Investering i valuta

En ting vet vi sikkert, nettopp at valutakursen svinger stadig. Dette gjør at det kan være store penger å tjene på å investere i valuta på riktig tidspunkt. Dessverre er det også ofte store fallgruver dersom man gjør investeringen på feil tidspunkt. Først og fremst handler det om å kjenne til hva som påvirker kronekursen slik at man kan følge med på markedet og sørge for å gjøre investeringen på det riktige tidspunktet. Det gjelder naturligvis også å ha is i magen og ikke selge for tidlig.

Påvirkning på norske kroner

Det å lese markedet er ikke alltid like enkelt, men det er som oftest fire faktorer som styrer kursen til den norske kronen. Oljeprisen, styringsrenta, inflasjon og det internasjonale markedet. Generelt i verden har oljeprisen mye å si for de forskjellige valutakursene, og siden Norge er en stor aktør innenfor denne bransjen vil også oljeprisen ha mye å si for den norske kronen.

Det handler om tilbud og etterspørsel, og når etterspørselen etter olje faller vil dette også svekke norsk økonomi som sørger for en dårligere kurs for den norske kronen. Innskuddsrenten som settes av Den Norske Bank har også stor påvirkning på valutahandel mot den norske kronen. Det kan være lønnsomt å gjøre investeringen før renten settes opp, siden avkastningen øker i takt med renteøkningen.

Inflasjonen i landet har også stor påvirkning på valutakursen dersom den er høyere enn andre land. Når prisveksten i Norge er høyere enn andre land i verden vil den norske kronen styrkes mot disse valutaene.

Hvilken valuta skal jeg kjøpe?

Det finnes naturligvis ingen fasit på hvilken valuta man skal investere i til enhver tid da alt avhenger av markedet og de forskjellige kursene. Dersom man ser at kronekursen mot amerikanske dollar er lav kan det være fornuftig å gjøre investering i amerikanske dollar før den stiger igjen. Da vil man kunne selge når forskjellen er større for å få en god avkastning.

For å være i stand til å gjøre en god investering er det viktig å følge med på kursene. De som ofte holder seg veldig stabile mot den norske kronen kan være trygge investeringer, men de vil sjeldent gi særlig god avkastning etter en periode. Det finnes mange måter å investere formuen på som boligmarkedet, valuta, kryptovaluta og mange flere, men felles for alle er at man må sette seg inn i markedet og følge godt med for å gjøre den rette investeringen.