienst nemen van mensen, de waarde van een universitair diploma is nooit minder geweest. Eerlijk is eerlijk, de energie, het intellect en het harde werk dat allemaal in het behalen van een universitair diploma is gestoken, tellen zwaar mee voor het krijgen van een goedbetaalde baan en een positie met veel invloed. Daarom aarzelen ambitieuze studenten van over de hele wereld nooit om zich in te schrijven aan topuniversiteiten in Scandinavië.

Studeren in Scandinavië is waarschijnlijk een van de beste beslissingen die je ooit hebt genomen. De universiteiten hier hebben een sterke basis in academische geschiedenis. Nu zijn onderwijssystemen aangescherpt om problemen uit het echte leven op te lossen. Dit blijft een verkoopargument, vooral voor studenten uit landen waar het onderwijssysteem nog steeds moeite heeft om veel dingen goed te doen.

Solliciteren voor een studie in Scandinavië

Om te beginnen kan de keuze voor Scandinavië als studiebestemming nooit tevergeefs zijn. Ook het proces dat leidt tot toelating en uiteindelijke inschrijving mag niet lichtvaardig worden opgevat. Helaas nemen sommigen van ons het proces serieus, maar slagen er toch niet in, waardoor het als een vloek overkomt.

Om toegelaten te worden tot een studie in Scandinavië zijn 3 fases van groot belang;

  • Aanvraagfase vóór de studie
  • Aanvraagfase onderzoek
  • Aanvraag na studie

Geloof me, al deze stadia wegen bijna even zwaar in de keten. Als één fase niet standhoudt, dreigt al het andere als een kaartenhuis in elkaar te storten. Ervan uitgaande dat je echt in Scandinavië wilt studeren, zul je het waarschijnlijk wel redden.

Pre-studie aanvraagfase bij Noordse universiteiten

Als je besluit om de lange, verraderlijke weg naar een studie in het buitenland te bewandelen, betekent dat dat je niet bepaald ambitieus bent. Als er al iets is, dan is het op dit punt dat je moet poseren en vieren. Het is inderdaad een moedige stap om ervoor te kiezen een echte kampioen van je lot te zijn. Maar vergeet niet dat deze voorstudieapplicatie als basis dient en dus stevig onderbouwd moet zijn.

In de voorstudie-aanvraag moet je als aankomend student hebben aangegeven welk studiegebied je wilt volgen. Neem de tijd om universiteiten in elk van de Scandinavische landen te bezoeken. Maak kennis met de prospectus en stem je interesses af op de eisen en doelen van het programma.

Kies zorgvuldig universiteiten en studieprogramma’s

Je zult merken dat het studiegebied of de beschikbare cursussen misschien niet helemaal overeenkomen met je ideale keuze. Elk studieprogramma heeft zijn eigen titel, maar je zult zien dat deinhoud van de cursus min of meer overeenkomt. Schrik dus niet van zulke kleine verschillen.

Het is ook op dit punt dat je elk programma grondig bekijkt. Maak indien mogelijk een excelsheet om de programmavereisten te noteren. Het is niet automatisch dat je in aanmerking komt omdat je geïdentificeerde studieprogramma klinkt als het onderwijs dat je daarvoor hebt gevolgd. Controleer de vereisten met betrekking tot taal, vooropleiding, academische doelen, programmaresultaten en dergelijke.

Over het algemeen stellen studieprogramma’s in Scandinavië geen hoge eisen aan de Engelse taalvaardigheid. Maar je moet niet vergeten dat het je kansen op toelating vergroot. Meestal moet je de test op tijd doen, contact opnemen met referenties en je cv bijwerken. Op de lijst staat ook de noodzaak om een motivatiebrief of statement of purpose te schrijven. Bij sommige programma’s moet je ook een korte beschrijving van je beoogde onderzoek schrijven. Kijk ook naar financieringsopties en mogelijkheden voor beurzen.

Aanvraagfase studie aan Noordse universiteiten

Als algemene regel geldt dat de fase van de studietoepassing meer een kwestie is van slepen en neerzetten. Als je je aanvraag voor de studie al goed hebt gedaan, hoef je je hier niet achter de oren te krabben. Om Einstein te parafraseren: een uur om een probleem op te lossen zou zich moeten vertalen in 55 minuten analyseren en 5 minuten oplossen. De 55 minuten moeten naar de eerste fase gaan zodat deze tweede fase moeiteloos verloopt.

In deze fase moet je bijhouden wat er gedaan moet worden. Wees je bewust van en handel volgens de gegeven tijdlijnen. Elke universiteit heeft zijn eigen tijdlijn voor wanneer je alles moet doen. De universiteiten worden vaak zo toegeeflijk en herinneren aanvragers aan ontbrekende documenten.

Nu je het hele pakket met vereiste documenten hebt, blijf je je aanvraag volgen. Stuur van tijd tot tijd de documenten zoals verwacht. De geniale manier zou zijn om alle documenten in één keer te uploaden en dan alleen te wachten op een eventuele herinnering waar nodig.

Maak de beste en niet te betreuren keuzes voor toepassing

Denk er bij het aanvragen van een studie ook aan dat hetzelfde geldt voor de financiering van beurzen. In de meeste gevallen hebben studieaanvragen en de financiering van studiebeurzen in Scandinavië aparte systemen. Elk systeem heeft zijn eigen tijdlijnen en documentvereisten. De richtlijnen moeten strikt worden gevolgd als je een kans wilt maken om de langverwachte toelating te krijgen.

Tegenwoordig gebruiken sommige universiteiten studieaanvragen om beurzen in competitie toe te kennen. In dergelijke gevallen hoef je geen aparte aanvraag in te dienen. Dit zou het geval zijn voor aan de universiteit toegekende beurzen. Als de beursinstelling anders is dan de universiteit, dan is een aparte aanvraag voor financiering nodig.

Aanvraagfase na de studie

Nu heb je je aanvraag ingediend bij 3 of 4 universiteiten in Scandinavië. Slimme studenten schrijven zich in op meerdere universiteiten in verschillende landen in de regio, alleen maar om risico’s te spreiden. Vergeet niet dat de wijzen ons eraan herinnerden om nooit alle eieren in één mandje te stoppen als we echt om hen geven.

Toegelaten met beurs

Je hebt met succes de gespannen periode van wachten op een antwoord op je sollicitatie overwonnen. Op dit moment heb je het spannende nieuws: “…je aanvraag…is geaccepteerd”. Dit moment is met geen enkel ander te vergelijken. Het blaast je zelfs omver als er nog een komt met het bericht “…je aanvraag voor een beurs om XXXX te studeren aan de XXXX universiteit is goedgekeurd”, “…je hebt een volledige studiebeurs en een maandelijkse toelage”. In wezen hoef je je alleen maar te presenteren en te leren.

Wel of geen beurs

Sommige kandidaten die in Scandinavië willen studeren, hebben misschien minder geluk om toegelaten te worden. Zonder toelating wordt de droom om in Scandinavië te studeren alleen maar uitgesteld voor de volgende keer. Anderen krijgen alleen toelating maar geen financiering, wat betekent dat ze andere financieringsbronnen moeten zoeken, uitstellen of het de volgende keer opnieuw proberen.

Als je hebt besloten om je in te schrijven, begint de volgende fase van het verwerken van de reisdocumenten en de vlucht. Welke reisdocumenten je nodig hebt, hangt af van de nationaliteit die je hebt. Controleer de visumvereisten voor jouw land.

Hier moet de communicatie tussen jou en vertegenwoordigers van je universiteit in een stroomversnelling raken. Ze moeten je begeleiden bij de volgende stappen, zodat het proces van toelating tot de universiteit stressloos verloopt. Het is heel belangrijk om duidelijk te communiceren, vooral als je een volledige beurs hebt. Met een beurs moet de universiteit je reis, accommodatie en hele verblijf aan de universiteit regelen.

Kijk uit naar ons volgende artikel over elk van de aanvraagfasen en wat ze in detail inhouden.