Studeren in het buitenland zonder studiebeurs

Elk jaar, elke maand, misschien zelfs elke dag, steken ambitieuze studenten de grenzen van hun geboorteland over om een opleiding te volgen.

De studenten die een aanvraag indienen om aan boord te studeren, worden gedreven door de pure wens om het beste onderwijs te krijgen in droomuniversiteiten. Het was hun hoop zich in te schrijven bij een faculteit die hen een groot carrièrepad belooft.

In de meeste gevallen profiteren de studenten die in het buitenland gaan studeren van de verschillende studiebeurzen die vandaag beschikbaar zijn.

De studiebeurzen die aan studenten in het buitenland worden toegekend, kunnen worden toegekend door een individuele universiteit, een faculteit, een rector magnificus, bedrijven of de respectieve regeringen, naar gelang van het geval. Voor meer informatie over welke fouten je moet vermijden als je je aanmeldt voor studies in het buitenland, kun je hier meer details vinden.

Het is misschien niet zo intrigerend om te praten over de gelukkige studenten die een beurs krijgen, omdat voor hen het leven in het buitenland goed gesneden koek is. Beurstariefstudenten krijgen de kans een groot deel van hun tijd te investeren in onderzoek en kennisuitwisseling zonder zich zorgen te hoeven maken over financiën of onderhoud.

Anderzijds vormen de studenten die geen studiebeurs krijgen maar toch besluiten zich in het buitenland te wagen in de hoop op een manier om het hoofd boven water te houden, een bijzondere groep. Het is een hele strijd om aan de financiële behoeften te voldoen en tegelijkertijd een evenwicht te vinden met de strengheid van de academische opleiding, een ontmoedigende taak.

Toelating tot een universiteit in het buitenland zonder studiebeurs

Als procedure voeren universiteiten in het buitenland toelatings- en studiebeursprocessen hetzij afzonderlijk, hetzij gelijktijdig uit. Dit betekent dat iemand weliswaar in aanmerking komt en wordt toegelaten tot een bepaald master- of PhD-programma, maar misschien niet het geluk heeft een beurs te krijgen.

De respectieve universiteit die u een toelating heeft aangeboden, zal u op de hoogte brengen van het aanbod.  Bij dit aanbod is een brief gevoegd waaruit blijkt dat u tot dit programma bent toegelaten, maar het collegegeld moet betalen en of u kunt aantonen dat u tijdens de studieperiode in uw eigen onderhoud kunt voorzien.

In de meeste gevallen zullen studenten die een dergelijke toelating krijgen maar de financiering van een studiebeurs mislopen, de ambitie om in het buitenland te studeren gewoon laten varen. Dan zijn er de waaghalzen, de geëngageerden en de avonturiers die het eerste semester collegegeld vragen en een beetje voor het onderhoud. Dan kopen ze een vliegticket en gaan.

Is in het buitenland studeren zonder een beurs te hebben een goed idee?

Niemand besluit terug te keren naar het onderwijssysteem, vooral niet naar het hoger onderwijs, zonder dat daar een bijzondere impuls voor is. Sommige mensen willen misschien opklimmen op de carrièreladder, nieuwe kennis en vaardigheden opdoen die aansluiten bij de huidige eisen of iets dergelijks.

Op het moment dat u besluit een aanvraag in te dienen voor een bachelors-, masters-of doctorsgraad, is er dus al een reden om dat te doen. Als de motivatie om een extra graad te behalen groot genoeg is en men bereid is uit te proberen hoe het leven in het buitenland kan zijn zonder zeker collegegeld, dan is het een waardig experiment.

Werken en studeren

Er zijn verschillende manieren waarop studenten uit arme landen die een opleiding aan prestigieuze universiteiten in het westen willen volgen, hun studie kunnen financieren.

De meeste universiteiten en regeringen in het buitenland begrijpen nu dat immigrantenstudenten over bepaalde vaardigheden, kennis en mogelijkheden beschikken om tijdens hun studie te werken. Ze noemen het jobbing maar het draagt echt enorm bij tot de ondersteuning van studenten die geen studiebeurs hebben of zelfs studenten die wel een beurs hebben maar toch extra munten in de zak nodig hebben.

Het belangrijkste voor iemand die zonder studiebeurs in het buitenland gaat studeren, is eerst na te gaan of hij daar werkelijk iets te zoeken heeft en hoeveel hij aan salaris kan verdienen. Het kan teleurstellend zijn om overambitieus te zijn en dan te beseffen dat het leven in het buitenland zo ondraaglijk is.

Uitdagingen van studeren in het buitenland zonder studiebeurzen

Praat met iedereen die in het buitenland heeft gestudeerd en geen enkele vorm van studiebeurs heeft gekregen. Hun verhalen is een hele mond vol. Als we het hebben over studenten zonder studiebeurs, bedoelen we eigenlijk dat zij ook geen geld verwachten van vrienden, ouders of familieleden. Ze staan er letterlijk alleen voor met hun grote dromen.

Dergelijke studenten zijn veerkrachtig, vooruitziend en hebben minder kans om vrije tijd over te houden voor een overbodige levensstijl. Maar als student moet je je aandacht verdelen en letterlijk bezig zijn met ofwel studeren ofwel geld zoeken, dat is een hele opgave. Het ontneemt je gewoon de tijd om met collega-studenten om te gaan of wat vrije tijd te krijgen.

als student werken om een inkomen te krijgen

Voor een student die collegegeld moet betalen aan een universiteit in het buitenland, is elke tijd een drukke tijd. Eén ding is dat het collegegeld voor buitenlandse studenten altijd hoog is. Dit betekent dat wat een plaatselijke student zou betalen, verdubbeld of verdrievoudigd kan worden voor een internationale student. Dat is een gekke, maar het is de realiteit check.

Aan de meeste universiteiten in het buitenland, vooral in Europa, is het onderwijs gratis voor de plaatselijke bevolking en die uit specifieke regio’s zoals de EU, de EER en Zwitserland. Dit betekent dat de kans groot is dat je op een gegeven moment in een klas terechtkomt waar alle andere studenten geen collegegeld betalen. Geen van de medestudenten  zal je situatie begrijpen.

Een ander punt is dat naast het gratis collegegeld, studenten uit de EU of de EER die in  een land als Denemarken studeren, overheidssteun krijgen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor de Denen is het een garantie om SU te krijgen.

Stelt u zich eens voor dat u worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen en tegelijkertijd het levensonderhoud en het collegegeld moet bekostigen, terwijl uw collega’s een toelage van meer dan 947,18 dollar per maand krijgen en bovendien geen collegegeld hoeven te betalen. U bevindt zich in twee verschillende werelden, maar er wordt verwacht dat u aan de cursusvereisten voldoet.

Moet iemand overwegen in het buitenland te studeren zonder studiebeurs?

Het is misschien een slecht idee om terloops te zeggen dat studeren in het buitenland zonder studiebeurs een no go zone is, maar het zal ook naïef zijn om het heilzaam te promoten. Er zijn een paar dingen die nuttig kunnen zijn voor iemand die het idee heeft om als student naar het buitenland te verhuizen.

Er zijn een paar dingen die gebeuren als je afhankelijk bent van werken in het buitenland om collegegeld en etentjes te betalen. Ten eerste, je tijd om te studeren wordt sterk beperkt, vooral groepswerk en onderzoek. Twee, je zult geen gelegenheid vinden om goed te netwerken met medestudenten. Drie, het zal een hele opgave zijn om stages te overwegen als onderdeel van je studie. De meeste stages in landen waar beurzen worden gegeven aan studenten die ook geen collegegeld betalen, zijn onbetaald.

Een dag voor een typische collegegeld betalende student in het buitenland is vol en bewogen. Zij moeten jongleren tussen het bijwonen van colleges, parttime werk, lezen in de bibliotheek, laboratoriumonderzoek en nog wat tijd overhouden voor chit chat met vrienden. Is dat niet te veel voor een mens? Ik denk het wel.

Gaan studeren in het buitenland zonder een studiebeurs te financieren

Hoewel wat we hier vermelden misschien niet voor iedereen relevant is, kan het nuttig zijn om op zijn minst wat last weg te nemen van de schouder van een buitenlandse student die overweegt in het buitenland te gaan studeren zonder studiebeurs.

Het is een goed idee om op zijn minst contact te leggen met een familie of persoon die u tijdens de studieperiode kan ontvangen. Er kunnen gezinnen zijn die hun armen openen om je in hun gezin op te nemen. Hiermee is de zorg van huur en eventueel onderhoud geregeld. U hoeft zich alleen maar te richten op het verhogen van het collegegeld.

Als je ver van de universiteit woont, neem dan een fiets, scooter of sluit vriendschap met een collega-student die je thuis kan ophalen en afzetten. Dit bespaart je buskosten. Slim? Ja, heel slim en doordacht.

Eenmaal aan de universiteit, probeer je superactief te zijn in de klas, indruk te maken op de professoren en klaar te staan om hen te laten weten dat je collegegeld betaalt. Haal al je tentamens en bereid je goed voor op de colleges. Ze kunnen gewoon binnen de faculteit overeenkomen om je te laten studeren zonder er een dubbeltje voor te betalen .

Ook al heb je in eerste instantie misschien geen beurs gekregen, blijf de aankondiging voor financiering controleren. Er komen steeds een paar nieuwe aankondigingen voor zelfs al toegelaten studenten.

Als je een overtuigende aanvraag voor een beurs indient en cijferlijsten met goede cijfers en eventueel een aanbeveling van een lid van de faculteit bijvoegt, kun je