Advokat i Sverige

I likhet med andre skandinaviske land er Sverigegenerelt et fredelig land med få tilfeller av kriminalitet. Det betyr imidlertid ikke at du ikke har behov for juridiske tjenester. Hver dag vil folk som bor i Sverige ha behov for ulike typer juridiske tjenester, blant annet innen familie, innvandring, næringsliv, økonomi og strafferettslige spørsmål.

Selv om svensk lov beskytter alle former for menneskerettigheter for å sikre høyest mulig grad av rettferdighet, kan det likevel være behov for juridiske inngrep og tolkninger i enkelte tilfeller. Advokater hjelper deg med å forstå sakens innhold, utarbeider juridiske dokumenter og representerer deg i retten.

Når trenger du en advokat i Sverige?

Når det nevnes at det er viktig å ha en advokat i Sverige, kan det gi et feilaktig inntrykk av at landet er utsatt for lovbrudd. Juridiske tjenester omfatter ikke bare kriminalitet, men alle situasjoner som krever anvendelse av loven.

Som innvandrer er det ikke sikkert at du vet alt om det juridiske miljøet i Sverige. Sannsynligvis ønsker du å starte en ny virksomhet, søke om ny status i landet, ta opp spørsmål om skatt, arbeidsforhold, brudd på menneskerettighetene eller andre spørsmål som bare kan løses av en juridisk ekspert.

En rettshjelpsavtale i Sverige garanterer ikke nødvendigvis at du vinner en sak, men sikrer at alt du gjør for å forsvare dine eller firmaets rettigheter er i samsvar med gjeldende regler. Han eller hun vil gå nærmere inn på sakens realiteter, se nærmere på eksisterende rettsvern og identifisere viktige rettsregler og beskyttelsesmekanismer som kan brukes til å forsvare deg.

Sivil-, handels- og straffesaker er alle avhengig av korrekt dokumentasjon av saker som skal opp for en domstol. Domstolen tar alltid avgjørelser basert på det materialet og de bevisene som legges frem for den. Som lekmann har du ikke nok kompetanse til å vite hva du bør legge til for å styrke saken din. Igjen trenger du sårt det lille ekstra, selv om det er lite, som gir deg en sjanse til å vinne.

Finne en advokat

Anerkjente advokatfirmaer i Sverige

Juridiske tjenester kan være svært kostbare. Faktisk vil alle fortelle deg at du bør gjøre alt du kan for å unngå å havne i uoversiktlige omgivelser som tvinger deg til å henvende deg til advokater for å få hjelp. Men uansett hvor forsiktig du er, hender det at problemene kommer ubedt, og da må du ta dem på strak arm.

Du bør ikke ansette en hvilken som helst advokat eller engasjere et advokatfirma som ikke kan vise til gode resultater. Det er faktisk advokaten du må fortelle alle dine hemmeligheter til, også de som kan være belastende. Han må finne en måte å bruke informasjonen din på for å beskytte deg. Det bør ikke være en hvilken som helst person du møter på gata med en blinkende advokattittel. Han må være lærd, tilstrekkelig forankret i praksis og ha en overbevisende evne til å vinne en sak.

Selv om alle advokater i Sverige oppfyller minimumskravene for å kunne praktisere, har noen mer erfaring med saker enn andre. Igjen, noen advokatfirmaer og advokater har så stor medfølelse med sine klienter at de gjør alt de kan, inkludert å tilby ekstra gratistjenester, bare for å sikre at de vinner. Når du benytter deg av juridiske tjenester, er det eneste du trenger en seier, og det å velge riktig advokat eller advokatfirma er det første skrittet mot å vinne en sak.

At en advokat eller et advokatfirma har tittelen advokat betyr ikke at de kan løse alle dine problemer. Alle advokater har et felt de er gode på. En god advokat sier rett ut om saken din ikke hører inn under hans eller hennes spesialområde.

Først må du finne ut om saken din hører inn under forvaltningsrett, landbruksrett, handelsrett, sivilrett, selskapsrett eller andre rettsområder. Dette vil hjelpe deg med å finne ut hvilken advokat eller hvilket advokatfirma som kan vinne frem for deg. I Sverige har advokater spesifikke fagområder de fokuserer på. Ta en titt de ulike rettsområdene og advokatfirmaene rundt om i Sverige.

Lover i Sverige

Kostnader for juridiske tjenester i Sverige

Å få juridiske tjenester i Sverige er forbundet med store kostnader. Med mindre saken er humanitær og søkeren er staten, må du dekke saksomkostningene av egen lomme. Det er ikke så rart at enkelte personer eller enheter har en forsikring som dekker saksomkostninger. Hvis staten saksøker deg i en slik utlendingssak, vil du automatisk få en advokat til å representere deg.

Andre tilfeller som ikke er humanitære, vil medføre kostnader av ulik art. Før du bestemmer deg for å søke juridisk bistand, er det derfor alltid viktig å forsøke utenrettslige avtaler eller alternative tvisteløsningsmekanismer som ikke nødvendigvis er like kostbare.

I Sverige må du betale kostnadene til advokaten samt andre faste kostnader til domstolen, avhengig av hvilken kategori saken din faller inn under – om det er en sivil sak, en straffesak eller noe midt imellom.

Honorarene som advokater tar i Sverige er ikke regulert i det hele tatt, noe som betyr at det er helt opp til deg og advokaten å forhandle om hvor mye du er villig til å betale. Det er kun i saker der staten innvilger rettshjelp at de bruker en timesats. Timeprisen var 1 205 SEK ekskl. mva. i 2012, men med forbehold om endringer.

Siden advokatkostnadene i Sverige ikke er regulert, må du virkelig forhandle og forsikre deg om at det laget eller advokatfirmaet du til slutt bestemmer deg for, virkelig vil levere det de tilbyr.

Hvem betaler dine juridiske tjenester i Sverige?

Vanligvis vil staten betale advokaten eller firmaet som representerer en enhet hvis dette innvilges. Ellers må den som er part eller motpart i en sak ved svenske domstoler betale alle saksomkostninger av egen lomme.

Generelt må du være klar over hvem som skal betale advokatutgiftene dine før du velger å ta kontakt med en advokat. Uansett vil flittige advokater ta seg god tid til å forklare deg hvem som skal betale salæret og hvilke kostnader som kan bli overført til deg før de kan sette seg ordentlig inn i saken din.